Patricius MKH
Toto pokladáš Ľubka za nejakú službu Bohu, alebo za nejaký apoštolát, že neustále na niekoho len kydáš nejaké klamstvá? Ak sa ti Katolícka cirkev nepáči a stále niečo máš proti pápežovi, kňazom a jej učeniu, načo chodíš na stránku, ktorá je katolícka??? Ak chceš skutočne slúžiť Bohu, vstaň od počítača a choď za tými, ktorí to najviac potrebujú. Choď za hriešnikmi ohlasovať im evanjelium. Choď za …More
Toto pokladáš Ľubka za nejakú službu Bohu, alebo za nejaký apoštolát, že neustále na niekoho len kydáš nejaké klamstvá? Ak sa ti Katolícka cirkev nepáči a stále niečo máš proti pápežovi, kňazom a jej učeniu, načo chodíš na stránku, ktorá je katolícka??? Ak chceš skutočne slúžiť Bohu, vstaň od počítača a choď za tými, ktorí to najviac potrebujú. Choď za hriešnikmi ohlasovať im evanjelium. Choď za ľuďmi bez domova, chorými a starými pomáhať im. Začni žiť a hlásať evanjelium a nie iba kritizovať a odsudzovať. Toto nie je hlásanie Božieho kráľovstva, ani jeho prežívanie. Prajem ti Božie požehnanie, aby sa ti to podarilo uskutočniť.
ľubica
Začína prenasledovanie kresťanov aj v EU a súčasť kresťanstva je aj národné povedomie, pretože katechizmus nás učí, že máme milovať blížneho, v prvom rade blížneho svojho národa a svojej Cirkvi a až potom bezbožníkov a iné národy. Nový katechizmus už toto neobsahuje. Dnes chápeme čo Lefebvre vedel už v 70 rokoch, krátko po koncile, keď označil Cirkev za Cirkev falošnú a zvodnú, ktorá zvádza ľudí …More
Začína prenasledovanie kresťanov aj v EU a súčasť kresťanstva je aj národné povedomie, pretože katechizmus nás učí, že máme milovať blížneho, v prvom rade blížneho svojho národa a svojej Cirkvi a až potom bezbožníkov a iné národy. Nový katechizmus už toto neobsahuje. Dnes chápeme čo Lefebvre vedel už v 70 rokoch, krátko po koncile, keď označil Cirkev za Cirkev falošnú a zvodnú, ktorá zvádza ľudí od viery. Cirkev ho prenasledovala a my tiež sme sa z neho smiali a cieľ Cirkvi bol ten, aby napokon bola vytvorená táto celosvetová cirkev zahrňujúca všetky viery. Preto tu bolo Asissi, medzináboženský dialóg, uznanie židovskej a moslimskej viery ako rovnocennej. Lefebvre bude raz vyhlásený za svätého, lebo dostal od Boha ten dar, aby prehliadol satanovu lesť. Keď sa urobí jedna cirkev - dostaneme na výber - ateizmus, alebo cirkev - nič iného! Ak poviete že ste katolík a nemôžete prijať bludnú cirkev, začnú problémy. Mimo cirkev zostanú iba bratstvá FSSPX ktoré do nej nevstúpia a fundamentálni protestanti - inak aj evanjelikálne cirkvi majú byť súčasťou tejto veľkej cirkvi. A každý kto bude mimo nej, bude ťažko prenasledovaný. Už vám neurobia pohreb do zeme - to je šialené - je zakázané spaľovanie ako sa to dnes robí pod ťažkým hriechom. Jedine FSSPX vás pochová do zeme, inak nikto!.... 🙏