pokrk

Tajemství pravdy

K tomu tvojmu príspevku nižšie-samozrejme všetko so všetkým súvisí-aj meč,ktorý má byť vo forme Božej zbroje a nie skutočný.
pokrk

Tajemství pravdy

Nie mirael,Pán hovorí,že sa musí naplniť Písmo,o tom tie verše sú.Ale ak ti z toho vyšlo toto,je to na zamyslenie.
Keď uzdravil slepého,čo povedal?Nezhrešil ani on,ani jeho rodičia.Bol taký preto,aby sa na ňom prejavili Božie skutky.
Preto sú dôležité meče / skutočné /,aby sa kresťania dozvedeli,že kto mečom bojuje,mečom zahynie.
Chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a …More
Nie mirael,Pán hovorí,že sa musí naplniť Písmo,o tom tie verše sú.Ale ak ti z toho vyšlo toto,je to na zamyslenie.
Keď uzdravil slepého,čo povedal?Nezhrešil ani on,ani jeho rodičia.Bol taký preto,aby sa na ňom prejavili Božie skutky.
Preto sú dôležité meče / skutočné /,aby sa kresťania dozvedeli,že kto mečom bojuje,mečom zahynie.
Chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi
Tento verš hovorí podľa teba to,že ich chcel vyskúšať,či dokážu prejsť nejakú vzdialenosť bez týchto vecí? 😲
Alebo hovorí o tom,že sa nemáme starať o to čo budeme zajtra jesť a piť,že každý deň má dosť svojho trápenia?
pokrk

Tajemství pravdy

Monika G-Božie Slovo pretrvalo tisícročia bez úprav.Je dostatočné a v žiadnom proroctve sa nehovorí,že jedného dňa príde istá monika g a bude musieť opraviť tento Boží výrok,ktorý už nebude splňať svoj účel.
Ešte raz.Kto si,že chceš opravovať Božie Slovo?
pokrk

Tajemství pravdy

mirael-v tom predchádzajúcom príspevku som písal presne o tom -o blúznení.
O duchovných zbraniach Písmo hovorí,akurát že na celkom inom mieste-Liste Efezským.
Slovom "stačí"určite nechcel rázne ukončiť debatu,ako sa ty mylne domnievaš.Pomôžem si trochu angličtinou a nemčinou.V angl.preklad znie "it is enough" ,v nem."es ist genug",čo je v preklade--to je dostačujúce.Pri rozkazovacom spôsobe …More
mirael-v tom predchádzajúcom príspevku som písal presne o tom -o blúznení.
O duchovných zbraniach Písmo hovorí,akurát že na celkom inom mieste-Liste Efezským.
Slovom "stačí"určite nechcel rázne ukončiť debatu,ako sa ty mylne domnievaš.Pomôžem si trochu angličtinou a nemčinou.V angl.preklad znie "it is enough" ,v nem."es ist genug",čo je v preklade--to je dostačujúce.Pri rozkazovacom spôsobe sa používa "enough!",alebo "genug!"V gréčtine je to podobné.
Tvoje východiská sú inak správne,kresťan nemá mať inú výzbroj,ako Božiu,akurát píšeš trochu schizofrenicky-na jednej strane nemáš nič proti zbraniam v rukách kresťana,na druhej píšeš o výlučnosti duchovných zbraní.
V tomto konkrétnom verši Lk22,38 hovorí Pán o mečoch zo železa,lebo sa má naplniť Písmo- a má to aj súvislosti s Petrovým napadnutím jedného zo židov,na čo mu Pán povie:
Kto mečom bojuje,mečom zahynie.Takže ako vidíš mirael,je to celkom prozaické,žiadna zložitá teológia. 😉
pokrk

Tajemství pravdy

mirael-ak si myslíš,že tu teraz budem blúzniťo nepochopení KRISTOVÝCH slov učeníkmi a že preto im povedal "stačí",si na omyle.
Zmysel je tento:Lebo hovorím vám: Musí sa na mne splniť, čo je napísané
Ak tam vidíš iný,uveď súradnice
pokrk

Tajemství pravdy

mimochodom,tie meče nebolo treba kupovať,boli v miestnosti:
Oni hovorili: "Pane, pozri, tu sú dva meče." On im povedal: "Stačí."
pokrk

Tajemství pravdy

A Peter napadol čím vojaka,varechou?
pokrk

Tajemství pravdy

Museli ho pripočítať medzi zločincov
nech predá šaty a kúpi si meč. 37Lebo hovorím vám: Musí sa na mne splniť, čo je napísané: 'Započítali ho medzi zločincov
pokrk

Tajemství pravdy

Mali ich preto,aby sa naplnilo Písmo,nie?
pokrk

Tajemství pravdy

mirael -nepísal som o poľovníkoch.Ozajstný nasledovník Krista nevytiahne zbraň na iného človeka.Pokiaľ viem ,apoštoli nechodili ozbrojení.
pokrk

Tajemství pravdy

mike084 - ako píšeš v Nezabiješ - 5. přikázání -takto vlamac vam ohrozuje manzelku a deti...
Ty nevieš,aká je to úľava ,oslobodiť sa od takých vecí.Pracoval som niekolko rokov v štát.správe,kde som nosil zbraň,zdokonaľoval som sa v sebaobrane,atd...
Dokonca som si takmer objednal svoju súkromnú zbraň domov.Až keď mi to manželka zrušila som pochopil,že by to bolo horšie,ako lepšie.Tiež ma …More
mike084 - ako píšeš v Nezabiješ - 5. přikázání -takto vlamac vam ohrozuje manzelku a deti...

Ty nevieš,aká je to úľava ,oslobodiť sa od takých vecí.Pracoval som niekolko rokov v štát.správe,kde som nosil zbraň,zdokonaľoval som sa v sebaobrane,atd...

Dokonca som si takmer objednal svoju súkromnú zbraň domov.Až keď mi to manželka zrušila som pochopil,že by to bolo horšie,ako lepšie.Tiež ma trápili myšlienky o ochrane rodiny.A vieš prečo?

Aj keď som navštevoval kostol,veriacim som nebol.

Dnes zbraň doma nemám a vôbec ma to netrápi,lebo viem,že všetko je v rukách Božích.

Sú 2 cesty mike.Jedna vedie ku Kristovi a druhá do predajne zbraní a streliva. 😈
pokrk

Já však pravím vám

Áno,presne.Tak,ako židia,ani naši bojovní "kresťania"nechápu,že už nemá zmysel riadiť sa Starým zákonom,lebo všetko je zjavené v Novom.Kde chcú dôjsť?K obetovaniu zvierat?Načo potom bola obeta nášho Pána?
Ceskoslo sa chce držať SZ a nechápe,že ten sa vysvetľuje Novým /viaceré verše SZ vysvetľoval dokonca samotný Pán /,že celý SZ smeroval a bol naplnený v KRISTOVI a ten zhrnul všetky prikázania …More
Áno,presne.Tak,ako židia,ani naši bojovní "kresťania"nechápu,že už nemá zmysel riadiť sa Starým zákonom,lebo všetko je zjavené v Novom.Kde chcú dôjsť?K obetovaniu zvierat?Načo potom bola obeta nášho Pána?
Ceskoslo sa chce držať SZ a nechápe,že ten sa vysvetľuje Novým /viaceré verše SZ vysvetľoval dokonca samotný Pán /,že celý SZ smeroval a bol naplnený v KRISTOVI a ten zhrnul všetky prikázania do dvoch.
"Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! 38To je najväčšie a prvé prikázanie. 39Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 40Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci."
Židov by sme kľudne mohli považovať za našich mladších bratov,ktorí sú ako deti,ktoré nechápu,že nemôžu jesť celý deň iba sladkosti,ale aj normálne jedlo,aby mohli správne rásť.
Napr.na pesach jedia baránka bez zlomenej kosti a nevedia,že pravého Božieho baránka,ktorému nebola zlomená kosť ukrižovali a všetky tieto ceremonie viedli ku KRISTOVI.
Našich poblúdených bojovných katolíkov ale podozrievam z toho,že si účelovo vyťahujú verše zo SZ,aby tu s nimi mohli šermovať a ospravedlnovať svoje bojové chúťky.
pokrk

Tajemství pravdy

No...pozrel som si nejaké tie perly na Nezabiješ - 5. přikázání
Takže mike084 prišiel na to,že ..."spravne vedena vojna dokonca splna jn 15,15 pacifizmus nie je krestanstvo"
a ceskoslo zistil,že podľa všetkého Nový Zákon už netreba a postačí nám Tóra.
pokrk

Tajemství pravdy

Áno brat Ostrik,je to tak.Vidíme to u našich bojovných tiežkresťanov,že najväčší problém majú s milovaním nepriateľov.Najradšej by milovali len svojich blízkych a kamarátov.Ale to predsa robia aj mafiáni a pohania.Aký by bol potom rozdiel medzi nimi a kresťanmi?
Dosť ma šokovalo,že ceskoslo vyzýval na nejaký pästný súboj / alebo niečo také / Bena s tým,že zabezpečí aj zdokumentovanie.Toto je …More
Áno brat Ostrik,je to tak.Vidíme to u našich bojovných tiežkresťanov,že najväčší problém majú s milovaním nepriateľov.Najradšej by milovali len svojich blízkych a kamarátov.Ale to predsa robia aj mafiáni a pohania.Aký by bol potom rozdiel medzi nimi a kresťanmi?
Dosť ma šokovalo,že ceskoslo vyzýval na nejaký pästný súboj / alebo niečo také / Bena s tým,že zabezpečí aj zdokumentovanie.Toto je tá láska?
Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? 47A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? 48Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.
pokrk

Tajemství pravdy

Pochválený buď Pán Ježiš KRISTUS.
Monika G..."že páté přikázání je špatně přeloženo a mělo by znít nezavraždíš"
Toto už zábavné nie je.Kto si,že si dovoluješ prevracať Božie prikázania?Máš tiež nejaké vnuknutia?Je to Božia reč a je dokonalá.Konanie a myslenie takých ,ako ty je popísané v Jn16:
Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že …More
Pochválený buď Pán Ježiš KRISTUS.
Monika G..."že páté přikázání je špatně přeloženo a mělo by znít nezavraždíš"
Toto už zábavné nie je.Kto si,že si dovoluješ prevracať Božie prikázania?Máš tiež nejaké vnuknutia?Je to Božia reč a je dokonalá.Konanie a myslenie takých ,ako ty je popísané v Jn16:
Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu
Monika G-"Nejhorší je, když si někdo myslí, že je ten jediný dokonalý, kdo si zaslouží nebe a ostatní, které vůbec nezná kritizuje"
Zrejme si si v tom frmole nestihla /alebo nestihol?/ všimnúť,že Ostrikovi ani tak nejde o kritiku,ako o hlásanie Božieho Slova,ktoré vy s bojovnými chúťkami tak neradi počúvate.O akej obrane hovoríš?
Mt5 No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé.
Neviem teda,ako čítam,tak čítam žiadny druh povolenej obrany tam nevidím.
pokrk

Tajemství pravdy

Ostrik- nutným předpokladem Božího království uznat Ježíše za syna Božího, který zaplatil nekonečně za naši neposlušnost a poslušností svou dává nám sílu k podobné poslušnosti
Ďalšie výborné myšlienky.Aj k tomu by som ešte čo to dodal.
Pozrime sa na podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi.Dlží pánovi 10 000 talentov.1 talent predstavovalokolo 24 kg striebra,čo predstavovalo 6 000 denárov za 1 …More
Ostrik- nutným předpokladem Božího království uznat Ježíše za syna Božího, který zaplatil nekonečně za naši neposlušnost a poslušností svou dává nám sílu k podobné poslušnosti
Ďalšie výborné myšlienky.Aj k tomu by som ešte čo to dodal.
Pozrime sa na podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi.Dlží pánovi 10 000 talentov.1 talent predstavovalokolo 24 kg striebra,čo predstavovalo 6 000 denárov za 1 talent.Vieme,že mzda za 1 deň bola okolo 1 denára.
Sluha teda dlžil pánovi obnos,ktorýbynezaplatil ani za 100 rokov práce.TEDA NIKDY.
Kto predstavuje tohto naničhodného sluhu?
My hriešnici.To je dlh,ktorý máme u nášho všemohúceho Boha.Ten za nás zaplatil Boží Syn.Kto z nás si to váži?
pokrk

Tajemství pravdy

Pochválený buď Pán Ježiš KRISTUS.
Ostrik--...že nestačí být členem církve, nestačí chodit do kostela, nestačí si myslet, že za mne Ježíš zemřel
Veľmi dobre napísané.
Rozmýšľal som,ako ešte viac priblížiť veriacim ,čo Boh od nich chce.Doplnil by som Ostrika,nestačí veriť,že Boh existuje.Prečo?
Ty že veríš, že je jeden Bôh? Dobre robíš. Aj démoni veria a trasú sa
V Pána Ježiša je potrebné …More
Pochválený buď Pán Ježiš KRISTUS.
Ostrik--...že nestačí být členem církve, nestačí chodit do kostela, nestačí si myslet, že za mne Ježíš zemřel
Veľmi dobre napísané.
Rozmýšľal som,ako ešte viac priblížiť veriacim ,čo Boh od nich chce.Doplnil by som Ostrika,nestačí veriť,že Boh existuje.Prečo?
Ty že veríš, že je jeden Bôh? Dobre robíš. Aj démoni veria a trasú sa
V Pána Ježiša je potrebné veriť v zmysle veriť MU, dôverovať MU.Kolkí z ľudí majú takú vieru,že by rozdali majetok a nasledovali ho?Skoro nikto.Ani ja nie.Preto Boh hovorí,že všetci zhrešili a stali sa neužitočnými a nik nie je spravodlivý.Kto z ľudí by napodobnil Abraháma a išiel obetovať svojho syna?
KRISTUS hovorí:nehromaďte poklady na zemi,ale v nebi,kúpte si odo mňa čistého zlata.
Ani učeníci pred svojim obrátením nemali takú vieru:
Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: 'Vytni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,' poslúchla by vás
pokrk

Povídá přítel příteli. Báseň od Karla Bradáče. Dikobraz 1968

mike-k Putin připustil, že islám je jeho náboženství
Uvedom si,že Putin nie je pravoslávny pop,ale svetský vládca.Povedal doslova,že hidžáb je demonštrácia náboženstva,čo v ich krajine nikdy nebolo,načo islamistický autor videa dával obrázky rus.žien v šatkách atd,čo však isto nie je demonštrácia pravoslávia,takže má Putin pravdu.
Či je ,alebo nie je autor v KGB,je len špekulácia a dosť …More
mike-k Putin připustil, že islám je jeho náboženství
Uvedom si,že Putin nie je pravoslávny pop,ale svetský vládca.Povedal doslova,že hidžáb je demonštrácia náboženstva,čo v ich krajine nikdy nebolo,načo islamistický autor videa dával obrázky rus.žien v šatkách atd,čo však isto nie je demonštrácia pravoslávia,takže má Putin pravdu.
Či je ,alebo nie je autor v KGB,je len špekulácia a dosť hlúpa.Naozaj neviem,čo by tým KGB sledovala.Žeby protiputinovský puč?
😀
Viac,ako politike sa venuj spoznávaniu Pána Ježiša a jeho evanjelia,kde máš medzery.Urobíš lepšie.
pokrk

Povídá přítel příteli. Báseň od Karla Bradáče. Dikobraz 1968

mike084-k Putin připustil, že islám je jeho náboženství.
"kto trošička chápe ruštinu"-to si myslel ako seba?
Napíšem ti to ešte raz,ak si nepochopil.Keď sa chceš vyjadrovať k rusky hovoriacemu videu,ktoré je proislamské,tak sa 1.buď nauč po rusky,2.daj si to niekomu preložiť a netrep 2 na 3.
Nie je tam nič z toho,čo hovoríš.Rozoberá sa tam problematika nosenia hidžábu a Putin zaujal jasný …More
mike084-k Putin připustil, že islám je jeho náboženství.
"kto trošička chápe ruštinu"-to si myslel ako seba?
Napíšem ti to ešte raz,ak si nepochopil.Keď sa chceš vyjadrovať k rusky hovoriacemu videu,ktoré je proislamské,tak sa 1.buď nauč po rusky,2.daj si to niekomu preložiť a netrep 2 na 3.
Nie je tam nič z toho,čo hovoríš.Rozoberá sa tam problematika nosenia hidžábu a Putin zaujal jasný postoj /proti hidžábu/
pokrk

Povídá přítel příteli. Báseň od Karla Bradáče. Dikobraz 1968

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.
Keď sme už pri tom kopírovaní z internetu.Začínam pomaly chápať,prečo sa niektorí zabarikádovali na svoje bludné vlákna.Preto,aby mohli šíriť nezmysly.
mike084 -vložil si video o Putinovi Putin připustil, že islám je jeho náboženství a nariekaš,že Putin je moslim.Možnože moje znalosti z ruštiny sú slabé a tvje lepšie,ale uveď mi prosím ťa,kde to povedal,…More
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.
Keď sme už pri tom kopírovaní z internetu.Začínam pomaly chápať,prečo sa niektorí zabarikádovali na svoje bludné vlákna.Preto,aby mohli šíriť nezmysly.
mike084 -vložil si video o Putinovi Putin připustil, že islám je jeho náboženství a nariekaš,že Putin je moslim.Možnože moje znalosti z ruštiny sú slabé a tvje lepšie,ale uveď mi prosím ťa,kde to povedal,alebo čo i len naznačil svoju príslušnosť k islamu.
Pre tvoju informáciu,práve naopak,jeho odpoveď nie je islamu veľmi naklonená.
Video a komentár urobil jednoznačne islamista / mimochodom mike,....je silne protiputinovský a protipravoslávny/.A v uvedenom videu sa autor snaží na podklade obrázkov z pravoslávia tvrdiť,že nosenie hidžábu by sa malo povoliť,lebo aj v pravosláví existuje niečo také.
Mike,aký je vlastne tvoj záujem?Šíriť dezinformácie,alebo je to len hlúposť a nevedomosť?