Modlitwa Anioł Pański

Modlitwa Anioł Pański P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, S. I poczęła z Ducha Świętego. P. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc …More
Modlitwa Anioł Pański
P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
S. I poczęła z Ducha Świętego.
P. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
S. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
P. Oto ja służebnica Pańska,
S. Niech mi się stanie według słowa Twego.
P. Zdrowaś Maryjo... S. Święta Maryjo... P. A słowo stało się Ciałem, S. I zamieszkało między nami. P. Zdrowaś Maryjo... S. Święta Maryjo... P. Módl się za nami , święta Boża Rodzicielko S. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. P. Módlmy się. Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznając za zwiastowaniem Anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twego, przez Jego mękę i Krzyż byli doprowadzeni do chwały Zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. S. Amen. P. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. 3 x S. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. P. Amen. …
More
D4wCio121 shares this
D4wCio121
1130

ANNO DOMINI 2024 22 CZERWCA SOBOTA 11.tydzień zwykły Błogosławionego dnia życzy PATRON DNIA Święci Jan Fisher, biskup, i Tomasz More, męczennicy

ANNO DOMINI 2024 22 CZERWCA SOBOTA 11.tydzień zwykły Błogosławionego dnia życzy PATRON DNIA Święci Jan Fisher, biskup, i Tomasz More, męczennicy Modlitwa pokutna (przy podejmowaniu ofiar) O Jezu, z …More
ANNO DOMINI 2024
22 CZERWCA

SOBOTA
11.tydzień zwykły
Błogosławionego dnia życzy
PATRON DNIA
Święci Jan Fisher, biskup,
i Tomasz More, męczennicy
Modlitwa pokutna (przy podejmowaniu ofiar) O Jezu, z miłości ku Tobie i dla nawrócenia grzeszników, pragnę Ci wynagrodzić za wszystkie zniewagi wyrządzane Niepokalanemu Sercu Maryi. Modlitwy odmawiane przez dzieci z Fatimy Boże mój, kocham Cię z całą wdzięcznością za wszystkie łaski, jakimi mnie obdarzyłeś. O Jezu, kocham Ciebie! Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem. Niepokalane Serce Maryi, nawróć grzeszników, wybaw dusze od piekła. Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony Przenajświętszy Sakramencie Eucharystii, błogosławiony i święty owocu Przeczystej Dziewicy, Świętej Maryi. Akt oddania Niepokalanemu Sercu Maryjo, Dziewicza Matko Boga i nasza, oddajemy się Twemu Niepokalanemu Sercu w akcie całkowitego zawierzenia Panu Bogu. Będziemy prowadzeni przez Ciebie do Chrystusa, Twego Syna i Syna Bożego, a przez Niego i z Nim ku Ojcu Przedwiecznemu. …More
D4wCio121 shares this

MODLITWY PORANNE

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętsza Trójca, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Wieczny odpoczynek racz im dać …More
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętsza Trójca, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen.
Wielka jest moc modlitwy -
jest niczym królowa, która ma
nieustanny dostęp do Króla i zawsze
jest w stanie otrzymać od Niego to,
o co prosi.
święta Teresa z Lisieux Modlitwa jest kluczem do Nieba. Póki będziesz wytrwały w modlitwie, możesz być pewien, że nie oddali się od ciebie Jego miłosierdzie. Ten, kto potrafi się dobrze modlić, potrafi także dobrze żyć. święty Augustyn Lekcja przykazań Jezusa „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie” (J 14,15). „A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka” (1 J 3,23-24). „Każdy …More
D4wCio121 shares this

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (youtube.com) NA JUTRZNIĘ Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą, Zacznijcie …More
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (youtube.com)
NA JUTRZNIĘ
Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.
Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu. Jak była na początku i zawsze i ninie, Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie. HYMN Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa, Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa! Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości, Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z złości. Ciebie Monarcha wieczny od wieków Swojemu, Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu, Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste, I powietrze, i wody stworzył przezroczyste. Ciebie, Oblubienicę przyozdobił sobie, Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie. K. Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko. W. I wziął Ją na mieszkanie do przybytku …More
D4wCio121 shares this
D4wCio121
1129

Chrystus Vincit

Chrystus Vincit. (youtube.com) Akt Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski Jezu Chryste Królu Polski, chcę oddać Tobie najwyższe wyrazy mojej czci i miłości do Ciebie. Przed Twoim przyjściem na …More
Chrystus Vincit. (youtube.com)
Akt Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
Jezu Chryste Królu Polski, chcę oddać Tobie najwyższe wyrazy mojej czci i miłości do Ciebie. Przed Twoim przyjściem na ziemię nasi królowie słowiańscy nie znali Ciebie. Od Mieszka I mój naród przez Chrzest po wsze czasy ustanowił Cię najwyższym władcą. Niestety dziś Jesteś wyrzucany z Polski przez tych, którzy detronizowali Ciebie w prawodawstwie negując Twoje przykazania. Odrzucili Ciebie też ci rządzący, którzy wyrzekli się Twego zwierzchnictwa nad nimi. Jesteś, o zgrozo odepchnięty przez heretyckich kapłanów, którzy dopuszczają się straszliwych nadużyć w liturgii oraz teologii dogmatycznej i życiu moralnym. Widząc co się dzieje jesteśmy pogrążeni w bólu, ściska nas gardło i serce. Od 1939 do dziś jesteśmy pod wpływem obcych mocarstw, które wyniszczają nas coraz bardziej duchowo, materialnie oraz moralnie. Brak nam sił do dalszej walki. Przez dziesiątki lat zatruwano Polskiego ducha. Wymordowano naszych …More
D4wCio121 shares this

Objawienie Matki Bożej w Quito (1610-1634) - ku przemyśleniu!!!

Objawienie Matki Bożej w Quito (1610-1634) - ku przemyśleniu!!! Objawienie Matki Bożej w Quito (1610-1634) Mariana Francisca de Jesús Torres Berriochoa Źródła historyczne Matka Najświętsza objawiła …More
Objawienie Matki Bożej w Quito (1610-1634) - ku przemyśleniu!!!
Objawienie Matki Bożej w Quito (1610-1634)
Mariana Francisca de Jesús Torres Berriochoa
Źródła historyczne
Matka Najświętsza objawiła się kilkakrotnie przełożonej sióstr Niepokalanego Poczęcia w Quito (stolica Ekwadoru), M. Mariannie Franciszce de Jesús Torres y Berriochoa (1563–1635). źródła historyczne o tych objawieniach dotarły do nas w następujący sposób: z powodu tak niezwykłych wydarzeń kierownik duchowny oraz biskup Quito wymagali od niej w imię posłuszeństwa spisania autobiografii. Tekst ten został aprobowany przez biskupa Piotra de Oviedo, dziesiątego biskupa ordynariusza Quito. Po jej śmierci, kierownik duchowy i spowiednik o. Michał Romero OFM napisał jej biografię. Dokumenty te razem z życiorysami wszystkich innych sióstr założycielek klasztoru w Ekwadorze zachowane są w wielkim tomie pt. El Cuadernon. Na podstawie tego źródła o. Manueal Souza Pereira, prowincjał Ojców Franciszkanów w Quito, napisał w 1790 roku …More
D4wCio121 shares this
2 more comments
D4wCio121 shares from D4wCio121
340

Modlitwy wieczorne

Modlitwy wieczorne W Imię Ojca † i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pobłogosław nas, Panie! Niech Bóg wszechmogący da nam noc spokojną i szczęśliwy koniec. Najłaskawszy Boże! Dziękuję Ci z głębi wdzięcznego …More
Modlitwy wieczorne
W
Imię Ojca † i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Pobłogosław nas, Panie!
Niech Bóg wszechmogący da nam noc spokojną i szczęśliwy koniec.
Najłaskawszy Boże! Dziękuję Ci z głębi wdzięcznego serca za wszystkie dobrodziejstwa dnia dzisiejszego i za łaski mi udzielone.
Przybądź, Duchu Święty, oświeć mój rozum, bym wszystkie grzechy w dniu dzisiejszym popełnione – szczególnie główną moją wadę – poznał: skrusz serce moje, bym za nie szczerze i prawdziwie żałował.
Zrób rachunek sumienia z całego dnia, potem wzbudź żal.
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu! Żałuję, o Boże, żem Ciebie, najlepszego mego Ojca i najlepszego dobroczyńce, znów dzisiaj niezliczonymi grzechami obraził. Postanawiam przy pomocy łaski Twej poprawić się, czuwać nad sobą, by nie upaść w pokusie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga… Módlmy się, Nawiedź, prosimy Cię, Panie, to mieszkanie nasze i oddal od niego wszystkie zasadzki szatana. Niech …More
D4wCio121 shares from D4wCio121
226

Różaniec FATIMSKI

Różaniec W Fatimie Matka Boża nieustannie prosiła pastuszków, aby codziennie odmawiali różaniec, ofiarowując go w intencji pokoju na świecie. Od samego początku istnienia Sanktuarium Fatimskiego …More
Różaniec
W Fatimie Matka Boża nieustannie prosiła pastuszków, aby codziennie odmawiali różaniec, ofiarowując go w intencji pokoju na świecie. Od samego początku istnienia Sanktuarium Fatimskiego różaniec wyznacza modlitewny rytm życia tego miejsca. Modlitwa różańcowa ciągle rozbrzmiewa w głosach pielgrzymów, którzy zbliżają się do Chrystusa poprzez rozważanie tajemnic Jego życia u stóp Maryi.
Od poniedziałku do piątku różaniec odmawiany o 18.30 w Kaplicy Objawień jest transmitowany na żywo przez rozgłośnie Rádio Renascença i Rádio SIM oraz telewizje i radio Canção Nova i Telepace. W sobotę i niedzielę – transmisja w Rádio SIM.
Jak się odmawia różaniec w Fatimie?
Na początku modlitwy:
(Znak krzyża:)
Boże, przybądź nam z pomocą / Ratuj nas Panie i zbaw
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W każdej dziesiątce: Wypowiedzenie i rozważanie tajemnicy z życia Jezusa i Jego Matki + Ojcze nasz + 10 Zdrowaś Maryjo + Chwała Ojcu …More
D4wCio121 shares from D4wCio121
9

RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY 173. dzień roku

RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY 173. dzień roku RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz. (J 8,1-11) Idź, a od tej chwili już nie grzesz …More
RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY 173. dzień roku
RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY
Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz. (J 8,1-11)
Idź, a od tej chwili już nie grzesz - J 8,1-11 (deon.pl)
RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY
Kim jest dla mnie Bóg? Czy mam mocną wiarę w Boga?
Czy jest On dla mnie Źródłem i celem życia?
Czy zawsze wyznawałem swoją wiarę, nie wstydziłem się tego, że jestem praktykującym chrześcijaninem? Czy dążę do coraz głębszego poznawania Boga poprzez naukę religii, modlitwę, czytanie Pisma Świętego, Żywoty Świętych, uczestniczenie w rekolekcjach itp.? Czy nie opuściłem w niedziele i święta Mszy świętej z własnej winy? Czy nie przekładałem telewizji, zabaw i innych przyjemności życiowych nad obowiązki chrześcijanina? Czy podczas Mszy świętej zachowywałem należytą powagę, brałem udział we wspólnych modlitwach i nie rozpraszałem uwagi innych? Czy podczas wakacji lub ferii zimowych nie zaniedbywałem niedzielnych Mszy świętych i czy pamiętałem o …
More

Fentanyl i Grafen zbiera żniwo?

Fentanyl: dostępność w aptekach Daleko Od Noszy (youtube.com) Jak działa fentanyl? Fentanyl jest narkotycznym lekiem przeciwbólowym, będącym pochodną piperydyny. Jego mechanizm działania opiera się …More
Fentanyl: dostępność w aptekach
Daleko Od Noszy (youtube.com)
Jak działa fentanyl?
Fentanyl jest narkotycznym lekiem przeciwbólowym, będącym pochodną piperydyny. Jego mechanizm działania opiera się na aktywacji receptorów opioidowych μ, co wywołuje silne i natychmiastowe działanie przeciwbólowe. Ponadto może to powadzić do krótkotrwałej depresji oddechowej oraz wywoływać euforię.
W jakich schorzeniach stosowane są preparaty z fentanylem?
Dożylne lub domięśniowe zastrzyki z fentanylem używane są w celu krótkotrwałego znieczulenia - w anestezji ogólnej lub miejscowej. Z kolei lek w postaci tabletek podjęzykowych lub podpoliczowych, aerozoli podjęzykowych bądź plastrów naklejanych na skórę wykorzystywany jest w terapii bólu, np. u pacjentów chorujących na nowotwory.
Fentanyl a morfina
Zarówno fentanyl, jak i morfina są lekami opioidowymi o działaniu przeciwbólowym. Różnicą między tymi substancjami jest m.in. ich pochodzenie – morfina występuje w naturze i jest pozyskiwana z opium, …More
D4wCio121
1226

Różaniec FATIMSKI

Różaniec W Fatimie Matka Boża nieustannie prosiła pastuszków, aby codziennie odmawiali różaniec, ofiarowując go w intencji pokoju na świecie. Od samego początku istnienia Sanktuarium Fatimskiego …More
Różaniec
W Fatimie Matka Boża nieustannie prosiła pastuszków, aby codziennie odmawiali różaniec, ofiarowując go w intencji pokoju na świecie. Od samego początku istnienia Sanktuarium Fatimskiego różaniec wyznacza modlitewny rytm życia tego miejsca. Modlitwa różańcowa ciągle rozbrzmiewa w głosach pielgrzymów, którzy zbliżają się do Chrystusa poprzez rozważanie tajemnic Jego życia u stóp Maryi.
Od poniedziałku do piątku różaniec odmawiany o 18.30 w Kaplicy Objawień jest transmitowany na żywo przez rozgłośnie Rádio Renascença i Rádio SIM oraz telewizje i radio Canção Nova i Telepace. W sobotę i niedzielę – transmisja w Rádio SIM.
Jak się odmawia różaniec w Fatimie?
Na początku modlitwy:
(Znak krzyża:)
Boże, przybądź nam z pomocą / Ratuj nas Panie i zbaw
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W każdej dziesiątce: Wypowiedzenie i rozważanie tajemnicy z życia Jezusa i Jego Matki + Ojcze nasz + 10 Zdrowaś Maryjo + Chwała Ojcu …More
D4wCio121 shares this

Modlitwy wieczorne

Modlitwy wieczorne W Imię Ojca † i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pobłogosław nas, Panie! Niech Bóg wszechmogący da nam noc spokojną i szczęśliwy koniec. Najłaskawszy Boże! Dziękuję Ci z głębi wdzięcznego …More
Modlitwy wieczorne
W
Imię Ojca † i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Pobłogosław nas, Panie!
Niech Bóg wszechmogący da nam noc spokojną i szczęśliwy koniec.
Najłaskawszy Boże! Dziękuję Ci z głębi wdzięcznego serca za wszystkie dobrodziejstwa dnia dzisiejszego i za łaski mi udzielone.
Przybądź, Duchu Święty, oświeć mój rozum, bym wszystkie grzechy w dniu dzisiejszym popełnione – szczególnie główną moją wadę – poznał: skrusz serce moje, bym za nie szczerze i prawdziwie żałował.
Zrób rachunek sumienia z całego dnia, potem wzbudź żal.
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu! Żałuję, o Boże, żem Ciebie, najlepszego mego Ojca i najlepszego dobroczyńce, znów dzisiaj niezliczonymi grzechami obraził. Postanawiam przy pomocy łaski Twej poprawić się, czuwać nad sobą, by nie upaść w pokusie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga… Módlmy się, Nawiedź, prosimy Cię, Panie, to mieszkanie nasze i oddal od niego wszystkie zasadzki szatana. Niech …More
D4wCio121 shares this

RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY 173. dzień roku

RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY 173. dzień roku RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz. (J 8,1-11) Idź, a od tej chwili już nie grzesz …More
RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY 173. dzień roku
RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY
Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz. (J 8,1-11)
Idź, a od tej chwili już nie grzesz - J 8,1-11 (deon.pl)
RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY
Kim jest dla mnie Bóg? Czy mam mocną wiarę w Boga?
Czy jest On dla mnie Źródłem i celem życia?
Czy zawsze wyznawałem swoją wiarę, nie wstydziłem się tego, że jestem praktykującym chrześcijaninem? Czy dążę do coraz głębszego poznawania Boga poprzez naukę religii, modlitwę, czytanie Pisma Świętego, Żywoty Świętych, uczestniczenie w rekolekcjach itp.? Czy nie opuściłem w niedziele i święta Mszy świętej z własnej winy? Czy nie przekładałem telewizji, zabaw i innych przyjemności życiowych nad obowiązki chrześcijanina? Czy podczas Mszy świętej zachowywałem należytą powagę, brałem udział we wspólnych modlitwach i nie rozpraszałem uwagi innych? Czy podczas wakacji lub ferii zimowych nie zaniedbywałem niedzielnych Mszy świętych i czy pamiętałem o …
More
D4wCio121 shares this

MOJE DZIECIŃSTWO STRZELAŁ NICZYM TSUBASA

D4wCio121 shares from D4wCio121
130

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Koronka do Bożego Miłosierdzia Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego? Koronka do Bożego Miłosierdzia do modlitwa, którą Pan Jezus w objawieniu polecił odmawiać świętej siostrze Faustynie …More
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego?
Koronka do Bożego Miłosierdzia do modlitwa, którą Pan Jezus w objawieniu polecił odmawiać świętej siostrze Faustynie Kowalskiej. Polega na wypowiadaniu […]
Koronka do Bożego Miłosierdzia do modlitwa, którą Pan Jezus w objawieniu polecił odmawiać św. siostrze Faustynie Kowalskiej. Polega na wypowiadaniu wezwań skierowanych do Boga Ojca w odniesieniu do zbawczej męki Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Odmawia się ją na różańcu, ponieważ jej budowa również opiera się na powtarzaniu pięciu dziesiątek wezwań. Modlitwę zatwierdził do praktykowania kardynał Franciszek Macharski, metropolita krakowski, 16 lutego 1980 w Krakowie.
Początek modlitwy
Na dużych paciorkach
Na małych paciorkach
Zakończenie Jeśli modlisz się samodzielnie, odmawiasz zarówno fragmenty Prowadzącego jak i Wszystkich. 1. Początek modlitwy Prowadzący: Ojcze nasz, Wszyscy: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja …More

Chorały Gregoriańskie dla Matki Jezusa | Święty Chór na Cześć Maryi (1 Godzina)

D4wCio121
232

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski główna Patronka Polski

Bogurodzica - (The Oldest Polish Anthem) (youtube.com) Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga drugiej połowy XVI wieku. Grzegorz z Sambora (poeta renesansowy) nazywa Maryję Królową …More
Bogurodzica - (The Oldest Polish Anthem) (youtube.com)
Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga drugiej połowy XVI wieku. Grzegorz z Sambora (poeta renesansowy) nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytułu „Królowej” pojawi się w XVII wieku po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które przypisywano wstawiennictwu Maryi. Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. W czasie podniesienia król zszedł z tronu, złożył berło i koronę, i padł na kolana przed wielkim ołtarzem.
Zaczynając od słów: „Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico” ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką Królestwa Polskiego. Przyrzekł szerzyć Jej cześć, ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako …
More
D4wCio121 shares from D4wCio121
1464

Objawienie Matki Bożej w Quito (1610-1634) - ku przemyśleniu!!!

Objawienie Matki Bożej w Quito (1610-1634) - ku przemyśleniu!!! Objawienie Matki Bożej w Quito (1610-1634) Mariana Francisca de Jesús Torres Berriochoa Źródła historyczne Matka Najświętsza objawiła …More
Objawienie Matki Bożej w Quito (1610-1634) - ku przemyśleniu!!!
Objawienie Matki Bożej w Quito (1610-1634)
Mariana Francisca de Jesús Torres Berriochoa
Źródła historyczne
Matka Najświętsza objawiła się kilkakrotnie przełożonej sióstr Niepokalanego Poczęcia w Quito (stolica Ekwadoru), M. Mariannie Franciszce de Jesús Torres y Berriochoa (1563–1635). źródła historyczne o tych objawieniach dotarły do nas w następujący sposób: z powodu tak niezwykłych wydarzeń kierownik duchowny oraz biskup Quito wymagali od niej w imię posłuszeństwa spisania autobiografii. Tekst ten został aprobowany przez biskupa Piotra de Oviedo, dziesiątego biskupa ordynariusza Quito. Po jej śmierci, kierownik duchowy i spowiednik o. Michał Romero OFM napisał jej biografię. Dokumenty te razem z życiorysami wszystkich innych sióstr założycielek klasztoru w Ekwadorze zachowane są w wielkim tomie pt. El Cuadernon. Na podstawie tego źródła o. Manueal Souza Pereira, prowincjał Ojców Franciszkanów w Quito, napisał w 1790 roku …More
Lilianna w ogrodzie
Jest to objawienie zatwierdzone przez Kościół Katolicki.
D4wCio121 shares from D4wCio121
26

Lody śmietankowe jak z PRLu - smaki z dzieciństwa lata 80te 90te

Lody śmietankowe jak z PRLu - smaki z dzieciństwa lata 80te 90te Lody śmietankowe jak z PRLu - smaki z dzieciństwa lata 80te 90te (youtube.com)More
Lody śmietankowe jak z PRLu - smaki z dzieciństwa lata 80te 90te
Lody śmietankowe jak z PRLu - smaki z dzieciństwa lata 80te 90te (youtube.com)
D4wCio121 shares from D4wCio121
138

ZJEDNOCZENI DLA ŻYCIA - WIARĄ, NADZIEJĄ, MIŁOŚCIĄ, W KOŚCIELE, W RODZINIE, W OJCZYŹNIE, DLA ŻYCIA OBRONY - GŁOSZENIA WSZĘDZIE I Z AMBONY ♥ KOCHAM …

· W Polsce funkcjonuje szereg instytucji udzielających pomocy kobietom, u których dzieci stwierdzono poważne choroby oraz takim, które znalazły się w innego rodzaju trudnej sytuacji, w związku z …More
· W Polsce funkcjonuje szereg instytucji udzielających pomocy kobietom, u których dzieci stwierdzono poważne choroby oraz takim, które znalazły się w innego rodzaju trudnej sytuacji, w związku z zajściem w ciążę.
· Instytut Ordo Iuris uruchomił portal internetowy, na którym można znaleźć poradnik dla matek w trudnej ciąży, wskazujący, gdzie mogą one szukać wsparcia.
· Prezentacji serwisu towarzyszyła debata zorganizowana wspólnie z Katolicką Agencją Informacyjną.
· W dyskusji wzięli udział przedstawiciele medycyny, prawa i organizacji społecznych.
· Zaprezentowane materiały są dostępne na stronie drogamamo-poradnik.pl.

ODWIEDŹ STRONĘ - LINK
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. pomógł ochronić życie wielu dzieci, u których przed narodzeniem stwierdzono chorobę lub niepełnosprawność. TK zaznaczył jednocześnie, że pomoc oferowana kobietom będącym w „trudnej ciąży” musi mieć „realny wymiar”. Formy wsparcia dostępne dla kobiet przeanalizowali eksperci Ordo Iuris. Poradnik na ten temat …More