Peter(skala)
Za pápeža Gregora VII (+1085), bol vydaný "pápežský diktát" (Dictatus papae).
Hlavné zásady tohto diktátu sú tieto:
Dictatus papae

1 Quod Romana ecclesia a solo Domino sit fundata.
2 Quod solus Romanus pontifex iure dicatur universalis.
3 Quod ille solus possit deponere episcopos vel reconciliare.
4 Quod legatus eius omnibus episcopis presit in concilio etiam inferioris gradus et adversus eos …
More
Za pápeža Gregora VII (+1085), bol vydaný "pápežský diktát" (Dictatus papae).
Hlavné zásady tohto diktátu sú tieto:
Dictatus papae

1 Quod Romana ecclesia a solo Domino sit fundata.
2 Quod solus Romanus pontifex iure dicatur universalis.
3 Quod ille solus possit deponere episcopos vel reconciliare.
4 Quod legatus eius omnibus episcopis presit in concilio etiam inferioris gradus et adversus eos sententiam depositionis possit dare.
5 Quod absentes papa possit deponere.
6 Quod cum excommunicatis ab illo inter caetera nec in eadem domo debemus manere.
7 Quod illi soli licet pro temporis necessitate novas leges
condere, novas plebes congregare, de canonica abbatiam
facere et e
contra, divitem episcopatum dividere et inopes unire.
8 Quod solus possit uti imperialibus insigniis.
9 Quod solius papae pedes omnes principes deosculentur.
10 Quod illius solius nomen in ecclesiis recitetur.
11 Quod hoc unicum est nomen in mundo.
12 Quod illi liceat imperatores deponere.
13 Quod illi liceat de sede ad sedem necessitate cogente episcopos transmutare.
14 Quod de omni ecclesia quocunque voluerit clericum valeat ordinare.
15 Quod ab illo ordinatus alii ecclesiae preesse potest, sed non militare; et quod ab aliquo episcopo non debet superiorem gradum
accipere.
16 Quod nulla synodus absque precepto eius debet generalis vocari.
17 Quod nullum capitulum nullusque liber canonicus habeatur absque illius auctoritate.
18 Quod sententia illius a nullo debeat retractari et ipse omnium solus retractare possit.
19 Quod a nemine ipse iudicari debeat.
20 Quod nullus audeat condemnare apostolicam sedem apellantem.
21 Quod maiores cause cuiuscunque ecclesiae ad eam referri debeant.
22 Quod Romana ecclesia nunquam erravit nec imperpetuum scriptura testante errabit.
23 Quod Romanus pontifex, si canonice fuerit ordinatus, meritis beati Petri indubitanter efficitur sanctus testante sancto Ennodio
Papiensi episcopo ei multis sanctis patribus faventibus, sicut in decretis beati Symachi pape continetur.
24 Quod illius precepto et licentia subiectis liceat accusare.
25 Quod absque synodali conventu possit episcopos deponere et reconciliare.
26 Quod catholicus non habeatur, qui non concordat Romanae ecclesiae.
27 Quod a fidelitate iniquorum subiectos potest absolvere.


1 Římská církev je založena samotným Pánem.

2 Římský biskup jako jediný může být po právu nazýván obecným.

3 Pouze on může ustanovovat a sesazovat biskupy.

4 Jeho legát, i když nižšího důstojenství, budiž představen nade
všechny biskupy na koncilu, a je mu dovoleno pronášet proti nim
klausuli o sesazení.

5 Může sesazovat nepřítomné. (pozn.: pravděpodobně se
tím myslí sesadit z úřadu ty biskupy, kteří nejsou
dlouhodobě přítomní ve svých diecézích)

6 Není dovoleno, mimo jiné, pobývat ve společném domě
s tím, koho on vyobcuje z Církve Svaté.

7 Pouze jemu náleží právo podle potřeby doby tvořit nové
zákony, ustanovovat nové obce, činit z kanonií opatství a
obráceně dělit bohatá biskupství a chudá slučovat.

8 Pouze on může disponovat císařskými odznaky.

9 Pouze jemu musejí všechna světská knížata líbat nohy.

10 Pouze jeho jméno budiž připomínáno v církvi. (pozn.: tj. i
v kostele při mši)

11 Neboť toto jméno je jedinečné v celém světě.

12 Budiž mu dovoleno sesazovat císaře.

13 Je mu dovoleno přemísťovat biskupy na různá místa podle
potřeby.

14 Pouze on má moc světit a ustanovovat kleriky kteréhokoli
kostela se mu zlíbí.

15 Může zakázat konání služeb ustanovených kněží pro své
ordináře a příjímání vyšších svěceních od jiných biskupů.

16 Žádný synod nemůže být zván obecný bez jeho souhlasu.

17 Církevní právo nemůže být měněno a doplňováno bez jeho
souhlasu.

18 Výrok jím ustanovený nemůže být nikým odvolán; pouze on
sám může tento výrok odvolat.

19 On sám nemůže být nikým souzen.

20 Nemůže být souzen ten, kdo se odvolá ke Svatému stolci.

21 Pouze Svatý stolec může soudit „maiores causae“. (pozn.:
tj. soudit prohřešky proti kanonickému právu)

22 Římská církev se nikdy nemýlila a podle důkazů Písma se
nezmýlí.

23 Nechť je římský papež, pokud byl kanonicky zvolen, pro
zásluhy svatého Petra prohlášen za posvátnou osobu.

24 Pouze s jeho souhlasem je poddaným dovoleno vznášet
obžaloby.

25 Pouze on může ustanovovat a sesazovat biskupy bez svolání
synodu.

26 Kdokoliv nesouhlasí s římskou církví, bude vyloučen z obce
křesťanů.

27 Nechť může vyvazovat poddané ze slibu věrnosti vůči
hříšníkům.

😇
Viac tu: rim-katolicka-cirkev.webnode.sk/neomylnost-papeza