janka cpž

Prečo práve Grécko? Zdá sa, akoby Grécko bolo krajinou, ktorá si míňa nad svoje pomery, berie …

Další vlastenci a navíc Řecká pravoslavná církev se těší dobré pověsti ve své zemi, protože stála věrně v čele řeckého národa, když ještě nedávno žili pod Turky. A nyní by se měli podrobit ještě horšímu žaláři? Dokonce ani mladí se nezdráhají žehnat na veřejnosti. Jistěže vědí, že teď už je to záměrná likvidace pravoslaví. Srbové by mohli vypovídat. Tam ještě také berou své duchovní …More
Další vlastenci a navíc Řecká pravoslavná církev se těší dobré pověsti ve své zemi, protože stála věrně v čele řeckého národa, když ještě nedávno žili pod Turky. A nyní by se měli podrobit ještě horšímu žaláři? Dokonce ani mladí se nezdráhají žehnat na veřejnosti. Jistěže vědí, že teď už je to záměrná likvidace pravoslaví. Srbové by mohli vypovídat. Tam ještě také berou své duchovní vážně a s úctou. www.ambon.or.cz/ambon.pl KC schválila bombardování Kosova a bude čelit trestům za padlé a zbořené chrámy Boží i domovy a co může následovat, když není pokání? Ano a veřejné a ne až za několik století po činu, jak bývá zvykem.
janka cpž

Ježíš Kristus ukřižovaný na srpu a kladivu: Dar prezidenta Bolívie Moralese svatému otci

Co dodat? Marxisté mají mnoho tváří dnes. Předchůdcem Marxe byl Platon, kterého papež namísto Krista citoval v Europarlamentu a vysloužil si potlesk. Stačí si přečíst Platonovu Ústavu.
janka cpž

Něco o Putinovi

www.express.co.uk/…/Russia-royal-fa…
Aby Putin nebyl vlastenec! cz.sputniknews.com/svet/20150430/336642.html Či Rusové vůbec. Na Západě je slovo vlastenectví skoro sprosté slovo, ale v zemi, kde každému z rodiny někdo zahynul v obraně vlasti a nejen své vlastní, vlastenectví a národní hrdost jen tak nezanikne. To může šustit Nulandová dolárky jak chce.
janka cpž

Od 26.6.2015 homosexuální totalita v USA rozhodnutím Nejvyššího soudu USA

Komunistické strany zrušit nic neřeší. Ideály Marxe se šíří nejen skrze levicové strany. Už není levice a pravice. Vše splynulo v politickou šeď a kdo se postaví na odpor, je zesměšňován, pomluven, nejhorší z nejhorších. Svobodné podnikání a život vůbec je tak omezen a obloukem jsme se vrátili tam, kde jsme již byli.
janka cpž

Praha 16.1.2015 ..proti ismalimizacii českeho naroda

ano, sledovat JEN noviny, by bylo špatné. I ti mniši z Athosu se však nevyhýbají varování před čipizací a z jejich slov je znát, že jsou dobře informování o současném dění ve světě. Že se modlí, postí a žijí skromně v ústraní, jim pak pomáhá lépe naslouchat Bohu a prorokovat.
Nejsme připraveni a nejde jen o konzervy! Obruče pýchy nám brání se připravit. To bude hrůza pro mnohé až na …More
ano, sledovat JEN noviny, by bylo špatné. I ti mniši z Athosu se však nevyhýbají varování před čipizací a z jejich slov je znát, že jsou dobře informování o současném dění ve světě. Že se modlí, postí a žijí skromně v ústraní, jim pak pomáhá lépe naslouchat Bohu a prorokovat.
Nejsme připraveni a nejde jen o konzervy! Obruče pýchy nám brání se připravit. To bude hrůza pro mnohé až na nás dolehnou tresty a pohlédneme sami sobě do tváře. A to velmi brzy. Jedněm tresty pomohou se kát, druhé rozběsní. Bude rozdíl mezi spravedlivým a nespravedlivým, jak řekl Daniel, jehoť slova někteří nechtějí brát, protože je znepokojuje takový zásah.
janka cpž

Boží trest blízko! Sodomské svatby v anglikánské církvi Skotska

Již chybí třešnička na dortu, práva pedofilů a právo nezletilých na sex a interupce. Tělo se nad ducha povýšilo jako v Sodomě a tresty na zem dopadnou o to větší silou a rozsahem, o co se ďáblovi podařilo svést lidi. Temné mraky se valí nad našima hlavama, obloha potemněla již dávno a ústa proroků byla umlčena. Stejně tak nespatří během trestů ničemové a nekajícní světlo naděje, které …More
Již chybí třešnička na dortu, práva pedofilů a právo nezletilých na sex a interupce. Tělo se nad ducha povýšilo jako v Sodomě a tresty na zem dopadnou o to větší silou a rozsahem, o co se ďáblovi podařilo svést lidi. Temné mraky se valí nad našima hlavama, obloha potemněla již dávno a ústa proroků byla umlčena. Stejně tak nespatří během trestů ničemové a nekajícní světlo naděje, které se pozvolna začne vynořovat. Jen upřímné modlitby mohou pomoci.
janka cpž

V nejbližších dnech Nejvyšší soud USA chce vyhlásit homosňatky v celém USA

Je tedy otázkou času, kdy v Americe budou pronásledovat za diskriminaci snoubenců stejného pohlaví právě duchovní, kteří je budou odmítat sezdat. Dle toho, jak vypadalo hlasování na synodě, těch ochotných se najde dost. Sláva zaostalým křesťanským národům, kde se ještě nepodařilo lidem vymýt mozek úplně!
janka cpž

Praha 16.1.2015 ..proti ismalimizacii českeho naroda

Vše se schyluje k nastolení totálního chaosu a následnému zavedení "pořádku", ale útěchu nám přináší pravá zjevení Panny Marie a řada proroctví zejména mnichů z Athosu. Každopádně Pán Bůh nás nenechá trpět nad to, co bychom nedokázali snést a poskytuje východiska.
Poučit se můžeme rovněž z dějin. V době uměle vyvolaných krizí lidstvo samo utíká do náruče diktátora.
janka cpž

Praha 16.1.2015 ..proti ismalimizacii českeho naroda

Jednoduše. I mezi sebou mají rozdělení a jedni na druhé žalují veřejnosti. Tak dnes např. se můžeme přesvědčit, jaký dopad v praxi má Lisabonská smlouva, která nás nutí přijímat emigranty a jiná pro nás nevhodná opatření, ke kterým se v Bruselu rozhodnou. Dozvíme se co je TTIP a jaký bič sami na sebe pleteme a jaký tím dáváme prostor pro již nyní nenažrané nadnárodní korporace. A z úst …More
Jednoduše. I mezi sebou mají rozdělení a jedni na druhé žalují veřejnosti. Tak dnes např. se můžeme přesvědčit, jaký dopad v praxi má Lisabonská smlouva, která nás nutí přijímat emigranty a jiná pro nás nevhodná opatření, ke kterým se v Bruselu rozhodnou. Dozvíme se co je TTIP a jaký bič sami na sebe pleteme a jaký tím dáváme prostor pro již nyní nenažrané nadnárodní korporace. A z úst koho? Např. levicově orientované docentky Švihlíkové. To přeci neznamená, že ve svém oboru nemůže mít odborné znalosti. Nerozhodujeme, ano, ale volíme politiky a ti pak schvalují zákony... No a pak se ničemu nedivme, že nemáme zastoupení. KDU samozřejmě nepovažuji za křesťanskou stranu. Volit ji může pouze křesťan neinformovaný. To, že nechodím k volbám není z lhostejnosti, ale pečlivě zvažuji možnosti a vylučovací metodou docházím k takovému rozhodnutí. Jakmile se někdo postaví na odpor, zdiskreditují ho a odstaví. Ale přesto umět naslouchat všem stranám, neznamená vše přijímat, ale k úspěšnému vyhodnocení a správnému závěru je to potřeba. Nestvořil nám Pán Bůh hlavu, aby nám nepršelo do krku, ale abychom byli obezřetní a mysleli. Budeš lhostejný? Pak se nediv, že tvoje děti ve školkách učitelky nutí se svlékat a osahávat navzájem jako se po vzoru severnich zemí již vydává již i Itálie. A jiné ohavnosti. Buď k tomu budeš nečinně přihlížet, tak jako většina, nebo k tomu zaujmeš postoj jako křesťan s možnými následky. Často se tak dostáváme i na stranu těch, se kterými ideologicky nesouzníme v jiných názorech a musíme vyhodnocovat do jaké míry lze spolupracovat. Proto se na pochodech za rodinu ve Francii vedle sebe ocitli jak křesťané, tak muslimové. Je to vše o svědomí, zkušenostech a informovanosti.
janka cpž

SLOVENSKO proti ISLAMIZÁCII Európy 20.06.2015

Zmiňoval už před lety Benjamin Kuras projekt EU na řízenou migraci ze sev. Afriky. Tím chtěli čelit demografickému úbytku a k tomu bylo zapotřebí přinutit země k podepsání Lisabonske smlouvy. B. Kuras byl při jednom vystoupení označen oponentem za nacistů, když vyslovil názor, že v Evropě by měl být džihád a šaria postaven mimo zákon. Pozoruhodné je, jak se stupňuje napětí, jak se vzájemně …More
Zmiňoval už před lety Benjamin Kuras projekt EU na řízenou migraci ze sev. Afriky. Tím chtěli čelit demografickému úbytku a k tomu bylo zapotřebí přinutit země k podepsání Lisabonske smlouvy. B. Kuras byl při jednom vystoupení označen oponentem za nacistů, když vyslovil názor, že v Evropě by měl být džihád a šaria postaven mimo zákon. Pozoruhodné je, jak se stupňuje napětí, jak se vzájemně zatím slovně bez zábran všichni napadají jen pro názor. Netýká se to jen migrantů. Situace se vyhrocuje, kam se člověk podívá a napětí roste. Těžko předpokládat změnu k lepšímu. Naopak. Mír si nemůžeme vyprošovat, jestliže k napětí přispíváme. Tak zní poselství Panny Marie z Nikaragui. Zašli jsme příliš daleko. Kdo děje vítr, sklízí bouři.
janka cpž

Zaprodaný arcibiskup Irska neradí katolíkům hlasovat proti homosexuálním sňatkům

Kdyby byl zasvěcený svět, jinak by vypadal. Bulíky nám věší na nos.
janka cpž

Zaprodaný arcibiskup Irska neradí katolíkům hlasovat proti homosexuálním sňatkům

Taky si často vzpomenu na slova A.K.Emerichové aj. Jsou tam i slova útěchy a naděje pro nás. Obroda jistě přijde. Těším se z toho.
janka cpž

Zaprodaný arcibiskup Irska neradí katolíkům hlasovat proti homosexuálním sňatkům

Pravdu napsal Mike. Otrok vášní má slabou vůli. Otroci všeho možného mají k sobě pochopení a kdo s nimi nejde v šiku, zažívá šikanu čili pronásledování. Odkud se táhne taková morální zhouba, víme. Stačí se podívat na na mapu, kterou sem otec Libor vložil. Na synodě o rodině duchovní ukázali světu svoje slabá místa. Pokrytci, čekající na příležitost. Tahle doba vyžaduje jednoznačné …More
Pravdu napsal Mike. Otrok vášní má slabou vůli. Otroci všeho možného mají k sobě pochopení a kdo s nimi nejde v šiku, zažívá šikanu čili pronásledování. Odkud se táhne taková morální zhouba, víme. Stačí se podívat na na mapu, kterou sem otec Libor vložil. Na synodě o rodině duchovní ukázali světu svoje slabá místa. Pokrytci, čekající na příležitost. Tahle doba vyžaduje jednoznačné odpovědi ano nebo ne. V tváří tvář zmanipulovanému davu. Bože, dej nám k tomu sílu. Slepé mámě seberou miminko a dvojici chlapů se neobávají svěřit cizí dítě. Bůh ví, kdy je čas zasáhnout.
janka cpž

Dle této mapy bude Bůh soudit Evropu 3.světovou válkou

Eugenika v praxi. Dítě na míru od 60 tisíc do 150 tisíc Eur. ...Počas konferencie vystúpil muž, ktorý potvrdil úspech týchto praktík: “Môj partner a ja sme si dali vyrobiť 12 embryí, ktoré sme dali zamraziť, aby sme ušetrili a zodpovedne plánovali rodičovstvo. Prvé dieťa sa už narodilo, ako aj druhé po troch rokoch”. Na otázku, čo bude s ostatnými desiatimi embryami, nevedel odpovedať.
Už …More
Eugenika v praxi. Dítě na míru od 60 tisíc do 150 tisíc Eur. ...Počas konferencie vystúpil muž, ktorý potvrdil úspech týchto praktík: “Môj partner a ja sme si dali vyrobiť 12 embryí, ktoré sme dali zamraziť, aby sme ušetrili a zodpovedne plánovali rodičovstvo. Prvé dieťa sa už narodilo, ako aj druhé po troch rokoch”. Na otázku, čo bude s ostatnými desiatimi embryami, nevedel odpovedať.
Už nezbývá, než se jen modlit, aby člověk o rozum nepřišel.
janka cpž

Dle této mapy bude Bůh soudit Evropu 3.světovou válkou

Strašné. Moc času nám k pokání nezbývá. Mám pocit, že hodně bude záležet na tom, jak proběhne v říjnu synoda o rodině. No o rodině. Spíš o privilegiích menšiny a jejich nadstandartních právech, protože když někdo movitý zneužívá chudoby a negramotnosti žen v rozvojových zemích, aby získal dítě, které mu odnosí a ještě k tomu má často požehnání duchovních, pak je to něco hrozného.
janka cpž

Maďari proti Putinovi. Len tak pre poriadok, aby boli jasné približné počty. Je trochu komické, keď …

Češi s Ruskem. Češi jednotně skandovali Rusija a na závěr zpívali ruskou hymnu. Ha! Rusové nejspíš skoupili všechny vstupenky a zaplatili svým fanouškům letenky, že Mary 😀 až mi těch amíků bylo docela líto... takový komplot. Jak říkával kardinál Špidlík, hodina SLOVANŮ přijde. 😉
janka cpž

Exorcista Amorth se bojí 3. světové války

Přiznám se, že páter Amorth na mě příliš důvěryhodně nepůsobí pro řadu výroků, které pronesl, ale Benedikt do větru nemluvil. Ale kdepak zachraňovat svět, ale obrodu a tím i období míru. Svět jak ho známe pomine.
janka cpž

Exorcista Amorth se bojí 3. světové války

Ať je to, jak chce. Bludy se rozšířily po světě a pokání na obzoru žádné nevidím. Řeč Benedikta XVI ve Fatimě je jasná a pararelní proroctví z Akity se začíná naplňovat. Možná se na synodě v říjnu přihodí takové skutečnosti, že spustí v následujících dnech či spíš měsících to, před čím Panna Maria a mnozí svatí naší i pravoslavné církve varují.
janka cpž

S o. Grunerem o ateismu papeže Františka slovensky

Proč hoax Peter? Je tam odkaz. A už toho papež napovídal tolik, že to nepřekvapuje. Je to blud hojně rozšířený mezi ateisty a teď ho šíří i papež. Jezte pijte zítra zemřete. Bohu žel mám zkušenosti s umíráním ateistů, kteří si sebou nesou zátěž v podobě mnoha závislostí a když už mozek vypoví službu, už je pozdě na domluvu. A jak těžko umírají, jaké vidiny a sny mají! Prostořeký je náš …More
Proč hoax Peter? Je tam odkaz. A už toho papež napovídal tolik, že to nepřekvapuje. Je to blud hojně rozšířený mezi ateisty a teď ho šíří i papež. Jezte pijte zítra zemřete. Bohu žel mám zkušenosti s umíráním ateistů, kteří si sebou nesou zátěž v podobě mnoha závislostí a když už mozek vypoví službu, už je pozdě na domluvu. A jak těžko umírají, jaké vidiny a sny mají! Prostořeký je náš papež. Pořád strach z pekla může mnohé odradit od prostopášnosti a působit jako zábrana před uskutečněním zlých skutků.