Postarám sa o vás

Postarám sa o vás – 22. apríla 2021 - Slová Ježišove aj k nám Postarám sa o vás, Moji Milovaní. Nezúfajte. Nikdy nie ste bez Nádeje, nezáleží na vašich okolnostiach. Ja Som váš Darca Nádeje, váš …

Múdri Milujú Pravdu

Múdri Milujú Pravdu – 21. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Múdri nadobúdavajú porozumenie, pretože Milujú Pravdu. Múdri vychádzajú von z temnoty, ale nie pochabí. Tí milujú temnotu viac ako Svetlo,…

Chcem aby každý

Chcem aby každý – 20. apríla 2021 - Ježišove slová k nám, Posledná poľnica, posolstvo evanjelia Chcem aby každý z vás Ma Poznal a Zažíval Ma Reálne. Nenechajte satana klamať vám. Nikoho Neuprednostň…

Moja Cesta, Moja Vôľa

Moja Cesta, Moja Vôľa – 19. apríla 2021 - Ježišove slová k nám, posledná poľnica Moja Cesta, Moja Vôľa buď Učinená. Ja Som Kráľ Môjho Večného Kráľovstva, ktoré Nie je zo sveta a je to Jediné Kráľovst…

Ja Nezabúdam

Ja Nezabúdam – 18. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Ja Nezabúdam, Pamätám si každý Sľub. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Splnia všetko čo Chcem, ako …

Buďte Neochvejní, Nepohnuteľní

Buďte Neochvejní, Nepohnuteľní – 17. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Musíte byť Neochvejní, Nepohnuteľní v týchto dňoch, Moje Milované Deti, lebo dni sú zlé. satan vie, že jeho čas sa rýchlo …

Pravé Poznanie a Vzťah

Pravé Poznanie a Vzťah - 16. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Mnohým chýba Pravé Poznanie O Mne a Odo Mňa, Toho, O Ktorom to všetko je a kvôli tomuto mnohí hynú. Mnohým tiež chýba Osobný Vzťah …

Zakorenení a Zasadení v Láske

Zakorenení a Zasadení v Láske - 15. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Musíte byť Zakorenení a Zasadení v Láske. Ja Som Láska a v Dokonalej Láske nie je Žiadny Strach, pretože Dokonalá Láska Vyháňa …

Dôverujte Mi

Dôverujte Mi – 14. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Dôverujte Mi a Nepochybujte O Mne. Vložte všetku vašu Nádej vo Mňa, Ja Som váš Darca Nádeje. Dôverujte Mi s celým vaším srdcom a Neopierajte sa …

Dávam

Dávam - 13. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Dávam Dar Večného Života Zadarmo. Zomrel som za všetkých z Lásky Na Kríži. Zaplatil Som Výkupné, S Mojou Krvou. Som Jediný Záchranca, Mesiáš sveta. Som …

Meňte, Premeňte sa

Meňte, Premeňte sa - 12. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Ja Mením, Premieňam Moje Milované Deti Na Moju Podobu. Stanete sa Odleskom, Zrkadlovým Obrazom Mňa a to všetko pre Moju Slávu (Glóriu). …

Hodní

Hodní - 11. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Ja Som Hodný byť Oceňovaný, Chválený, Uctievaný a Oslavovaný. Som Ten, O Ktorom to všetko je. Som vaša Jediná Nádej na Večný Život na Konci. Som Ten …

Chcem aby každý z vás

Chcem aby každý z vás – 10. apríl 2021 - Ježišove slová k nám Chcem aby každý z vás Vedel, že vás Milujem a Starám sa o vás. Chcem aby ste to Počuli Odo Mňa pre seba, a Nielen z čítania si toho …

Hodiny Tikajú

Hodiny Tikajú – 9. apríla 2021 - Ježišove slová aj k nám Ako Hodiny Tikajú, tak rýchlo sa kráti Čas Milosti. Nečakajte. Teraz je Čas Milosti, zajtrajšok Nie je Prisľúbený. Mnohí zomierajú každý deň, …
Pravda bude skryta
Tak ste sa kresťansky porozprávali. Gratulujem.
Svätý Malachiáš(prorok)
Si len klamár a ťažký sektár. Tvoje názory sú pre mňa ako lacné droždie.
19 more comments

Uzmierenie Vyžaduje Pokánie

Uzmierenie Vyžaduje Pokánie – 8. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Každý musí byť Uzmierený a v Pokoji So Mnou, Princom Pokoja, Jediným Záchrancom, Mesiášom sveta, aby mal Nádej na Večný Život na …

Špeciálny Odkaz - SÚDNY PRÍPAD

Špeciálny Odkaz - SÚDNY PRÍPAD - 7. apríla 2021 Dňa 1. apríla 2021 v čase 12:02 hod. - Počula som ako Ježiš Povedal Hlasne a Zreteľne: “OČAKÁVAJ VEĽKÝ NADPRIRODZENÝ PRELOM, bude ZAKRÁTKO.” Modlila …

Duchovne Dospelí

Duchovne Dospelí – 6. apríla 2021 - Slová Ježišove k nám Mnohí Nie sú ešte Duchovne Dospelí. Niektorí sú ochotní, priebežne sa stať aj Dospelí. Majte trpezlivosť jedni s druhými. Pamätajte aj na …

Spočítajte si Najprv Náklady

Spočítajte si Najprv Náklady - 5. apríla 2021 - od Ježiša Každý z vás, kto Ma Chce Nasledovať, Mojou Cestou, musí si Najprv Spočítať Náklady, lebo i vy Zaplatíte Cenu. (Lukáš 14:26-35) Zvážte si Najp…

Pobrežné zemetrasenie a hladovanie prichádza

Proroctvo: Pobrežné zemetrasenie a hladovanie prichádza - 4. 4. 2021 - od sestry Barbory Písmo: Zjavenie 6:12 A videl som, keď otvoril šiestu pečať a hľa, povstalo veľké zemetrasenie, a slnko sčernel…

Som Všemohúci

Som Všemohúci – 4. apríla 2021 - Ježišove Slová k nám, zdieľané s nami sestrou Kristínou Som Všemohúci. Otec Milosti a Milosrdenstva, Plný Milujúcej vľúdnosti. Milujem vás a Starám sa o vás. Nie je …