alino

Komentáre

V seznamu zaručene budou ti, kteŕí nepŕijali Krista a pracují proti Kristu-antikristi. ✍️
Tak psáno jest.
alino

"Medžugorie bude uznané - možno už tento rok"

to bude darček k výročiu ossirisa
alino

Biskup: Je "nesprávne" za zneužívanie zbaviť kňažstva

Vinníkov odhaliť a potrestať, všetci čo mlčia znesvacujú Boha aj ten biskup.
alino

Země je pěkná koule

Nech sa pred Ním chveje celá zem; On upevnil zemekruh, nepohne sa.
alino

Bible a sv. Tomáš Akvinský o migrantech

Sv. Tomáš napsal také "Summa contra Gentiles" rovněž pro dnešek
alino

Proč Zeměkruh, ne koule 26min. "Kdo můžeš pochopiti, pochop. Mají oči, ale nevidí..." I sv. Cyril …

Veď Pánov duch naplňuje zemekruh, ten, čo obopína všetko, pozná (každý) hlas.
alino

Proč Zeměkruh, ne koule 26min. "Kdo můžeš pochopiti, pochop. Mají oči, ale nevidí..." I sv. Cyril …

Jeho blesky ožarujú zemekruh: zem to vidí a chveje sa.
alino

Proč Zeměkruh, ne koule 26min. "Kdo můžeš pochopiti, pochop. Mají oči, ale nevidí..." I sv. Cyril …

Hlásajte medzi pohanmi: "Pán kraľuje!" Upevnil zemekruh, nepohne sa; a spravodlivo súdi národy.
alino

Proč Zeměkruh, ne koule 26min. "Kdo můžeš pochopiti, pochop. Mají oči, ale nevidí..." I sv. Cyril …

Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje. Pevný je tvoj trón oddávna, ty si od vekov.
alino

Proč Zeměkruh, ne koule 26min. "Kdo můžeš pochopiti, pochop. Mají oči, ale nevidí..." I sv. Cyril …

Nech sa pred ním chveje celá zem; on upevnil zemekruh, nepohne sa.
alino

Evanjelium je dané len pre človeka v núdzi.. Boh je dobrý, ale ty človek si diabol..

Kazateľ šiel na hlbinu, človek na plytčine nerozumie čo káže.
alino

Za 3. světové války když se vše bude považovat za ztracené, bude vše zachráněno

Aká nenávisť od Milanajana "kresťana" neni k tomu co dodat,, dojde sví odměny, pokání ho muže
spasit
alino

"Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista" (La Salette, Fatima)

Menhire nezmýlil ses? Ryba je přece symbolem Krista a naší hlavou je opět Kristus.
Já vím že ryba predstavuje apoštola Petra, zradivšího svého Mistra, Petra, který byl povoláním rybár má od Krista poslání lovit lidi pro Krista.More
Menhire nezmýlil ses? Ryba je přece symbolem Krista a naší hlavou je opět Kristus.

Já vím že ryba predstavuje apoštola Petra, zradivšího svého Mistra, Petra, který byl povoláním rybár má od Krista poslání lovit lidi pro Krista.
alino

Zaujímavý článok o Františkovi a Medžugorí

Presne tak, Coburgu, kto nemá argumenty, už si nejakú blbosť nájde ,aj keby ju vyhrabal spod zeme - len aby bol ZA. 👌
alino

Zaujímavý článok o Františkovi a Medžugorí

Jak sa babe chcelo, tak sa babe snilo, Coburgu. Olga nech si doštuduje slovenský pravopis.
alino

"Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista" (La Salette, Fatima)

Jak ryba smrdí od hlavy, tu taky smrad jde z Vatikánu
alino

VÍME, PROČ PREMIÉR SOBOTKA PODÁ DEMISI VLÁDY! MODLEME SE ZA NĚJ, PROSÍM! JE TO ŠANCE PRO OBRÁCENÍ …

magdach toto je pravda: Každý zednář je vstupem do lóže exkomunikován. Proč tedy viníš hentu vždyť ona to ví také, ona v lóži není na rozdíl od tých které kritizuje?
alino

VÍME, PROČ PREMIÉR SOBOTKA PODÁ DEMISI VLÁDY! MODLEME SE ZA NĚJ, PROSÍM! JE TO ŠANCE PRO OBRÁCENÍ …

Dnes treba rozlišovať nebo a vatikánske nebo.
alino

Sebevražda církve - katoličtí biskupové po r.1985 z nepokřtěných miminek Židů (1939-45)

Mne to nějak nesedí otče Libore, když jsou neplatne svěceni jen v některých částí Německa, napište v kterých částí Německa jsou ty platne svěceni. Nijak se od sebe nelíší, duch je stejný - viď nem.biskupská konference
alino

Křesťanství - pravé náboženství I

Milý Samsonku tys byl taky někdy katolíkem. 👌
Dnes jsi jenom členem II.Vatikándkej sekty. Nevěříš?
Poslyš hochu:
www.youtube.com/watch