Tymián

Oběvila se Nová Fotka Arcibiskupa Vigana

apredsasatoci, to si vybav s Pánom Bohom, a Cirkvou, nie so mnou. 😉
Tymián

List hovorcovi KBS: Na bránach niektorých kostolov v Bratislave možno nájsť oznam, podľa ktorého …

Peter, dúfam, že ty prijímaš len kľačiačky, nie inak. 😉
Tymián

Oběvila se Nová Fotka Arcibiskupa Vigana

Ach, drahý pápež František, máš to ťažké s tvojimi Lefebristickymi dietkami. Oni všetkému rozumejú, ale podľa nich si klamár a nápravy pápež. Nerešpektujú tvoju autoritu. Žiaľ sú odsúdení na svoj vlastný zánik!!! Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva svoju milosť.
Tymián

Biskup Vasiľ ešte stále nechápe, že kompromisom sa nenájde porozumenie, ale postupné odsúdenie …

Ondrej, neviem o čo ti vlastne ide. Ak chceš šomrať na biskupov a hrať sa na múdrejšieho než sú oni, tak si šomri. Určite ti pomôže.
Tymián

Biskup Vasiľ ešte stále nechápe, že kompromisom sa nenájde porozumenie, ale postupné odsúdenie …

Naozaj biskupi nič nerobia?
Čítajte a posúďte sami.
tkkbs.sk/…ew.php?cisloclanku=20201017002More
Naozaj biskupi nič nerobia?
Čítajte a posúďte sami.

tkkbs.sk/…ew.php?cisloclanku=20201017002
Tymián

Biskup Vasiľ ešte stále nechápe, že kompromisom sa nenájde porozumenie, ale postupné odsúdenie …

A keď naozaj túžiš po Sv.prijímaní, máš možnosť, taktiež je možnosť prijať Sv.zmierenia. Nie sme opustení, biskupi sa postarajú aj spolu kňazmi, aby sme nezahynuli. Buď si tým istý.
Tymián

Biskup Vasiľ ešte stále nechápe, že kompromisom sa nenájde porozumenie, ale postupné odsúdenie …

Čoho sa bojíš?Len poslúchaj a spasíš sa! Boh môže konať aj iným spôsobom, ako sme podľa našej predstavy zvyknutí.Okrem toho, sv.omše sa slúžia aj naďalej.
Keď covid ustúpi, všetko sa vráti do pôvodného stavu.
Tymián

Biskup Vasiľ ešte stále nechápe, že kompromisom sa nenájde porozumenie, ale postupné odsúdenie …

Dobre, Peter aj Ondrej, nech sa páči. Zájdite si za predsedom KBS a povedzte mu to rovno do očí, že všetci biskupi na čele s ním zrádzajú Cirkev. Povedzte im, že vám Pán dal úplné a jasné poznanie v tejto veci a musia vás poslúchnuť pod ťarchou ťažkého hriechu. Určite sa vám obom poďakujú, že ste im otvorili oči a možno vás aj povýšia...
Pre začiatok by postačil interdikt.
Tymián

Biskup Vasiľ ešte stále nechápe, že kompromisom sa nenájde porozumenie, ale postupné odsúdenie …

Nie, Ondrej, bojím sa skôr Božieho súdu z posudzovania biskupov. Kto sme my, aby tak konali? Peter, vie veľmi dobre ako to myslím. Vážim si jeho príspevky, ale tentokrát zašiel priďaleko.
Tymián

Biskup Vasiľ ešte stále nechápe, že kompromisom sa nenájde porozumenie, ale postupné odsúdenie …

Ó Peter, volíme si ťa za svojho pápeža.
Tymián

Fratelli Tutti - Všichni Bratři

Ja Satana už nemusím súdiť, je už Bohom odsúdený na veky v pekle.
Tymián

Fratelli Tutti - Všichni Bratři

Pýtam sa na obrázok, nie Božie slovo, či nechápeš?
Tymián

Fratelli Tutti - Všichni Bratři

No to budeš, buď si istá
Tymián

Fratelli Tutti - Všichni Bratři

Satan je nečistý!
Tymián

Fratelli Tutti - Všichni Bratři

A ten obrázok podľa teba, čo naznačuje?
Tymián

Fratelli Tutti - Všichni Bratři

Nie som právnik, takže to nehrozí
Tymián

Fratelli Tutti - Všichni Bratři

To ty tvrdíš, nie ja
Tymián

Fratelli Tutti - Všichni Bratři

A prečo nechceš uznať, že ten obrázok je svätokrádežný aj keď je evidentné, že ním aj je?
Tymián

Fratelli Tutti - Všichni Bratři

Naozaj? A keby o tebe povedal, že si deviant, ako budeš reagovať? Nebudeš sa cítiť posúdený?