Cloud

Papież do neokatechumenatu: Jesteście darem

Widzę,że tercet psychiczno-egzotyczny Nemo,Stefan i aseret2 maja dziś ostry dyżur na forum 🙂
Nic dziwnego - dziś Ojciec Święty wręczył krzyże misyjne rodzinom z DN - szatańskie wysługusy przełknąć tego nie są w stanie.
Cloud

Kto wierzy – klęka. Kto nie wierzy – nie klęka

@aseret2 strasznie się zacięłaś w swoich komentarzach,bo aż literówki dostałaś 🙂
I piątek miesiąca,a tutejsze ''katoliki'' warczą i kąsają,jak rzadko kiedy. To chyba przez dzisiejsze spotkanie Ojca Świętego z DN i wręczenie rodzinom krzyży misyjnych.Szatanowi umykają dusze,więc ten się wścieka,nawet na tym forum.
Cloud

POCHWAŁA BLUŹNIERSTWA

biniobill "Ale katolików kopać można bez konsekwencji"
_______________________________________________
@biniobill poczytaj sobie komentarze ''katolików'' na tym forum,a będziesz miał odpowiedź na powyższe. A te komentarze są tylko malutkim przykładem tego,co dzieje się w tym kraju. My powinniśmy dostać taki łomot,jakiego dawno nie dostaliśmy - zapomniała d.pa kija,oj zapomniała.More
biniobill "Ale katolików kopać można bez konsekwencji"
_______________________________________________

@biniobill poczytaj sobie komentarze ''katolików'' na tym forum,a będziesz miał odpowiedź na powyższe. A te komentarze są tylko malutkim przykładem tego,co dzieje się w tym kraju. My powinniśmy dostać taki łomot,jakiego dawno nie dostaliśmy - zapomniała d.pa kija,oj zapomniała.
Cloud

Misericordia de Dios

Nemo Sam Bóg objawił, jak mamy oddawać Mu chwałę...
______________________________________________________

Bóg objawił wiele innych rzeczy,przed którymi uciekacie jak diabły od wody święconej.
Cloud

Misericordia de Dios

Nemo na nic twoje wklejanki - przeminiesz jak ci,których tu wklejasz,a DN będzie trwać dalej.Może to nic nadzwyczajnego,ale kiedy DN rozwija się i rośnie w siłę,ty i tobie podobni ''przeżuwacze'' trwacie w miejscu.
Cloud

Misericordia de Dios

Bp Kraszewski przeminął,ks.Poradowski przeminął - a DN trwa niezwyciężenie w służbie Kościołowi Świętemu.
Cloud

Bóg nie potępia, a Ty?

Masz wybór Bractwo 🙂
Cloud

Bóg nie potępia, a Ty?

I mówi do mnie jeden ze Starców:
"Przestań płakać:
Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy,
Odrośl Dawida,
tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci". Ap 5,5
Cloud

Bóg nie potępia, a Ty?

@Bractwo św Piusa X
Judo, ciebie sławić będą bracia twoi,
twoja bowiem ręka na karku twych wrogów!
Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon!
Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu:
jak lew czai się, gotuje do skoku,
do lwicy podobny – któż się ośmieli go drażnić?
Nie zostanie odjęte berło od Judy
ani laska pasterska spośród kolan jego,
aż przyjdzie ten, do którego ono należy, …More
@Bractwo św Piusa X

Judo, ciebie sławić będą bracia twoi,
twoja bowiem ręka na karku twych wrogów!
Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon!
Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu:
jak lew czai się, gotuje do skoku,
do lwicy podobny – któż się ośmieli go drażnić?
Nie zostanie odjęte berło od Judy
ani laska pasterska spośród kolan jego,
aż przyjdzie ten, do którego ono należy,
i zdobędzie posłuch u narodów. Rdz 49,8-10
Cloud

Misericordia de Dios

Bractwo św Piusa X,to chyba ''błogosławieństwo'' z gajówki Maruchy ? 🙂
Cloud

Bóg nie potępia, a Ty?

@stanislawp jak zwykle bredzisz - nie ma mowy o zastąpieniu obowiązku udziału w Mszy św. w niedzielę Mszą w sobotni wieczór. Można wypełnić ten obowiązek wyłącznie w wyjątkowych przypadkach,kiedy udział w Mszy św.niedzielnej będzie niemożliwy.
Cloud

Bóg nie potępia, a Ty?

Danuta zrezygnowała z DN,ponieważ nikt nie pozwalał jej na realizowanie jej własnych wizji i projekcji.
Cloud

Tabernakulum Tronem Boga

mkatana, szacunek i miłość do Boga nie jest zależny od miejsca,w którym jest umieszczone Tabernakulum. Tu tabernakulum w kościele jest cała masa zdjęć na których widać,że Tabernakulum nawet w nowych kościołach znajduje się przede wszystkim w prezbiterium. Zatem tworzycie sobie własne wizje i ideologie,ot co. 🙂
Cloud

Tabernakulum Tronem Boga

To nie jest dyskusja,tylko typowe wałkowanie tematu - nie ma takiego przepisu,który nakazywałby umieszczenie Tabernakulum w prezbiterium.Jak już wspominałem,w wielu starych kościołach Tabernakulum znajduje się od zawsze w specjalnie do tego przystosowanej kaplicy.
Cloud

Tabernakulum Tronem Boga

ELOHIM. ołtarz od zawsze jest punktem centralnym w kościele.
Cloud

Tabernakulum Tronem Boga

Jakoś ''nie przemawiał'' w czasach,kiedy Tabernakulum znajdowało się nawet w zakrystiach.
Cloud

Tabernakulum Tronem Boga

mkatana,od jakiegoś czasu Bóg ''mówi'' to,co pasuje niektórym środowiskom wrogim jedności Kościoła.
Cloud

Misericordia de Dios

Bzdury zamieszczasz,@mkatana. W starych kościołach,bazylikach,katedrach Tabernakulum od setek lat znajduje się w specjalnych kaplicach bocznych.
Cloud

Misericordia de Dios

Bp PAPROCKI zarzadza TABERNAKULUM W CENTRUM OLTARZA
_______________________________________________________________
OGÓLNE WPROWADZENIE DO MSZAŁU RZYMSKIEGO
Z TRZECIEGO WYDANIA MSZAŁU RZYMSKIEGO RZYM 2002
www.kkbids.episkopat.pl
Miejsce przechowywania Najświętszej Eucharystii
314. Biorąc po uwagę przestrzenny układ każdego kościoła i zgodne z prawem miejscowe zwyczaje, Najświętszy Sakrament należy …More
Bp PAPROCKI zarzadza TABERNAKULUM W CENTRUM OLTARZA
_______________________________________________________________
OGÓLNE WPROWADZENIE DO MSZAŁU RZYMSKIEGO
Z TRZECIEGO WYDANIA MSZAŁU RZYMSKIEGO RZYM 2002
www.kkbids.episkopat.pl

Miejsce przechowywania Najświętszej Eucharystii

314. Biorąc po uwagę przestrzenny układ każdego kościoła i zgodne z prawem miejscowe zwyczaje, Najświętszy Sakrament należy przechowywać w tabernakulum umieszczonym w części kościoła odpowiednio godnej i przyozdobionej oraz sprzyjającej modlitwie124.

Tabernakulum winno być zwykle jedno, nieruchome, mocne i nieprzezroczyste. Ma ono być tak zamknięte, aby wykluczało niebezpieczeństwo profanacji125. Wskazane jest, aby przed oddaniem do użytku liturgicznego zostało pobłogosławione zgodnie z obrzędem podanym w Rytuale Rzymskim126.

315. Z uwagi na znak jest bardziej słuszne, aby na ołtarzu, przy którym sprawuje się Mszę świętą, nie było tabernakulum z Najświętszą Eucharystią127.
Uwzględniając decyzję biskupa diecezjalnego, tabernakulum można umieścić:
a) w prezbiterium, poza ołtarzem, przy którym sprawuje się Mszę świętą, w formie i miejscu bardziej odpowiednim, nie wykluczając dawnego ołtarza, którego nie używa się już do celebracji (por. nr 303);
b) w jakiejś kaplicy, organicznie związanej z kościołem, nadającej się do prywatnej adoracji i modlitwy wiernych128 oraz dla nich widocznej.

316. Według przyjętego zwyczaju przed tabernakulum winna nieustannie płonąć lampka, podsycana olejem lub woskiem, aby wskazywała na obecność Chrystusa i pobudzała do Jego czci129.

317. Należy pamiętać także o wszystkich innych przepisach prawnych dotyczących przechowywania Najświętszej Eucharystii130.
Cloud

Misericordia de Dios

Co do ''odrzucenia mniejszością głosów'' jak pisał @stanislawp - od kiedy mniejszość głosów decyduje o przyjęciu,lub odrzuceniu czegokolwiek ?