pokorny
9195

PKN News (pokorny správy)

.
pokorny
"Peter Skala si nepraje byť kontaktovaný" to by ma nenapadlo :) Je jednoduchá odpoveď na to, či sa ísť zajtra niekam zhromažďovať. Je predsa zákaz. …More
"Peter Skala si nepraje byť kontaktovaný" to by ma nenapadlo :)
Je jednoduchá odpoveď na to, či sa ísť zajtra niekam zhromažďovať. Je predsa zákaz. A to z jednoduchého dôvodu. Chceme ochrániť ľudí okolo seba. Neísť je prejavom lásky k blížnemu. Neísť je prejavom úcty k lekárom a sestrám, ktorí už nevládzu. Neísť je prejavom poslušnosti z lásky. A aj prejavom zodpovednosti za seba samého a zodpovednosti voči ľuďom s ktorými žijem, pracujem a stretávam sa.
pokorny
Urobiť niečo pre spoločné dobro. Minimálna to, čo od nás žiadajú tí, ktorí vedia viac a nesú zodpovednosť. Prajem vám pekný a požehnaný deň, aby sa …More
Urobiť niečo pre spoločné dobro. Minimálna to, čo od nás žiadajú tí, ktorí vedia viac a nesú zodpovednosť.
Prajem vám pekný a požehnaný deň, aby sa nám spoločne podarilo vytlačiť vírus z našej spoločnosti. Aby sa už v nikom z nás nemohol viacej namnožiť a ohrozovať ľudí okolo.
7 more comments
pokorny
1123

Ranná homília pápeža Františka: Boží ľud treba pásť s pokorou a láskou

Pápež František počas omše v Dome sv. Marty vo Vatikáne 02/06/2017 12:56 Vatikán 2. júna – Ježiš zveruje svoje ovce Petrovi, aby pásol Boží ľud s pokorou a s láskou, a to aj napriek svojim chybám a …
pokorny
Nuž, s láskou, uprostred svojich chýb, svojich hriechov... s láskou: ,Lebo tieto ovce nie sú tvoje ovečky, sú to moje ovečky,’ hovorí Pán. ,Miluj. …More
Nuž, s láskou, uprostred svojich chýb, svojich hriechov... s láskou: ,Lebo tieto ovce nie sú tvoje ovečky, sú to moje ovečky,’ hovorí Pán. ,Miluj. Ak si môj priateľ, musíš byť ich priateľom’.“
pokorny
3233

Eucharistia je liek na rozkúskovaný život

Slávnosť Božieho Tela v Lateráne: Eucharistia je liek na rozkúskovaný život Vrcholný moment eucharistického slávenia pred Lateránskou bazilikou - AP 18/06/2017 20:50 Vatikán 18. júna – Na priestranst…
markus55
pokorny Pápež František hovorí, že Eucharistia je prameňom Božej lásky :) 👏 👏 👏
pokorny
"V Chlebe života nás Pán prichádza navštíviť stávajúc sa skromným pokrmom, ktorý láskou uzdravuje" - v homílii je napísané, že Pán prichádza, to znam…More
"V Chlebe života nás Pán prichádza navštíviť stávajúc sa skromným pokrmom, ktorý láskou uzdravuje" - v homílii je napísané, že Pán prichádza, to znamená že je tu, s nami, priamo v Eucharistii a stáva sa pokrmom, ktorý láskou uzdravuje. 🤗
Pápež František hovorí, že Eucharistia je prameňom Božej lásky :)
"Pamiatka je trvalá, stála spomienka, pamätihodný, pamätný predmet, stopa, pozostatok po niečom, napr. prameň. (zdroj sk.wikipedia.org/wiki/Pamiatka.)More
One more comment
pokorny
11186

Boh miluje bezpodmienečne a nezištne

Pápež pokračoval v katechézach o nádeji: Boh miluje bezpodmienečne a nezištne Pápež František počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra vo Vatikáne 14/06/2017 13:48 Vatikán 14. júna – Božiu …
pokorny
Z katechézy Pápeža Františka: "Nikto z nás nemôže žiť bez lásky. A jedným nepekným druhom otroctva, do ktorého môžeme upadnúť, je domnievať sa, že …More
Z katechézy Pápeža Františka:
"Nikto z nás nemôže žiť bez lásky. A jedným nepekným druhom otroctva, do ktorého môžeme upadnúť, je domnievať sa, že lásku si treba zaslúžiť. Možno veľká časť úzkosti súčasného človeka pochádza z tohto: z presvedčenia, že ak nie sme silní, príťažliví a pekní, tak sa nami nikto nebude zaoberať. Toto je cesta meritokracie, nie je tak?
Mnohí ľudia sa dnes usilujú o istú viditeľnosť len preto, aby utíšili akúsi vnútornú prázdnotu: akoby sme boli osobami večne potrebujúcimi uistenia. Viete si však predstaviť svet, kde si všetci žobrú o pozornosť druhých uvádzaním dôvodov, zatiaľ čo nikto nie je ochotný druhého milovať nezištne? Predstavte si takýto svet... svet bez nezištnosti lásky... Vyzerá to ako ľudský svet, no v skutočnosti je to peklo."
aobubo
Někdy se člověk může pro dítě přetrhnout a stejně si dítě dělá co chce. Existují zlé děti, tak jako existují zlí dospělí. Vždycky to tak bylo. Nemy…More
Někdy se člověk může pro dítě přetrhnout a stejně si dítě dělá co chce. Existují zlé děti, tak jako existují zlí dospělí. Vždycky to tak bylo.
Nemysleme si, že před 100, 200, 500, 1000 lety to bylo jiné.
Dnes máme super technologie co astronomicky letí vzhůru, pokrok ve vědě, medicíně, v bydlení, vaření a kdo ví čem, ale pořád je člověk buď dobrý nebo špatný. Pokrok v lidské povaze je relativní. Pořád jsme závistiví, lháři, vrazi, zloději, podvodníci, aroganti, nemorální, opilci, apd. , na tom nic moc pokroku není. Můžeme si říkat jak je dnešní doba super, lidé jsou milí, laskaví, poctiví, mírumilovní atd. To jistě lidé také jsou, ale byli by lidé jakžtak dobří nebýt zákonů a státní moci? Určitě by jsme se moc divili, kdyby najednou nebylo to nač jsme zvyklí. Kdyby byl nedostatek jídla, epidemie jako mor, válka, bez elektřiny, bez práce. Jak by najednou z lidí, těch mírumilovných pohodárů byl najednou agresivní tvor co pro žcanec ubije jiného nebo pro něco udá. Žijeme si v pohodlí a …More
9 more comments
pokorny
1132

Homília pápeža Františka: Tri piliere v živote kresťana podľa vzoru sv. Pavla

Svätý Otec slávi svätú omšu v Dome sv. Marty 01/06/2017 15:54 POSUŇ ĎALEJ: Vatikán 1. júna – Kázanie, prenasledovanie a modlitba - nad týmito troma slovami, ktoré charakterizujú život apoštola …
pokorny
Pavol mal túto blízkosť s Pánom,“ pokračoval pápež: „Bol mu mnohokrát nablízku. Raz spomína, že ho preniesol až do siedmeho neba, v modlitbe, a …More
Pavol mal túto blízkosť s Pánom,“ pokračoval pápež:
„Bol mu mnohokrát nablízku. Raz spomína, že ho preniesol až do siedmeho neba, v modlitbe, a nevedel ako opísať tie nádherné veci, ktoré tam pocítil. Ale tento bojovník, tento ohlasovateľ s nekonečným horizontom, mal vždy väčšmi ten mystický rozmer stretnutia s Kristom. Pavlovou silou bolo toto stretávanie sa s Pánom v modlitbe. Tak ako to bolo aj prvý krát počas cesty do Damasku, keď išiel prenasledovať kresťanov. Pavol bol človek, ktorý sa stretol s Pánom a nikdy na to nezabúda, umožňuje Pánovi jeho stretnutia a hľadá ho, aby sa s ním stretol. Muž modlitby.“
pokorny
198

Len otvorené srdce vie prijať a darovať útechu

Pápež František v homílii: Len otvorené srdce vie prijať a darovať útechu Pápež František počas rannej svätej omše 12/06/2017 13:24 Vatikán 12. júna – Útecha je dar Boží a služba iným: nikto sa nemôž…
pokorny
Skúsenosť útechy, ktorá predstavuje duchovnú skúsenosť, si vždy vyžaduje niekoho iného, aby bola plnou: pretože nikto nemôže potešiť sám seba, …More
Skúsenosť útechy, ktorá predstavuje duchovnú skúsenosť, si vždy vyžaduje niekoho iného, aby bola plnou: pretože nikto nemôže potešiť sám seba, nikto."
A tak, aby útecha bola opravdivou, potrebuje vzájomnosť, potrebuje iného. Predovšetkým tu ide o niečo prijaté, pretože „ten, kto utešuje, je Boh“, ktorý dáva tento „dar“.
A potom pravá útecha dozrieva aj v inej vzájomnosti, a tá spočíva v utešovaní iných. „Útecha je stavom prechodu od prijatého daru k darovanej službe“ vysvetlil pápež František:
Skutočná útecha má túto dvojakú vzájomnosť: je darom a službou. A tak ak nechám vstúpiť Pánovu útechu ako dar, je to preto, lebo potrebujem byť potešený. Som núdzny: aby som mohol byť potešený, je nevyhnutné spoznať, že som núdzny. Len tak Pán príde, poteší nás a dá nám poslanie potešovať iných. A nie je ľahké mať srdce otvorené pre prijatie daru a pre konanie služby, pre tieto dve vzájomnosti, ktoré umožňujú útechu.
Žiada sa teda otvorené srdce, a aby bolo takým, musí to byť srdce „šťastné“.
pokorny
11314

Ďakujem :)

príspevky, komentáre, ktoré ma zaujali, vďaka za ne všetkým
pokorny
"Pretože sme dostali účasť na mnohých veľkých a slávnych skutkoch, obráťme sa k méte pokoja, ktorá stojí od počiatku pred nami, pozorne hľaďme na …More
"Pretože sme dostali účasť na mnohých veľkých a slávnych skutkoch, obráťme sa k méte pokoja, ktorá stojí od počiatku pred nami, pozorne hľaďme na Otca a Stvoriteľa celého sveta a silno prilipnime k jeho veľkolepým a prehojným darom pokoja a ostatných dobrodení."
pokorny
DRUHÉ ČÍTANIE Z Listu svätého pápeža Klementa Prvého Korinťanom (Cap. 7, 4 — 8, 3; 8, 5 — 9, 1; 13, 1-4; 19, 2: Funk 1, 71-73. 77-78. 87) Kajajte …More
DRUHÉ ČÍTANIE
Z Listu svätého pápeža Klementa Prvého Korinťanom
(Cap. 7, 4 — 8, 3; 8, 5 — 9, 1; 13, 1-4; 19, 2: Funk 1, 71-73. 77-78. 87)
Kajajte sa
Pozorne sa zahľaďme na Kristovu krv a spoznáme, aká je vzácna Bohu, jeho Otcovi, lebo bola vyliata pre našu spásu a celému svetu priniesla milosť pokánia.
Prejdime všetky epochy sveta a zistíme, že Pán v každom pokolení „dával príležitosť na pokánie“ všetkým, čo sa chceli k nemu obrátiť. Noe bol hlásateľom pokánia a tí, čo ho počúvli, sa zachránili. Jonáš ohlásil Ninivčanom pohromu; ale oni robili pokánie za hriechy, modlitbou uzmierovali Boha a zachránili sa, hoci nepatrili do Božieho ľudu.
O pokání hovorili pod vplyvom Ducha Svätého služobníci Božej milosti. A sám Pán vesmíru hovoril o pokání s prísahou: „Ako žijem,“ hovorí Pán, „nechcem smrť hriešnika, ale pokánie.“ (Ez 33,11) A ešte pridáva významný prísľub: „Odvráťte sa, dom Izraela, od svojej neprávosti. Povedz synom môjho ľudu: Keby vaše hriechy siahali od zeme po nebo, keby …More
9 more comments
pokorny
168784

Komentáre

Komentáre ku príspevkom, pod ktoré komentár nemožno vložiť.
Samson1
pokorny
Je ťažké vydržať do 24.januara 2021, ale vieme to s vedomím, že tým pomôžeme blížnym i samým sebe. Lekárom, sestrám, chorým, ale aj zdravým, ktorí …More
Je ťažké vydržať do 24.januara 2021, ale vieme to s vedomím, že tým pomôžeme blížnym i samým sebe. Lekárom, sestrám, chorým, ale aj zdravým, ktorí môžu ochorieť. Ak sa niečoho vzdám z lásky k blížnemu, je to obeta. Môžem sa pokúsiť byť lepším.
Peťko Skala má blokuje, tak píšem sem.
166 more comments
pokorny
19775

Spoločné vyhlásenie predsedu KBS a predsedu UZŽNO P:3, 14. 03. 2016 17:53, DOM

Bratislava 14. marca (TK KBS) Predseda Konferencie biskupov Slovenska bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Igor …
Libor Halik shares this
Slovensko neislámské, křesťanské. S úctou ke Kristu v eucharistii a k Panně MariiMore
Slovensko neislámské, křesťanské.
S úctou ke Kristu v eucharistii a k Panně Marii
Okceinls
...zabúdate na milióny mŕtvych chlapci,...zastrelených, roztrhaných granátmi, pochovaných pod troskami domov, zavraždených v koncentračných táboroch.…More
...zabúdate na milióny mŕtvych chlapci,...zastrelených, roztrhaných granátmi, pochovaných pod troskami domov, zavraždených v koncentračných táboroch...civilov, žien a detí
8 more comments