Grauss
218.4K
Iva Podzimková
O této Vasule jsem slyšela už dávno.
Copak takto vypadá duchovní osoba?
A neříká přece nic nového, takové kázačky slyšíte na protestantských shromážděních běžně.
Václav Stanislav
Chvála Kristu,
děkuji za tyto příspěvky a šíření Božího díla které koná skrze milovanou sestru Vasulu.
Bůh vám žehnej. 🤗
PS: Divím se, že se ještě neozvaly ty pochybné pilíře církve a strážci pravé víry. A že tito inkvizitoři to neodsoudili jako v minulosti.More
Chvála Kristu,
děkuji za tyto příspěvky a šíření Božího díla které koná skrze milovanou sestru Vasulu.
Bůh vám žehnej. 🤗

PS: Divím se, že se ještě neozvaly ty pochybné pilíře církve a strážci pravé víry. A že tito inkvizitoři to neodsoudili jako v minulosti.