Stoffán György

Koronavírus: Sátán a szentelt víztől fél

Akkor mégsem vagyok olyan hülye... már több cikkben hasonlókat írtam, amiért e jelzővel illetnek páran... :)
Stoffán György

Katolikus vagy protestáns?

egyik sem .... a harmadik, amelyik nem keresztény...
Stoffán György

Vége a Familia Christinek

Mindent felszámol, ami Krisztussal és Máriával kapcsolatos! Az új világvallás nem igényli Jézust és az Ő tanítását, parancsait.
Stoffán György

Második püspök is kimondja: Ferenc pápa "nem haragszik" James Martin meleg propagandistára

Az, hogy melyik püspök haragszik vagy nem, az az ő dolga... Hogy Isten haragszik, az pedig az Övé... és ez utóbbi számít.
Stoffán György

Ferenc pápa náci zászlót lobogtat, hogy megindokolja az illegális bevándorlást

Ők nem katolikus bevándorlók voltak...
Stoffán György

Fel fognak szentelni egy püspöknőt a katolikus egyházban

Luthert kár idesorolni... ő Bergogliot kitagadná!!!! És talán a máglya sem volna elképzelhetetlen...
Stoffán György

Egy új vallás felé

XII. Pius volt az utolsó katolikus pápa....
Stoffán György

Idős pap: A flamenco táncom segít, hogy élvezzük a misét

sok elmebeteg, megszállt istentagadó...
Stoffán György

A pápa, aki elűzi a rossz klérust

Hamarosan megtörténik...
Stoffán György

Mindszenty bíboros teljes jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálása

Hamarosan megjelenik.... részletesen bemutatva az esztergomi érseki székből történt eltávolítás történetét...
Stoffán György

Ferenc pápa: Jézus "az anyaegyház méhéből született"

Jó volna ezt a Bergogliot eltávolítani... a sorozatos Mária-gyalázás és a világegyház előkészítése nem sok jót ígér... Megyünk vissza a katakombák mélyére...
Stoffán György

Viganó: Már hat éve mérgez minket a hamis magisztérium

Én nem látom ennyire veszélyesnek a helyzetet. Most egy próbára tétel van, és aki marad Krisztus mellett, az üdvözül. Aki eltántorodik és aki híveit a sötétségbe viszi, az elvész híveivel együtt. Csak ennyiről van szó. Az Egyházat a Szentlélek irányítja és nekünk a Szentlélek irányítását kell elfogadnunk. Mi felismerjük a jót és a rosszat is, tehát Krisztus segítségével megmaradunk …More
Én nem látom ennyire veszélyesnek a helyzetet. Most egy próbára tétel van, és aki marad Krisztus mellett, az üdvözül. Aki eltántorodik és aki híveit a sötétségbe viszi, az elvész híveivel együtt. Csak ennyiről van szó. Az Egyházat a Szentlélek irányítja és nekünk a Szentlélek irányítását kell elfogadnunk. Mi felismerjük a jót és a rosszat is, tehát Krisztus segítségével megmaradunk az Egyházban. A végidős jóslatok azért sem elfogadhatóak, mert nem tudjuk sem a napot, sem az órát... akkor honnan tudhatnók az időszakot? Egyetlen dolgunk van: példát mutatni és élni, hirdetni a katolikus hitet. A többi Isten műve...
Stoffán György

Az amerikai nagykövet Ferenc pápát idézi a homoszex propaganda népszerűsítéséhez

Jézus azt mondja: "Menj, de többé ne vétkezzél!"
Stoffán György

A Pachamama gyilkos egy imát szervez a homoszex bécsi bíboros ellen

A CSEH HERCEG MEGBOLONDULT...
Stoffán György

Lengyel katolikusok megrázó segélykiáltása egyházi vezetőikhez

Az ex catedra egy emberi megnyilatkozás, amelyet emberek tettek kötelezővé. A mi ex catedránk egyedül a krisztusi kinyilatkoztatás.
Stoffán György

A protestáns befolyás pusztítása az egyházban

Ez nem protestáns befolyás, hanem ószövetségi "testvéreink" aknamunkája a II. VZS óta. Bergogliot maga Luther is kitagadná!!!!!
Stoffán György

Sokkoló képek: Homoszex pszeudo házasság az osztrák templomban

A II. Vatikáni Zsinat végterméke. Vissza kell mennünk XII. Piusig, aki az utolsó katolikus pápa volt mindez idáig. És eljön az idő, hogy visszatér a Vatikán Istenhez, Jézus tanításaihoz. Keserves utat fog megtenni Egyházunk addig, de eljön az idő... mert a Szentlélek irányít, nem az ostoba liberális jezsuita.