BernadettaJaMalinka
Čo sa zase smeješ? 😭 Veď mi odpovedz... Alebo radšej nie, radšej začni rozmýšľať...

Kto toho Antikrista potom prijme keď bude všade na svete prava viera a raj na zemi, mier a pokoj... čo znamená že ani slobodomurárov už nebude, ani židov, ani moslimov... Kto ho potom vlastne bude čakať?
Peter(skala)
ja ti poviem: pori si Starý Zakon, kedy Boh mimoriadnm spôsobom viackrat v dejinách ludstva zničil množstvo hriešnikov a predsa po nejakom čase ludstvo sa znova spreneverilo Bohu:
Po potope (Noe)
Po páde Babylonskej veži
...
Svätý Malachiáš(prorok)
Krásny a výstižný komentár pre pomylených ľudí typu človeka Laco bajza si to nechce priznať lebo je heretik a bludar a ďalší sektár.
Uráža a obviňuje pravú RKC,ktorú Ježiš Kristus založil a tá bude do skončenia sveta a pekelné brány ju nepremôžu,svätcov neuznáva a neverí na proroctvá a ich odsudzuje a neuznáva ani Pannu Máriu ani sa k nej nemodlí lebo keby vedel tak aj ona hovorila v zjaveniach,…
More
Krásny a výstižný komentár pre pomylených ľudí typu človeka Laco bajza si to nechce priznať lebo je heretik a bludar a ďalší sektár.
Uráža a obviňuje pravú RKC,ktorú Ježiš Kristus založil a tá bude do skončenia sveta a pekelné brány ju nepremôžu,svätcov neuznáva a neverí na proroctvá a ich odsudzuje a neuznáva ani Pannu Máriu ani sa k nej nemodlí lebo keby vedel tak aj ona hovorila v zjaveniach,že príde pokoj a mier na 40 rokov. Lebo Nepoškvrnené Srdce Panny Márie zvíťazí !

Táto Cirkev bude stále jediná pravá a Svätá do konca sveta až do 2 príchodu Ježiša Krista,ktorí bude až o 100 rokov.

Ježiš je iba jediná pravda,cesta a večný život a iba cez pravú kresťan…


@Laco Bajzo
didimos

Ano přátelé, je to tak . Katolická Církev jako jediná a pravá, má plnost Pravdy a učení, protože jí to zaslíbil a daroval její zakladatel Ježíš, a navíc je v ní stále přítomen. Ostatní církve a spolky jsou lidská díla, né Boží. Duch Svatý tuto Pravdu dokázal při vedení Církve dějinami, navíc jsou důkazy v NZ. Bůh to takto uspořádal, jak se mu zlíbilo. Mnoha lidem se to nelíbí a mají svého vykonstruovaného, přírodního Boha, který je vždy OK a nic po nich nechce..Katolická Církev je jediný spásonosný fenomén, a to, že je navenek hříšná, dělá chyby, i její nejvyšší preláti, jsou často zrádci...nic na této Pravdě nemění.
Svätý Malachiáš(prorok)
V Evanjeliu Lukáša Ježiš hovorí Lk 24,44: Potom im povedal: "Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch."
Ale musí sa splniť v Písme aj všetko ostatné, všetky proroctvá,aj od svätcov, aj o veľkých súženiach, ale ľudia nechcú počúvať Pravdu v Písme a hlas Boží, ale radšej falošných prorokov.

More
V Evanjeliu Lukáša Ježiš hovorí Lk 24,44: Potom im povedal: "Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch."
Ale musí sa splniť v Písme aj všetko ostatné, všetky proroctvá,aj od svätcov, aj o veľkých súženiach, ale ľudia nechcú počúvať Pravdu v Písme a hlas Boží, ale radšej falošných prorokov.

Všetko musí človek prijať a nie len niečo si vybrať a väčšinou zahodiť lebo sa vám to nepáči.