pokorny

Videá z dnešného protestu proti nariadeniam Matovičovej vlády v Bratislave. Obrovský dav ľudí sa …

Je to zvláštna hrdosť. Hrdosť na porušovanie zákonov, ktoré nás chránia pred nebezpečnou chorobou. Hrdosť na popieranie zdravého rozumu. Hrdosť na nelásku k druhým zaodetú do Otčenášu.
pokorny

Policajti chránili Úrad vlády a strieľali úplne z blízka do ľudí: To, čo robíte? Strieľate do ľudí!

Neviem, čo je horšie, či to, ako rozsievate nenávisť, či to, ako ste dnes, po celom Slovensku rozsievali Covid 19. Budúci týždeň budeme žať ešte viacej chorých, plnšie nemocnice a ďalšie sprísňovanie opatrení.
pokorny

Komentáre

Profesor Krčméry k protestným zhromaždeniam na pôde Ministerstvo vnútra SR:

"Chcem všetkých poprosiť, nezvyšujme mobilitu, nezvyšujme hustotu, necestujme. Odložme svoj nesúhlas, svoj hnev, aj keď môže byť zreteľahodný, myslime na to, že naše nemocnoce majú určitú kapacitu, že máme niekoľko stoviek zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú nakazení, že máme stále pribúdajúci počet ťažkých prípadov, …More
Profesor Krčméry k protestným zhromaždeniam na pôde Ministerstvo vnútra SR:

"Chcem všetkých poprosiť, nezvyšujme mobilitu, nezvyšujme hustotu, necestujme. Odložme svoj nesúhlas, svoj hnev, aj keď môže byť zreteľahodný, myslime na to, že naše nemocnoce majú určitú kapacitu, že máme niekoľko stoviek zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú nakazení, že máme stále pribúdajúci počet ťažkých prípadov, a že chceli by sme sa do Vianoc dožiť lepšej atmosféry. Všetkých chcem poprosiť, aby zapojili aj zdravý rozum a zmysel pre svoje zdravie a zmysel pre zdravie svojich najbližších."
pokorny

Komentáre

pokorny

PKN News (pokorny správy)

"Peter Skala si nepraje byť kontaktovaný" to by ma nenapadlo :)

Je jednoduchá odpoveď na to, či sa ísť zajtra niekam zhromažďovať. Je predsa zákaz. A to z jednoduchého dôvodu. Chceme ochrániť ľudí okolo seba. Neísť je prejavom lásky k blížnemu. Neísť je prejavom úcty k lekárom a sestrám, ktorí už nevládzu. Neísť je prejavom poslušnosti z lásky. A aj prejavom zodpovednosti za seba samého a …More
"Peter Skala si nepraje byť kontaktovaný" to by ma nenapadlo :)

Je jednoduchá odpoveď na to, či sa ísť zajtra niekam zhromažďovať. Je predsa zákaz. A to z jednoduchého dôvodu. Chceme ochrániť ľudí okolo seba. Neísť je prejavom lásky k blížnemu. Neísť je prejavom úcty k lekárom a sestrám, ktorí už nevládzu. Neísť je prejavom poslušnosti z lásky. A aj prejavom zodpovednosti za seba samého a zodpovednosti voči ľuďom s ktorými žijem, pracujem a stretávam sa.
pokorny

PKN News (pokorny správy)

Urobiť niečo pre spoločné dobro. Minimálna to, čo od nás žiadajú tí, ktorí vedia viac a nesú zodpovednosť.

Prajem vám pekný a požehnaný deň, aby sa nám spoločne podarilo vytlačiť vírus z našej spoločnosti. Aby sa už v nikom z nás nemohol viacej namnožiť a ohrozovať ľudí okolo.
pokorny

PKN News (pokorny správy)

Je mnoho svätých, ktorí sa viditeľne obetovali pre Pána Ježiša. Je množstvo ľudí, ktorí sa obetovali pre spoločné dobro nenápadne. Vďaka ich obete sme tu, kde sme, máme všetko, čo potrebujeme. Je to denno denná obeta každého človeka v mene lásky. O tom je kresťanstvo. Urobiť niečo pre druhých, aj keď viem, že pri tom môžem napríklad ochorieť, to je dennodenná obeta našich lekárov a sestier. Ísť …More
Je mnoho svätých, ktorí sa viditeľne obetovali pre Pána Ježiša. Je množstvo ľudí, ktorí sa obetovali pre spoločné dobro nenápadne. Vďaka ich obete sme tu, kde sme, máme všetko, čo potrebujeme. Je to denno denná obeta každého človeka v mene lásky. O tom je kresťanstvo. Urobiť niečo pre druhých, aj keď viem, že pri tom môžem napríklad ochorieť, to je dennodenná obeta našich lekárov a sestier. Ísť do toho pre dobro druhých, aj keď viem, že má to môže niečo stať.
pokorny

Apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium (https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumen…

Katechetické stretnutie je hlásaním Slova a
na Slovo je vždy zamerané;

zároveň si však vyžaduje vhodný spôsob uvedenia do
konkrétneho prostredia a príťažlivú motiváciu:

predpokladá použitie výrečných symbolov a
včlenenie do širšieho procesu rastu,

ako aj integráciu všetkých dimenzií osoby v snahe o
spoločné počúvanie a hľadanie odpovedí.
pokorny

Apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium (https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumen…

Ohlasovanie evanjelia

IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy

Kerygmatická a mystagogická katechéza

166. Ďalšou charakteristikou katechézy, ktorá sa rozvinula v posledných desaťročiach, je
mystagogická iniciácia,[128] ktorá v podstate znamená dve veci: nevyhnutnú postupnosť
formačnej skúsenosti, na ktorej sa podieľa celé spoločenstvo, a nové zhodnotenie
liturgických znakov kresťanskej iniciác…More
Ohlasovanie evanjelia

IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy

Kerygmatická a mystagogická katechéza

166. Ďalšou charakteristikou katechézy, ktorá sa rozvinula v posledných desaťročiach, je
mystagogická iniciácia,[128] ktorá v podstate znamená dve veci: nevyhnutnú postupnosť
formačnej skúsenosti, na ktorej sa podieľa celé spoločenstvo, a nové zhodnotenie
liturgických znakov kresťanskej iniciácie. Mnohých manuálov a plánov sa nedotkla
nevyhnutnosť mystagogickej obnovy, ktorá na seba môže vziať rozličné podoby – v súlade s
rozlišovaním každého formačného spoločenstva. Katechetické stretnutie je hlásaním Slova a
na Slovo je vždy zamerané; zároveň si však vyžaduje vhodný spôsob uvedenia do
konkrétneho prostredia a príťažlivú motiváciu: predpokladá použitie výrečných symbolov a
včlenenie do širšieho procesu rastu, ako aj integráciu všetkých dimenzií osoby v snahe o
spoločné počúvanie a hľadanie odpovedí.
pokorny

Apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium (https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumen…

Je to ohlasovanie, ktoré zodpovedá túžbe po nekonečne,
nachádzajúcej sa v každom ľudskom srdci.
pokorny

Apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium (https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumen…

Ohlasovanie evanjelia

IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy

Kerygmatická a mystagogická katechéza

165. Nesmieme si myslieť, že v katechéze je možné opustiť kerygmu a uprednostniť
formáciu, ktorá by mala byť „solídnejšia“. Niet nič solídnejšieho, hlbšieho, istejšieho, konzistentnejšieho a múdrejšieho ako práve toto ohlasovanie. Celá kresťanská formácia je
predovšetkým prehĺbením kerygmy, …More
Ohlasovanie evanjelia

IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy

Kerygmatická a mystagogická katechéza

165. Nesmieme si myslieť, že v katechéze je možné opustiť kerygmu a uprednostniť
formáciu, ktorá by mala byť „solídnejšia“. Niet nič solídnejšieho, hlbšieho, istejšieho, konzistentnejšieho a múdrejšieho ako práve toto ohlasovanie. Celá kresťanská formácia je
predovšetkým prehĺbením kerygmy, ktorá sa v nej stále viac a lepšie utužuje; bez prestania
osvetľuje katechetickú prácu a zároveň umožňuje správne pochopiť význam akejkoľvek
témy preberanej v katechéze. Je to ohlasovanie, ktoré zodpovedá túžbe po nekonečne,
nachádzajúcej sa v každom ľudskom srdci. Centrálnosť kerygmy si vyžaduje určité
vlastnosti ohlasovania, ktoré sú dnes všade potrebné: musí vyjadrovať zachraňujúcu Božiu
lásku, ktorá predchádza morálne i náboženské povinnosti; nesmie vnucovať pravdu; má
apelovať na slobodu; jeho súčasťou má byť opravdivá radosť, povzbudenie,
životaschopnosť a harmonická celistvosť, ktorá ohlasovanie neredukuje na niekoľko doktrín
– niekedy viac filozofických než evanjeliových. To si od hlásateľa evanjelia vyžaduje také
dispozície, ktoré ohlasovanie umožňujú lepšie prijať: blízkosť, otvorenosť pre dialóg,
trpezlivosť a srdečné prijatie, ktoré neodsudzuje.
pokorny

Apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium (https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumen…

Na pery katechétu sa neustále vracia toto
prvé ohlasovanie: „Ježiš Kristus ťa miluje, obetoval svoj život, aby ťa zachránil, a teraz žije
po tvojom boku každý deň, aby ťa osvietil, posilnil a oslobodil.“
pokorny

Apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium (https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumen…

Oheň Ducha Svätého sa daruje v podobe jazykov a vďaka
nemu veríme v Krista, ktorý nám svojou smrťou i zmŕtvychvstaním odhaľuje a
sprostredkúva nekonečné Otcovo milosrdenstvo.
pokorny

Apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium (https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumen…

Ohlasovanie evanjelia

IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy

Kerygmatická a mystagogická katechéza

164. Znovu sme objavili, že aj v katechéze základnú úlohu má prvé ohlásenie, čiže
„kerygma“, ktorá musí stáť v centre evanjelizačného úsilia a každej snahy o cirkevnú
obnovu. Kerygma je trojičná. Oheň Ducha Svätého sa daruje v podobe jazykov a vďaka
nemu veríme v Krista, ktorý nám svojou smrťou…More
Ohlasovanie evanjelia

IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy

Kerygmatická a mystagogická katechéza

164. Znovu sme objavili, že aj v katechéze základnú úlohu má prvé ohlásenie, čiže
„kerygma“, ktorá musí stáť v centre evanjelizačného úsilia a každej snahy o cirkevnú
obnovu. Kerygma je trojičná. Oheň Ducha Svätého sa daruje v podobe jazykov a vďaka
nemu veríme v Krista, ktorý nám svojou smrťou i zmŕtvychvstaním odhaľuje a
sprostredkúva nekonečné Otcovo milosrdenstvo. Na pery katechétu sa neustále vracia toto
prvé ohlasovanie: „Ježiš Kristus ťa miluje, obetoval svoj život, aby ťa zachránil, a teraz žije
po tvojom boku každý deň, aby ťa osvietil, posilnil a oslobodil.“ Keď hovoríme, že toto
ohlasovanie je „prvé“, neznamená to, že stojí na začiatku a potom sa naň zabudne alebo že
je možné ho nahradiť inými obsahmi, ktoré ho prevyšujú. Je prvým v kvalitatívnom zmysle,
pretože je hlavným ohlasovaním, teda tým, ktoré treba vždy znovu rozličnými spôsobmi
počúvať a stále nanovo ohlasovať počas katechézy, rozličnými formami, vo všetkých
etapách a vo všetkých situáciách.[126] Preto aj „kňaz, podobne ako Cirkev, evanjelizuje, a
aby mohol evanjelizovať, musí si čoraz väčšmi uvedomovať, že aj on potrebuje byť
ustavične evanjelizovaný“.[127]
pokorny

Apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium (https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumen…

Ohlasovanie evanjelia

IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy

Kerygmatická a mystagogická katechéza

163. Výchova a katechéza stoja v službe tohto rastu. Máme už k dispozícii rozličné texty
Magistéria a pomôcky pre katechézu vypracované Svätou stolicou a viacerými biskupmi.
Spomeniem apoštolskú exhortáciu Catechesi tradendae (1979), Všeobecné direktórium pre
katechézu (1997) a ďalšie dokument…More
Ohlasovanie evanjelia

IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy

Kerygmatická a mystagogická katechéza

163. Výchova a katechéza stoja v službe tohto rastu. Máme už k dispozícii rozličné texty
Magistéria a pomôcky pre katechézu vypracované Svätou stolicou a viacerými biskupmi.
Spomeniem apoštolskú exhortáciu Catechesi tradendae (1979), Všeobecné direktórium pre
katechézu (1997) a ďalšie dokumenty, ktorých aktuálny obsah tu nemusíme opakovať.
Chcel by som sa pristaviť len pri niektorých úvahách, ktoré pokladám za vhodné
pripomenúť.
pokorny

Apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium (https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumen…

.. našu nahu rásť a hľadať odpovede vždy predchádza dar...

...Otcov nezištný dar,
ktorý nás robí jeho synmi a dcérami a dar jeho milostí :)
pokorny

Apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium (https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumen…

Ohlasovanie evanjelia

IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy

162. Na druhej strane túto snahu rásť a hľadať odpovede vždy predchádza dar; totiž ešte
pred ňou stojí iná Pánova výzva: „krstite ich v mene...“ (Mt 28, 19). Otcov nezištný dar,
ktorý nás robí jeho synmi a dcérami, a iniciatíva daru jeho milosti (porov. Ef 2, 8 – 9; 1 Kor
4, 7) spoločne umožňujú naše neustále posväcovanie, ktoré je …More
Ohlasovanie evanjelia

IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy

162. Na druhej strane túto snahu rásť a hľadať odpovede vždy predchádza dar; totiž ešte
pred ňou stojí iná Pánova výzva: „krstite ich v mene...“ (Mt 28, 19). Otcov nezištný dar,
ktorý nás robí jeho synmi a dcérami, a iniciatíva daru jeho milosti (porov. Ef 2, 8 – 9; 1 Kor
4, 7) spoločne umožňujú naše neustále posväcovanie, ktoré je milé Bohu a koná sa na jeho
chválu. Ide o to, aby sa človek dal premeniť v Kristovi a postupne začal žiť „podľa
Ducha“ (Rim 8, 5).
pokorny

Apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium (https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumen…

A nech Pán nech zveľadí a rozhojní vašu
lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám“ (1 Sol 3, 12).
pokorny

Apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium (https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumen…

Ohlasovanie evanjelia

IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy

161. Nebolo by správne túto výzvu na rast primárne interpretovať ako doktrinálnu formáciu.
Ide tu skôr o „zachovávanie“ toho, čo nám Pán prikázal, a to v zmysle odpovede na jeho lásku, v ktorej sa spolu so všetkými čnosťami odráža nové prikázanie, prvotné a
najdôležitejšie – to, ktoré nás najlepšie identifikuje ako učeníkov: „Toto …More
Ohlasovanie evanjelia

IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy

161. Nebolo by správne túto výzvu na rast primárne interpretovať ako doktrinálnu formáciu.
Ide tu skôr o „zachovávanie“ toho, čo nám Pán prikázal, a to v zmysle odpovede na jeho lásku, v ktorej sa spolu so všetkými čnosťami odráža nové prikázanie, prvotné a
najdôležitejšie – to, ktoré nás najlepšie identifikuje ako učeníkov: „Toto je moje prikázanie:
Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ (Jn 15, 12). Je zrejmé, že keď sa
autori Nového zákona snažia kresťanské morálne posolstvo syntetizovať do toho, čo je
najdôležitejšie, predstavujú nám nevyhnutnú potrebu lásky k blížnemu: „Kto miluje
blížneho, vyplnil zákon… naplnením zákona je láska“ (Rim 13, 8. 10). „Ak však
uskutočňujete kráľovský zákon podľa Písma: ,Milovať budeš svojho blížneho ako seba
samého!‘, dobre robíte“ (Jak 2, 8). „Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v
tomto: ,Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘“ (Gal 5, 14). Pavol svojim
spoločenstvám predkladal cestu napredovania v láske: „A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu
lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám“ (1 Sol 3, 12).