U.S.C.A.E.
to si myslí sekta modernistov vo vnútri RKC že niečo zmenila to je ako povedať že Ariáni zmenili učenie houby s mákem Boh dopustil plienenie Ariánov v RKC ale nič nezmenili
U.S.C.A.E.
obrazoborci si tiež mysleli bude po našom no až tak je po ich že východ má prvú pôstnu nedeľu ako pripomienku víťazstva Pravoveria nad nimi resp. ich herézou obrazoborectva 😊 dokonca si na to spichli koncil kde si odsúhlasili herézu no a vidíte
apredsasatoci
Si zaujatý.
Ariani išli proti magisteriu.
Cítiš ten rozdiel?

Neviem čo je obrazoborectvo.
U.S.C.A.E.
úcta ikon "je modlárstvo" už si mnohí mysleli že zmenili učenie ale to sa nedá máme historické príklady čo potvrdzujú že Boh nemôže klamať sekta tu je ale RKC sa ňou nemôže stať iba že sú modernisti v RKC Boh to takto dopustil a nie žeby sme nevedeli kvôli čomu ale metafyzické dôvody celé nepreskúmame to je Tajomstvo
apredsasatoci
Magisterium je večné, nemenné.
Rkc je organizácia, ktorú tvoria ľudia.
Ich viera/nevera.
To len pre lepšie porozumenie.
Magisterium nie je rkc. Aj keď magisterium podstatou rkc je.
To isto platí aj na pravoslávnie.
Ak dodržiavajú magisterium, sú spaseni.
Prečo tomuto nerozumieš?

Súčasná rkc = vyvolený národ!
Aké prozaické.
U.S.C.A.E.
RKC je mystické telo Krista založené ním samým a je tvorené ľuďmi dokonca RKC svätý Apoštol Pavol nazval Chrámom Božím RKC je neporušiteľná práve preto sa jej nikdy nemôže zmeniť Magistérium lebo by bola porušiteľná keby áno že sú neúspešné pokusy? no sú ale nepodarí sa

RKC sa nikdy sektou nestane prečo tomu nerozumiete? písal som dôležité rozlíšenie má v sebe parazitickú sektu, ale ona nie je …More
RKC je mystické telo Krista založené ním samým a je tvorené ľuďmi dokonca RKC svätý Apoštol Pavol nazval Chrámom Božím RKC je neporušiteľná práve preto sa jej nikdy nemôže zmeniť Magistérium lebo by bola porušiteľná keby áno že sú neúspešné pokusy? no sú ale nepodarí sa

RKC sa nikdy sektou nestane prečo tomu nerozumiete? písal som dôležité rozlíšenie má v sebe parazitickú sektu, ale ona nie je to isté ako RKC
apredsasatoci
Keby bola rkc Mystickym telom, všetci katolíci by museli byť spaseni.My predsa vieme, že to nie je pravda.
Mnohí v rkc nie sú a spasenie boli/sú.

Kde apost. Pavol nazval rkc chrámom Božím?

Kto potom v zjavení Jána je tou smilnicou?
U.S.C.A.E.
vy nechápete pojem tajomné telo Krista a čo tak vyšli z nás ale neboli z nás dobré a zlé ryby

áno všetci v izraeli prijali Krista keďže boli vyvolení tak mali predsa všetci inak vyvolení neboli asi takú "logiku" v tom máte analogicky

Hlava je Kristus údy sme my Hlava plus údy rovná sa telo a nemôže byť fyzické ale mystické námatkovo: Ef. 1, 22-23

zasa nebudem robiť všetko nájdite si
apredsasatoci
V tom pripade by nemohol byť nikto v nebi, kto nie je členom rkc.
Predsa mu veľmi dobre vieme, že aj takí v nebi sú.
U.S.C.A.E.
áno a podľa trvalého učenia sa v istý moment členmi stali takže nie je pravda že sú v nebi nekatolíci tam nie je ani jeden taký a ani v očistci bez ohľadu na to ako neskoro sa stali členmi a či riadne či mimoriadne zato v pekle je ukážková ekuména katolíkmi ktorí pohrdli skvelosťou toho že sú údmi tajomného tela Krista a boli mŕtvimi údmi bez úžitku počnúc
apredsasatoci
Vždy som si myslela, že spása je z viery.
Ale podľa teba je spása z členstva.
😂
U.S.C.A.E.
zasa manipulujeme? Kristus dal od začiatku Viere formu Cirkvi a tá je jeho tajomným telom Múdrosť sama to dokonale usporiadala a dokonale to zapadá ale dá sa to vidieť iba skrze Vieru nie skrz pocitové presvedčenie vydávané za ňu už zabiehame do luteránskeko minimalzmu? no pekne neexistuje opustiť jedinú časť z Kristovej náuky aby potom nejako nezerodoval celok

Exkomunikácia platná potom nie je …More
zasa manipulujeme? Kristus dal od začiatku Viere formu Cirkvi a tá je jeho tajomným telom Múdrosť sama to dokonale usporiadala a dokonale to zapadá ale dá sa to vidieť iba skrze Vieru nie skrz pocitové presvedčenie vydávané za ňu už zabiehame do luteránskeko minimalzmu? no pekne neexistuje opustiť jedinú časť z Kristovej náuky aby potom nejako nezerodoval celok

Exkomunikácia platná potom nie je trestom a to sa súčasne viaže ako na Vieru tak na ČLENSTVO 😊 aha aha

je to hrozne lákavé robiť z členstva nepovinný doplnok ale Apoštolská Viera je takáto a úplne dokonale súladná AJ Viera AJ Členstvo svätý Mikuláš mal oboje Arius iba členstvo

áno presne už ten môj predošlý komentár predsa jasne hovorí že to upínam iba na členstvo hej jasne ja som z tých iba žeby som to tak nikdy netvrdil 😊
apredsasatoci
Aké pocity?
Dala som padne argumenty, svedectvá....
Pozor! Raz píšeš Cirkev, inokedy rkc.
Nejaký si roztekany.
U.S.C.A.E.
pre Katolíka sú to synonymá a k argumentom ak je exkomunikácia trest nebude to tak že členstvo je samo súčasť Viery? ehm

tak snáď nemyslím "EC"AV od toho ma Boh ochraňuj ešte jedno synonymum môžem používať ale to sa tak často nerobí a môžem písať Kristova Cirkev
apredsasatoci
Stále si nevysvetlit, ako je potom možné, že človek, ktorý nikdy nebol clenom rkc je spasený.
U.S.C.A.E.
lenže to nikdy akosi nie je pravda vždy sa stane aspoň pred smrťou kto je členom RKC od Krstu ako kojenec tak to má takto Členstvo > Viera zo skutkami spása nekatolík to má takto Skutky > Viera > Členstvo > spása

z kontextu snáď chápete akých ľudí myslím nie zlej vôle čiže zlých a mŕtve údy RKC

kto vedome a dobrovoľne odmieta členstvo v RKC ťažko hreší a zatratí sa ak v tom zotrvá do smrti. …More
lenže to nikdy akosi nie je pravda vždy sa stane aspoň pred smrťou kto je členom RKC od Krstu ako kojenec tak to má takto Členstvo > Viera zo skutkami spása nekatolík to má takto Skutky > Viera > Členstvo > spása

z kontextu snáď chápete akých ľudí myslím nie zlej vôle čiže zlých a mŕtve údy RKC

kto vedome a dobrovoľne odmieta členstvo v RKC ťažko hreší a zatratí sa ak v tom zotrvá do smrti. Katolík tu nie je na to aby hladkal uši ale aby pomáhal Kristovi "na svojom úseku" On to tak chce
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Sú tu ľudia a nebudem menovať čo útočia vedomé na RKC a aj pápežský úrad, náuku, dogmu,magisterium,hierarchiu,monarchiu a ďalšie iné veci a tým pádom ťažko hrešia a tým vyvoláva na seba hnev Boží a trest.