Obrana katolíckej Cirkvi

Démoni pracujú na plné obrátky - lebo majú málo času. Najhoršia zo siedmich vakcín bude tá siedma …

Ježiš predpovedal že bude v Cirkvi rozkol, tak čo sa čudujete? Čudujú sa len neveriaci. Cirkev je svätá a Boh vás bude súdiť že súdite jeho služobníkov. Tam, kde je ohováranie, tam je satan. Ako had si ostria jazyky, a za perami majú jed vreteníc ( ž. 140.3 )
Obrana katolíckej Cirkvi

Démoni pracujú na plné obrátky - lebo majú málo času. Najhoršia zo siedmich vakcín bude tá siedma …

Jašo, čo riešiš kat. Cirkev? Je pravda že je zlé keď mnohí kňazi podporujú očkovanie. Chyby vo vnútri cirkvi posúdi Boh a nie ty! Ty sa nemáš čo oháňať pravdou keď veríš v bludy, že zem sa vytvorila skrze evolúciu a veľký tresk. To je učenie satana. Veľký tresk je iba v tvojej hlave.
Obrana katolíckej Cirkvi

Prečo bola znova Slovenská KBS oklamaná?,, Ale vakcína je“ skutok lásky“ !!!

Do kostola ťa pustia otestovaných a niekde iba očkovaných. Aj do neba budú púšťať len testované a očkované duše?
Obrana katolíckej Cirkvi

Nenecháme satana vyhrať!

Tam, kde má Panna Mária svoj domov, tam diabol nevchádza. Tam, kde je Panna Mária, nepokoj nikdy nezvíťazí a strach nikdy nevyhrá. Diabol sa pokúša do nás zasiať strach ešte skôr, než
niečo začneme. Na to, aby sme zosilneli, musíme byť ochotní zniesť dočasnú bolesť. Keby Boh z nášho života odstránil všetok strach, nikdy by sme nevyrástli. Dopúšťa na nás aj ťažkosti, aby nám ukázal, čo …More
Tam, kde má Panna Mária svoj domov, tam diabol nevchádza. Tam, kde je Panna Mária, nepokoj nikdy nezvíťazí a strach nikdy nevyhrá. Diabol sa pokúša do nás zasiať strach ešte skôr, než
niečo začneme. Na to, aby sme zosilneli, musíme byť ochotní zniesť dočasnú bolesť. Keby Boh z nášho života odstránil všetok strach, nikdy by sme nevyrástli. Dopúšťa na nás aj ťažkosti, aby nám ukázal, čo potrebuje v nás posilniť alebo zmeniť.
Obrana katolíckej Cirkvi

Úvodná Svätá Omša Pre Francúzskeho Biskupa: Katastrofa Pri Rozdávaní Svätého Prijímania (Video)

To vieme, exorcista predsa vie že satan ukazuje najprv tvár krásneho anjela. Ale ak začne modlitba, satan ukáže svoju tvár.
Obrana katolíckej Cirkvi

Svědectví Dona Floriana Pellegriniho (italského kněze) na masovém protestu proti povinnému očkování …

ekanz, prečo podpichuješ, či nosí kňaz kleriku alebo nie to nechaj na Boha! Možno je mu zima, všímaj si svoje hriechy
Obrana katolíckej Cirkvi

Začína fašistická kontrola covid passov a na ďalší rok bežná prax aj vec už všade

Keď to vidím je mi zle, preto ani nepozerám správy. Veru, osožnejšie bude chytiť do ruky ruženec a budem byť diabla po hlave.
Obrana katolíckej Cirkvi

☦ Svedectvo očkovaného kňaza exorcistu, ktorý bol zvedený démonom. Boh ma varoval mnohými znameniami …

Presne tak, na zemi nebude raj, ale budeme prežívať blažený stav podobne ako Adam a Eva, alebo ako svätý keď zažívali Božie extázy. Veriť raj na zemi je blud. Jehovovi svedkovia veria večný život v raji i na zemi. Veľa zmätku, pokiaľ ide o 144.000 je výsledkom falošného učenia Jehovových svedkov. Jehovovi svedkovia tvrdia, že 144.000 je počet ľudí, ktorí budú vládnuť s Kristom v nebi a budú …More
Presne tak, na zemi nebude raj, ale budeme prežívať blažený stav podobne ako Adam a Eva, alebo ako svätý keď zažívali Božie extázy. Veriť raj na zemi je blud. Jehovovi svedkovia veria večný život v raji i na zemi. Veľa zmätku, pokiaľ ide o 144.000 je výsledkom falošného učenia Jehovových svedkov. Jehovovi svedkovia tvrdia, že 144.000 je počet ľudí, ktorí budú vládnuť s Kristom v nebi a budú tráviť večnosť s Bohom. Tí 144.000 majú – ako to hovoria Jehovovi svedkovia – nebeskú nádej. Ostatní, ktorí nie sú medzi tými 144.000 majú iba zemskú nádej – raj na zemi, ktorým bude spravovať Ježiš a tí 144.000. Je jasné, že je bludné učenie. Biblia nás neučí o dvojklasovej spoločnosti. Keď príde víťazstvo Panny Márie, to bude také vyliatie ducha svätého aké svet nevidel. Budú to nové turice. Budeme blažený a jedno. Preto bude iba jedna kat. CIRKEV, židia a sekty príjmu kat. učenie. Myslím vtedy bude to tisícročné kráľovstvo podobné nebu, Tisícročné kráľovstvo sa odlišuje od večnosti, ktorá nastupuje po ukončení tisícročia. Potom Boh bude prebývať s nami v Novom Jeruzaleme z tváre do tváre.
Obrana katolíckej Cirkvi

☦ Svedectvo očkovaného kňaza exorcistu, ktorý bol zvedený démonom. Boh ma varoval mnohými znameniami …

Démon ho zviedol, on sám to priznáva: Boh ma varoval mnohými znameniami pred prijatím vakcíny, Keď som smeroval do očkovacieho centra, tesne pred vstupom do radu som pocítil, že mi niečo bráni v prístupe. Keď som sa priblížil, zacítil som diabolský zápach, ktorý ma vydesil. Otec Savvas: povedal mních. Vidíte, Boh ho varoval, ale on pokračoval ďalej. Boh každého varuje pred zlom, zodpovednosť …More
Démon ho zviedol, on sám to priznáva: Boh ma varoval mnohými znameniami pred prijatím vakcíny, Keď som smeroval do očkovacieho centra, tesne pred vstupom do radu som pocítil, že mi niečo bráni v prístupe. Keď som sa priblížil, zacítil som diabolský zápach, ktorý ma vydesil. Otec Savvas: povedal mních. Vidíte, Boh ho varoval, ale on pokračoval ďalej. Boh každého varuje pred zlom, zodpovednosť pred Bohom závisí od svedomia a poznania.
Obrana katolíckej Cirkvi

☦ Svedectvo očkovaného kňaza exorcistu, ktorý bol zvedený démonom. Boh ma varoval mnohými znameniami …

Čas Františka sa končí? Posolstvo Panny Márie, Rosa Mystica, Kráľovná mieru Eduardo Ferreira 13. októbra 2021: Mier. V tento špeciálny deň, Pozývam vás na modlitbu, pôst, obete a pokánie jedným hlasom, pričom žiadam Otca o milosť a aby došlo k pokániu.
Žiadnej krajine neunikne Božia spravodlivosť.

Modlite sa za kňazov a misionárov. Čas nástupcu Petra sa chýli ku koncu. Veľa sa modlite za …More
Čas Františka sa končí? Posolstvo Panny Márie, Rosa Mystica, Kráľovná mieru Eduardo Ferreira 13. októbra 2021: Mier. V tento špeciálny deň, Pozývam vás na modlitbu, pôst, obete a pokánie jedným hlasom, pričom žiadam Otca o milosť a aby došlo k pokániu.

Žiadnej krajine neunikne Božia spravodlivosť.

Modlite sa za kňazov a misionárov. Čas nástupcu Petra sa chýli ku koncu. Veľa sa modlite za toho, kto príde. Milosrdenstvo je pred vašimi dverami. Nikdy nepochybujte o tomto zjavení. Som Mystická ruža, Kráľovná mieru. S láskou vám žehnám.
poznámka:
Výročie zjavenia vo portugalskej Fatime
Pretože sú dvaja žijúci nástupcovia Petra ešte nažive (František a emeritný Benedikt XVI.), Nie je isté, koho tu spomínajú. Vzhľadom na nasledujúcu frázu: „Ten, kto príde“, to však môže naznačovať, že po skončení vlády pápeža Františka sa antipápež uchádza o Petrovo sídlo (poznámka: protipápež je niekto, kto nie je kánonicky zvolený a teda nelegitímny nástupca). Môže tiež odkazovať na legitímneho nástupcu.

Mohlo by ísť o odkaz na „Varovanie“ alebo „ilumináciu svedomia“, ktoré niekoľko vidiacich oznámilo, sa blíži (pozri Veľký deň svetla). Vzhľadom na predchádzajúcu vetu by mohlo ísť aj o odkaz na legitímne zvoleného pontifika, ktorý potrebuje silu modlitieb Cirkvi. countdowntothekingdom.com/sk/eduardo,-čas-konca-Františka/
youtube.com/watch?v=_JVz6bvi_Z8
Obrana katolíckej Cirkvi

☦ Svedectvo očkovaného kňaza exorcistu, ktorý bol zvedený démonom. Boh ma varoval mnohými znameniami …

Po očkovaní skončil na psychiatrii? sú prípady, keď očkovaní ľudia majú homosexuálne a samovražedné sklony, lebo prijal ducha diabla z vakcinačnej kliatby z tiel umelo potratených detí. Vakcína proti COVID-19 obsahuje tkanivá z ľudských embryí.
Obrana katolíckej Cirkvi

☦ Svedectvo očkovaného kňaza exorcistu, ktorý bol zvedený démonom. Boh ma varoval mnohými znameniami …

Tresty sú následkom hriechu. Modlitbou a pokáním môže byť trest zmiernený alebo aj odvrátený.
Panna Mária
ukázala niečo z deviateho tajomstva. Ivanka z Medžugoria povedala: "To by som zomrela, keby mi priebeh uskutočnenia deviateho tajomstva ukázala. Panna Mária povedala, že mnohí uveria, až keď príde to sľúbené znamenie, že tam potom pobežia, aby prosili o milosť odpustenia, ale už bude …More
Tresty sú následkom hriechu. Modlitbou a pokáním môže byť trest zmiernený alebo aj odvrátený.
Panna Mária
ukázala niečo z deviateho tajomstva. Ivanka z Medžugoria povedala: "To by som zomrela, keby mi priebeh uskutočnenia deviateho tajomstva ukázala. Panna Mária povedala, že mnohí uveria, až keď príde to sľúbené znamenie, že tam potom pobežia, aby prosili o milosť odpustenia, ale už bude neskoro. (čo ak to neskoro je stav po očkovaní ako v prípade tohoto kňaza vo videu? ) to neskoro sa nemyslí zatratenie, lebo mnohí sa očkovali pod tlakom... ale telesné a duch. následky z očkovania. Božími výstrahami budú isté udalosti na Zemi. Príde k nim za života Mirjany. Podľa jej slov stojíme blízko udalostí, ktoré predpovedala Panna Mária. Desať dní pred uskutočnením tajomstiev písomne oznámi, čo sa stane. Panna Mária povedala že čas milosti, ktorý prežívame teraz, sa skončí.
Viac tu: webnode.sk/medzugorie2/
Obrana katolíckej Cirkvi

Panna Mária: najľahšia, najkratšia, najistejšia a najdokonalejšia cesta k Ježišovi

To je niečo úžasné, pokoja šíriteľné, jednoducho vysvetlené, perfektné video! Panna Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Amen
Obrana katolíckej Cirkvi

Elity na celom svete si stavajú bunkre

"Pečate živého Boha" sú falošné sú bludy! ľudia ani nevedia, komu sa to zasväcujú. Varovania od írskej vizionárky MBM - Mary Carberry sú falošné. Medaila spásy má copyright symbol - bola vytvorená pre zarábanie peňazí. Páter a exorcista John Abberton má prvé skúsenosti s posadnutím u ľudí, ktorí sa posolstvám venovali a verili im. V anglicku sú už zaznamenané aj prípady posadnutia. To …More
"Pečate živého Boha" sú falošné sú bludy! ľudia ani nevedia, komu sa to zasväcujú. Varovania od írskej vizionárky MBM - Mary Carberry sú falošné. Medaila spásy má copyright symbol - bola vytvorená pre zarábanie peňazí. Páter a exorcista John Abberton má prvé skúsenosti s posadnutím u ľudí, ktorí sa posolstvám venovali a verili im. V anglicku sú už zaznamenané aj prípady posadnutia. To hovorí aj Vassula o posolstvách od írskej vizionárky MBM. Vassula Ryden - Pápeži ju podporovali a dodnes jej posolstvá prešli skumaním tak, že viacerí biskupi im dali imprimatur a to podobne ako u Don Gobbiho. youtube.com/watch?v=2i6PqNzg6gw
webnode.sk/…sula-ryden-o-posolstvach-od-irskej-vizionarky-mbm/

webnode.sk/archive/news/

tvlux.sk/archiv/play/vkontexte-5-apokalypticke-varovania
Dôkazy a fakty o nepravosti posolstiev írkej vizionárky MBM.

Viac tu: webnode.sk/pecat-ziveho-boha/
Obrana katolíckej Cirkvi

Pred očami sa vám odohráva satanský plán: úmrtia plodov tehotných žien po očkovaní. Posledný zápas …

Nikto sa nekochá, toto nie je horor, ale kresťansky filmové zobrazenie pôsobenia pekla vo svete. My vieme aký je diabol len ho demaskujeme. Satan je tak strašný, že keby si ho videla, umrela by si.
Obrana katolíckej Cirkvi

Pred očami sa vám odohráva satanský plán: úmrtia plodov tehotných žien po očkovaní. Posledný zápas …

Pred očami sa vám odohráva satanský plán - máte oči, a nevidíte? Máte uši, a nepočujete? Panna Mária mnohokrát povedala, že s pôstom a modlitbou ruženca sa dá veľa dosiahnuť! Rozhodnite sa, deti moje, je tu čas rozhodnutia.
Obrana katolíckej Cirkvi

"Dobrovoľné" očkovanie

Tí ľudia sú diablom posadnutí, doslova verejná poprava. Kovidogestapákmi vedená na popravu a sťatá vakcínou smrti.
Obrana katolíckej Cirkvi

Falošná COVID pandémia na zasmiatie! Falošná pandémia je dielom satana na vytvorenie strachu, otroctva …

Covidisti si myslia že všetci ľudia sú nevedomý a naivný? Covid nie je nič iné, ako hodné výsmechu aj tých čo to vymysleli. Sám v sebe žiadnu silu nemáš proti satanovi, ale s Pannou Máriou sme veľmi silný !!! Veru, nebude sa satan smiať, ale my s Pannou Máriou ktorá pozná diabolské úskoky a ľsti viac ako žiadny iný. Amen
Růženec - mocnější zbraň než si dokážete představit. "Vy jste ozbrojen …More
Covidisti si myslia že všetci ľudia sú nevedomý a naivný? Covid nie je nič iné, ako hodné výsmechu aj tých čo to vymysleli. Sám v sebe žiadnu silu nemáš proti satanovi, ale s Pannou Máriou sme veľmi silný !!! Veru, nebude sa satan smiať, ale my s Pannou Máriou ktorá pozná diabolské úskoky a ľsti viac ako žiadny iný. Amen
Růženec - mocnější zbraň než si dokážete představit. "Vy jste ozbrojen!" Otec Ambrož se pousmál a řekl: "Ano, jsem ozbrojen a mám mocnější zbraň než si dokážete představit." A vytáhl ruku s růžencem. fatym.com/view.php?nazevclanku=ruzenec-mocnejsi-zbran-nez-si
Obrana katolíckej Cirkvi

Kto miluje nebezpečenstvo, zahynie v ňom - Sirach 3:27. bible.com/es/bible/163/SIR.3.SSV

Kto miluje vakcínu, zahynie v ňom.