b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

A co je hlavní: satanovi není dovoleno napodobit způsob Kristova příchodu. Kristus se objeví na obloze s mocí a slávou, doprovázen nesčetným zástupen andělů. Bude se přibližovat k zemi NESESTOUPÍ však NA ZEM, ZŮSTANE VE VZDUCHU, VŠICHNI HO UVIDÍ (NE POUZE VNITŘNÍM ZRAKEM, V MYSLI) a potáhne mrtvé i živé, v nových, oslavených tělech k sobě (vytržení). Po nanebevzetí nebude žádné období …More
A co je hlavní: satanovi není dovoleno napodobit způsob Kristova příchodu. Kristus se objeví na obloze s mocí a slávou, doprovázen nesčetným zástupen andělů. Bude se přibližovat k zemi NESESTOUPÍ však NA ZEM, ZŮSTANE VE VZDUCHU, VŠICHNI HO UVIDÍ (NE POUZE VNITŘNÍM ZRAKEM, V MYSLI) a potáhne mrtvé i živé, v nových, oslavených tělech k sobě (vytržení). Po nanebevzetí nebude žádné období pokoje, ale dojde k dovršení hrozného konce lidstva, ZÁNIKU země.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Co si hlavně ode mě pamatujte: Kristus před svým 2 příchodem nepřijde na zem, NEBUDE ZDE PŮSOBIT, nebude uzdravovat, nebude kázát, nebude chodit po zemi. Nebude žádné období pokoje, míru. Zlo bude soustavně na světě gradovat, AŽ do Kristova 2 příchodu. Nebude žádný ráj zde na zemi po 1000 let, kde se LIDÉ budou vdávat, ženit, mít děti. Rovněž žádná pečeť nás neuchrání před utrapami…More
Co si hlavně ode mě pamatujte: Kristus před svým 2 příchodem nepřijde na zem, NEBUDE ZDE PŮSOBIT, nebude uzdravovat, nebude kázát, nebude chodit po zemi. Nebude žádné období pokoje, míru. Zlo bude soustavně na světě gradovat, AŽ do Kristova 2 příchodu. Nebude žádný ráj zde na zemi po 1000 let, kde se LIDÉ budou vdávat, ženit, mít děti. Rovněž žádná pečeť nás neuchrání před utrapami MALÉHO SOUŽENÍ, kdy budeme TEPRVE zapečetěni, pokud vyhovíme Božím požadavkům. Toto zapečetění Vás uchrání před posledními 7 ranami, ale ne před pronásledováním v DOBĚ VELKÉHO SOUŽENÍ.
PEČEŤ NELZE ZÍZKAT NYNÍ, V TOMTO ČASE. PEČETIT SE BUDE AŽ PO PŘÍCHODU SATANA A JEHO SVODU!!!!!!
To Garanbaldské varování, mi určitě v Písmu dohledejte. Rád pouvažuji. K filmu se vyjádřím později.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Terezko, tohle jsou debaty na dlouhou dobu a jsou velmi složité, museli bychom jít krok za krokem, od Daniele. Líbí se mi, že bojujete, máte přehled, jste jako Dori, kterou jsem si oblíbil. Ale, pak jsem z těch debat raději vycoufal, protože je pro mě lepší uveřejnit něco na ploše a buď jí to osloví, nebo ne, jinak je to ztráta času. Spíš jste mě nabrnkla, abych v tom pokračoval. Děkuji. …More
Terezko, tohle jsou debaty na dlouhou dobu a jsou velmi složité, museli bychom jít krok za krokem, od Daniele. Líbí se mi, že bojujete, máte přehled, jste jako Dori, kterou jsem si oblíbil. Ale, pak jsem z těch debat raději vycoufal, protože je pro mě lepší uveřejnit něco na ploše a buď jí to osloví, nebo ne, jinak je to ztráta času. Spíš jste mě nabrnkla, abych v tom pokračoval. Děkuji. Zároveň jsem tomu rád, že jsem Vás více poznal. Potěšila jste mě, kéž se Vám daří na cestě k Bohu, k pravdě. Snad jenom: je rozum, vůle, cit. Zdá se mi, že hodně preferujete intuici, cit - bacha na to, hodně lidem to už "zlomilo vaz".
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Prosím o verše v souvislosti s Varováním, ne s pečetěmi. Děkuji.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Terezko, prosil jsem verše z písma v souvislosti: .....O VAROVÁNÍ SE NEMLUVÍ, NIKDE V PÍSMU SV,( a pokud ano, budu rád za dohledání)....
Nepotřebuji, verše o pečetích, ty znám. Za další, vkládate Knihu pravdy s verši. O nich rovněž vím, ale CHYBÍ MI VÝKLAD. Nebo tam někde je - kdo jsou dva svědci, atd.?
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Terezko, musím Vás zklamat. ŘKC, kde o nich "oficiálně" učí, nebo dříve učila? A za další, pravě zednáři jsou asi autorem údajné Boží pečetě. Mám na mysli vyobrazení.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

B – Ježíš i kniha Zjevení, jasně mluví o tom, že všichni, kdo prokazují svou věrnost poslušnosti zákona Hospodinova ( A TO ROZHODNE, ZDA DOSTANEM ZNAMENÍ ŠELMY, ČI BOŽÍ PEČEŤ), musí být připraveni, že budou vezněni, přivedeny před soudy, budou snášet těžká příkoří křivých obvinění, budou pronásledování, nebudou moci kupovat, prodávat, možná i někteří položí svůj život.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Píšete: ….Modlitbou Pečetí, a dal……..
A -
No, pokud tomu věříte (snad mluvíme o stejné pěčeti, stránky Varování), které Vám zaručí neviditelnost, včetně příbytku atd., k tomu stačí několik úkonů, v době pronásledování, tak je mi Vás líto. O tento web jsem se zajímal mnoho let a vím, proč jsem mu přestal věřit a rovněž dneska už vím, že je plně v moci zla. Rovněž jej vždy odmítala …More
Píšete: ….Modlitbou Pečetí, a dal……..
A -
No, pokud tomu věříte (snad mluvíme o stejné pěčeti, stránky Varování), které Vám zaručí neviditelnost, včetně příbytku atd., k tomu stačí několik úkonů, v době pronásledování, tak je mi Vás líto. O tento web jsem se zajímal mnoho let a vím, proč jsem mu přestal věřit a rovněž dneska už vím, že je plně v moci zla. Rovněž jej vždy odmítala ŘKC.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Terezko, zmiňujete Varování, Vytržení. K tomu: je rozdíl mezi zjevením, které mluví o zázraku Varování /Garabandal/které má údajně přijít a Vytržením, o kterém se mluví v písmu. To jsou totálně rozdílné dvě události. Ohledně údajného zázraku Varování, nejsem si vědom, že by to církev vyučovala, spíše je to v režii jednotlivých duchovních, pokud tomu věří. Navíc nejsou ani …More
Terezko, zmiňujete Varování, Vytržení. K tomu: je rozdíl mezi zjevením, které mluví o zázraku Varování /Garabandal/které má údajně přijít a Vytržením, o kterém se mluví v písmu. To jsou totálně rozdílné dvě události. Ohledně údajného zázraku Varování, nejsem si vědom, že by to církev vyučovala, spíše je to v režii jednotlivých duchovních, pokud tomu věří. Navíc nejsou ani vázáni, aby tomu museli věřit. O VAROVÁNÍ SE NEMLUVÍ, NIKDE V PÍSMU SV,( a pokud ano, budu rád za dohledání). Rovněž je problém s jeho zasazením do časové osy posledních událostí, nejde totiž nikde napasovat, pokud se k tomu váže duch. probuzení a pokoj, tak jak uvádějí některé zaručené zjevení. Vytržení z knihy Zjevení, bude v době sedmi ran po zapečetění. A to už na zemi nebude pro nikoho doba pokoje, ale hrůz.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Terezko, Bůh k nám promlouvá mnoha způsoby, i skrze přírodu. A tak, to vnímáte i Vy a to je dobře. Sám se rád v ní toulám. Ovšem New Age vidí v přírodě boha a pracuje s jejími energiemi, čerpá je ze stromů objímáním, atd. Já osobně zatím jsem v ŘKC, dříve jsem byl aktivní, praktikující, v rodině máme kněze, měl jsem i vstupovat do řádu. V nynější prolhané době, kterou vnímám i u …More
Terezko, Bůh k nám promlouvá mnoha způsoby, i skrze přírodu. A tak, to vnímáte i Vy a to je dobře. Sám se rád v ní toulám. Ovšem New Age vidí v přírodě boha a pracuje s jejími energiemi, čerpá je ze stromů objímáním, atd. Já osobně zatím jsem v ŘKC, dříve jsem byl aktivní, praktikující, v rodině máme kněze, měl jsem i vstupovat do řádu. V nynější prolhané době, kterou vnímám i u církve, se hlavně, pokud je věroučný problém, řídím Písmem sv. a odmítám autoritu „člověka“, pokud se staví nad Krista. Rovněž odmítám tradice, proti kterým bojoval Ježíš, pokud se staví nad Krista, i když proti samotným tradicím nic nemám. Mohou být a jsou obohacením. V praktickém životě mě oslovuje prvotní církev Skutků apoštolů, kdy Kristovo učení bylo čisté, byť i tehda více věcí bylo nejasných, rovněž se už tehdy vkrádalo zlo. BOŽÍ SLOVO BYLO NĚŘEDĚNÉ, bez nánosů různých pohanských prvků, tradic.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Terezko děkuji za film, zkusím se na něj po chvílích podívat. Jinak Vás asi chápu. Ta doba je složitá a člověk potřebuje nějaký pevný bod v životě, někde dobýt si baterky, mít cestu, směr. Rovněž bude každému z nás hrozit, že sejdeme občas s cesty, ztratíme se. Je dobré si uvědomovat, že na té cestě nejsme nikdy sami. Ale to Vy víte. A tak se mi líbí přirovnání Boží působnosti v našem …More
Terezko děkuji za film, zkusím se na něj po chvílích podívat. Jinak Vás asi chápu. Ta doba je složitá a člověk potřebuje nějaký pevný bod v životě, někde dobýt si baterky, mít cestu, směr. Rovněž bude každému z nás hrozit, že sejdeme občas s cesty, ztratíme se. Je dobré si uvědomovat, že na té cestě nejsme nikdy sami. Ale to Vy víte. A tak se mi líbí přirovnání Boží působnosti v našem životě k GPS, kterou máme v autě. Tedy, i když sejdeme s ní, zabloudíme, vždy, byť obklikou, tak nás dovede k cíli. A to je hlavní. DORAZIT DO CÍLE. Rovněž děkuji za podizkutování a přeji hezký zbytek večera. Držte se, sestro. A jest- li jsem Vám někde ublížil, promiňte mi, nebyl v tom zlý úmysl.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Terezko, země si vždy předchozí generace vážili a je to plně v pořádku. Ovšem v tomto případě, se jedná o božstvo Gaiu, potažmo zemi. Což je úplně něco jiného. Bůh je jeden. Rovněž příroda, země může trpět, jak se říká sténat – pokud ji ničíme, rovněž má nějaké rytmy, přírodní zákony, atd., ale NEMÁ DUŠI, není to živá bytost, NATOŽ BOHYNĚ /TO TVRDÍ OPĚT NEW AGE/. Navíc celá země …More
Terezko, země si vždy předchozí generace vážili a je to plně v pořádku. Ovšem v tomto případě, se jedná o božstvo Gaiu, potažmo zemi. Což je úplně něco jiného. Bůh je jeden. Rovněž příroda, země může trpět, jak se říká sténat – pokud ji ničíme, rovněž má nějaké rytmy, přírodní zákony, atd., ale NEMÁ DUŠI, není to živá bytost, NATOŽ BOHYNĚ /TO TVRDÍ OPĚT NEW AGE/. Navíc celá země bude na konci času zničena, spálena ohněm a pak znovu stvořena.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

….Váš odkaz..to jste dal vy…
Ano, dal a to na základě jasně uvedených informací, které tam jsou. Za ta léta, se v nich trochu vyznám, neboť jsem prošel více náboženskými směry a církvemi. Našel jsem zdroje z kterých se čerpalo, kterými jsou ovlivněni.
.. No, asi tak, mi připadá, že nejprve hledáte odkazy, a až pak se modlíte. To nejde. Nejprve je třeba se modlit k Bohu,….
Kdybych se nemodlil …More
….Váš odkaz..to jste dal vy…
Ano, dal a to na základě jasně uvedených informací, které tam jsou. Za ta léta, se v nich trochu vyznám, neboť jsem prošel více náboženskými směry a církvemi. Našel jsem zdroje z kterých se čerpalo, kterými jsou ovlivněni.
.. No, asi tak, mi připadá, že nejprve hledáte odkazy, a až pak se modlíte. To nejde. Nejprve je třeba se modlit k Bohu,….
Kdybych se nemodlil a nestudoval Boží slovo, dopadl bych jako ty stránky, které uvádíte: PŘIJÍMAL BYCH ZA SVÉ, TOTÁLNÍ GULÁŠ VŠECH NÁBOŽENSTSTVÍ SVĚTA.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Samozřejmě Bůh plně respektuje naší svobodu a bere nás jako plnohodnotné. Pokud dává nějaké pravidla, myslí to dobře, neboť je to k naší spáse. Pokud to pochopíme a přijmem, budem se z nich radovat, neboť jsou nám světlem. Jako zátěž, či nesvéprávnost, je vnímá ten, který se jimi odmítá řídit. Rovněž video „ Poslední události“, jak jsem psal, beru s určitou rezervou, ale z toho co …More
Samozřejmě Bůh plně respektuje naší svobodu a bere nás jako plnohodnotné. Pokud dává nějaké pravidla, myslí to dobře, neboť je to k naší spáse. Pokud to pochopíme a přijmem, budem se z nich radovat, neboť jsou nám světlem. Jako zátěž, či nesvéprávnost, je vnímá ten, který se jimi odmítá řídit. Rovněž video „ Poslední události“, jak jsem psal, beru s určitou rezervou, ale z toho co znám a co jsem viděl, četl – má pro mě největší vypovídající hodnotu, tak jak já rozumím knize Zjevení a Bibli. Ano, rovněž si připouštím, že určité věci mohou být jinak, ale to říká i autor.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Terezko, ohledně kamenů, jsem nevyvodil nic, pouze jsem upozornil. Nechtěl jsem ublížit, omlouvám se. Co se týká odboček ve víře, tak těch je právě hodně u autora a potom nechápu, proč uvádíte něco, co odporuje Bibli, tedy ohledně dimenzí, atd. To JSOU PRÁVĚ TY ODBOČKY. Jinak ASI TAK: nelze čerpat ze zdrojů satana, přeci dvěma pánům nelze sloužit. Ředíte Boží pravdy a SVÁDÍTE NA SCESTÍ …More
Terezko, ohledně kamenů, jsem nevyvodil nic, pouze jsem upozornil. Nechtěl jsem ublížit, omlouvám se. Co se týká odboček ve víře, tak těch je právě hodně u autora a potom nechápu, proč uvádíte něco, co odporuje Bibli, tedy ohledně dimenzí, atd. To JSOU PRÁVĚ TY ODBOČKY. Jinak ASI TAK: nelze čerpat ze zdrojů satana, přeci dvěma pánům nelze sloužit. Ředíte Boží pravdy a SVÁDÍTE NA SCESTÍ TÍMTO DRUHÉ. Uvědomte si, že máte za ně zodpovědnost. Pokud půjdete tímto, výše uvedeným směrem, věřte, že se brzo ztratíte. To opravdu raději zůstat stát, odpočinout si a vyhodnotit, než sejít na scestí. Návrat může bolet. Odmítáte NWO – ale věřte, že New Age /autor/ je s ním plně v souladu.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

TerezaK napsala: ...spíše bude chyba v tom, jak jste to pochopil,.......
Myslím si, že jsem to pochopil na rozdíl od druhých velmi dobře, viz. Gaia
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Učení otec absolut(ní): ...Nekonečně milující Gaia, vaše Matka Země, k vám dnes promluvila.....
VY VŠICHNI JSTE MÉ DĚTI | Oživení (vozrojdeniesveta.com)
Tohle učí Kristus, že naše matka je země a ona může hovořit k nám? NEBO JE TO DÉMON? Přece Gaia se stala manželkou Úrana, když ovládl svět a zplodili dvanáct potomků,...... GAIA JE POHANSKÁ BOHYNĚ ZEMĚ!!!!
Gaia – Wikipedie (wikipedia.org …More
Učení otec absolut(ní): ...Nekonečně milující Gaia, vaše Matka Země, k vám dnes promluvila.....
VY VŠICHNI JSTE MÉ DĚTI | Oživení (vozrojdeniesveta.com)
Tohle učí Kristus, že naše matka je země a ona může hovořit k nám? NEBO JE TO DÉMON? Přece Gaia se stala manželkou Úrana, když ovládl svět a zplodili dvanáct potomků,...... GAIA JE POHANSKÁ BOHYNĚ ZEMĚ!!!!
Gaia – Wikipedie (wikipedia.org) Terezko nebudu dohledávat, do čeho hrábnu, tak to vidím, hledej sama a přemýšlej....
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

KDE TOTO UČÍ KRISTUS, BŮH, APOŠTOLOVÉ O VĚCECH, KTERÉ NA SVÝCH STRANÁCH UVÁDĚJÍ?
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Terezko, co mám chápat, mě zajímají zdroje. I SATAN CITOVAL BIBLI, KDYŽ POKOUŠEL KRISTA. Stačí se zajímat, co prezentují, kam kráčí, K ČEMU TĚ VEDOU.