Aaron-Jozef

Cardinal Grech: Civil War Among Bishops "Is Synodality"

De seksuele vrijheden staan haaks op de Tien Geboden. Het Rooms Katholieke geloof bestaat uit het Evangelie, de Tien Geboden en de Zeven sacramenten. In de Rooms Katholieke kerk wordt het Evangelie naar eigen normen en waarden uitgelegd, de Tien Geboden zijn afgeschaft en voor de Zeven Sacramenten is geen enkele belangstelling meer. Kortom, de Rooms Katholieke kerk is op sterven dood.
Aaron-Jozef

Dead Letter: Not Even Francis Followers Follow Traditionis Custodes

Het Tweede Vaticaanse Concilie geloof begint het steeds meer te verkiezen tegen de Romeinse Geloof.
Aaron-Jozef

Solesmes: New Abbot

Hoe gek kun je het maken.
Aaron-Jozef

All Fake: Francis Headed For The Next Flop

Dom dom dom om niet je rechten te verdedigen.
Aaron-Jozef

Next Prefect Of Doctrine of the Faith Encourages Practicing Homosexuality

Een homo perfect van de Congregatie van de geloofsleer, dit kan alleen onder een atheïstische paus Franciscus.
Aaron-Jozef

Burke: German Bishops Are Creating New Denomination

Dit is het gevolg van het feit dat paus Franciscus het Protestantisme promoot.
Aaron-Jozef

Dead Letter: Not Even Francis Followers Follow Traditionis Custodes

Paus Franciscus heeft niet de macht om de Gelovigen die het Universele Tridentijnse, Romeinse, katholieke geloof belijden, hun geloof af te pakken.
Het vervolgen van deze gelovigen, zoals paus Franciscus doet, is een misdaad tegen de mensheid.
Aaron-Jozef

US Used Covid to Promote Surveillance State

Een dictatuur.
Aaron-Jozef

Next Week: Cardinal Zen Faces Court

We zullen voor Mgr. Zen bidden.
Aaron-Jozef

“Wives of Mariupol Defenders”: Francis Used as Propaganda Tool

Paus Franciscus wil alleen maar slechte en foute vriendjes en vriendinnetje. Wie met pek omgaat wordt ermee besmeurd.
Aaron-Jozef

Schneider: Francis Sees The Wolves - And Does Nothing

Paus Franciscus is een slappeling. Mgr. Schneider zou een veel beter Paus zijn.
Aaron-Jozef

Clown World: Francis Says He Wants "Dialogue With Those Who Disagree"

Paus Franciscus is een man met een gespleten persoonlijkheid.
Aaron-Jozef

Francis Laicises Homosex Ex-Priest

Boontje komt om zijn loontje.
Aaron-Jozef

What Is Cardinal Zen Accused Of?

Zen gelooft echt in God.
Aaron-Jozef

Black Is White: "Real Thomism Is That of Amoris Laetitia" - Francis

Ze gelovigen nog steeds in de stervende Rooms Katholieke kerk.
Aaron-Jozef

Novus Ordo Composer Accused of Abuses

Homoseksuele mannen en vrouwen horen niet in de Rooms Katholieke kerk.
Aaron-Jozef

Pastoral Rigidity: Washington Cardinal Wants to "Forbid" The Mass

Dit zijn wreedheden tegen de mensheid.
Aaron-Jozef

Bishop Refuses Roman Ordinations, Monastery Finds Solution

Geweldig. Paus Franciscus kan gelukkig niet ieder Romeinse gelovige het zwijgen opleggen.
Aaron-Jozef

Francis Has Received a Promising Visitor

Alle vriendjes van paus Franciscus zijn volledig de weg kwijt.
Aaron-Jozef

Victim of His Own Contradictions: Roche Criticises Liturgical Individualism

Mgr. Roche is van de Rooms Katholieke kerk met zijn Novus Ordo bijeenkomsten. Mgr. Roche weet blijkbaar niet dat de gelovigen die het Universele Tridentijnse, Romeinse, Katholieke geloof belijden van voor het Tweede Vaticaanse Concilie al lang nieuwe Katholieke kerken hebben gesticht. Het aantal gelovigen en het aantal priesters en priesterstudenten groeit in deze kerken heel snel, over 25 jaar zijn …More
Mgr. Roche is van de Rooms Katholieke kerk met zijn Novus Ordo bijeenkomsten. Mgr. Roche weet blijkbaar niet dat de gelovigen die het Universele Tridentijnse, Romeinse, Katholieke geloof belijden van voor het Tweede Vaticaanse Concilie al lang nieuwe Katholieke kerken hebben gesticht. Het aantal gelovigen en het aantal priesters en priesterstudenten groeit in deze kerken heel snel, over 25 jaar zijn het aantal gelovigen in deze nieuwe Katholieke kerken in veel landen veel groter dan de Rooms Katholieke kerk. Paus Franciscus en Mgr. Roche willen graag dat deze nieuwe kerken tot de Rooms Katholieke kerk behoren zodat zij daar zeggenschap over hebben, maar er is geen enkele gelovige die het universele Tridentijnse, Romeinse, katholieke geloof belijdt die weer terug wil naar de Rooms Katholieke kerk van paus Franciscus en Mgr. Roche.