IosephusK.
Chcący — 2013-04-27 17:00:32:

Żadne z cytatów, które podałeś nie są podważane przez SVII
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dwuznaczny ich język wystarczy.Żydzi twierdzą, że posoborowe papiestwo a szczegolnie Jan Paweł II zmieniło nauczanie Kościoła, które obecnie nie przewiduje już ich nawracania, bo oni zbawia się w swojej wierze. Z mojego podwórka dodam, że przy …More
Chcący — 2013-04-27 17:00:32:

Żadne z cytatów, które podałeś nie są podważane przez SVII
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dwuznaczny ich język wystarczy.Żydzi twierdzą, że posoborowe papiestwo a szczegolnie Jan Paweł II zmieniło nauczanie Kościoła, które obecnie nie przewiduje już ich nawracania, bo oni zbawia się w swojej wierze. Z mojego podwórka dodam, że przy legionowskim cmentarzu jest sklepik z dewocjonaliami, książkami i innymi artykułami. Zauważyłem książeczkę z menorą na okładce i zapytałem się, dlaczego nie ma niej znaku krzyża. Usłyszałem, że żydzi to teraz już są katolikami. W sumie niedorzeczność niedouczonej sprzedawczyni, lub wpływ posoborowych gestów papieży względem innowierców, które przez zwykłych katolików są odbierane jako powód, dla którego wszyscy ludzie którzy jąkakolwiek religię wyznają, się zbawią.
tahamata
Chcący — 2013-04-27 16:38:59:
Kwestią wiary jest Nauczanie Kościoła. To, że sobór jest niezgodny z tym nauczaniem kwestią wiary być nie może. Jeśli ktośtak twierdzi, to musi uzasadnić.
========
Moim celem jest życie wieczne, zatem szkoda mojego czasu i energii na zgłębianie Soboru... Owoce Soboru są ewidentnie złe i to mi w zupełności wystarcza, by nie mieć zaufania do jego nowinek (zwłaszcza …More
Chcący — 2013-04-27 16:38:59:
Kwestią wiary jest Nauczanie Kościoła. To, że sobór jest niezgodny z tym nauczaniem kwestią wiary być nie może. Jeśli ktośtak twierdzi, to musi uzasadnić.
========
Moim celem jest życie wieczne, zatem szkoda mojego czasu i energii na zgłębianie Soboru... Owoce Soboru są ewidentnie złe i to mi w zupełności wystarcza, by nie mieć zaufania do jego nowinek (zwłaszcza że często mijają się ze zdrowym rozsądkiem). Opieram się na tym, w co wierzyły pokolenia, na tym co Kościół głosił zawsze (nie od 5 dekad) i na naukach świętych i Doktorów Kościoła. Uczestniczę także w dokładnie takich samych Mszach, jak święci i Doktorowie Kościoła. Odrzuciłem wątpliwe nauki i oparłem się na Tradycji. To nie może być zła droga. Wierzę głęboko, iż tym sposobem trafię do Nieba. O ile dobry Bóg pozwoli.
IosephusK.
@Chcący
Modernizm został przez papieży wielokrotnie potępiony w licznych Encyklikach a dzisiaj stał się oficjalna nauką. Nie ma na to zgody. Samemu niewiele można zdziałać, ale gdy szeregi tradycyjnych katolików wzrosną, moderniści będą się z naszym zdaniem liczyć. Moderna wytłukła wśród wiernych w krajach zachodnich wiarę katolicką do nogi. Skończyło się pustymi, zamykanymi i sprzedawanymi a …More
@Chcący
Modernizm został przez papieży wielokrotnie potępiony w licznych Encyklikach a dzisiaj stał się oficjalna nauką. Nie ma na to zgody. Samemu niewiele można zdziałać, ale gdy szeregi tradycyjnych katolików wzrosną, moderniści będą się z naszym zdaniem liczyć. Moderna wytłukła wśród wiernych w krajach zachodnich wiarę katolicką do nogi. Skończyło się pustymi, zamykanymi i sprzedawanymi a następnie burzonymi kościołami. Dzisiaj w Polsce jesteśmy w przededniu tej sytuacji. Wiara pozostała wśród tradycyjnych katolików, dlatego zmodernizowani duchowni zwracają się coraz bardziej do nich. Popytaj posoborowych wiernych w co wierzą, to się za głowę złapiesz.
Chcący
IosephusK. — 2013-04-27 16:53:48:
Żadne z cytatów, które podałeś nie są podważane przez SVII
Chcący
IosephusK. — 2013-04-27 16:53:48:
Uzasadnienie czego?
"
Nauk wierze przeciwnych, zwłaszcza, jeśli przez Kościół potępione zostały, nie tylko nie wolno wiernym bronić jako rzeczywistych zdobyczy wiedzy, ale owszem obowiązani są ściśle mieć je za błędy pod złudnym pozorem prawdy ukryte.

(Sobór Watykański (1870), Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej, Rozdz. 4)."
Litera Soboru V II temu …More
IosephusK. — 2013-04-27 16:53:48:
Uzasadnienie czego?
"
Nauk wierze przeciwnych, zwłaszcza, jeśli przez Kościół potępione zostały, nie tylko nie wolno wiernym bronić jako rzeczywistych zdobyczy wiedzy, ale owszem obowiązani są ściśle mieć je za błędy pod złudnym pozorem prawdy ukryte.

(Sobór Watykański (1870), Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej, Rozdz. 4)."
Litera Soboru V II temu nie przeczy.

" że herezja liturgiczna z jaką mamy dzisiaj do czynienia, podlega pod to orzeczenie. Tak samo tzw ''ekumenizm''. Przez delikatność nie wspomnę o masonerii i przynależności do niej najwyższych hierarchów."
Ile razy mogę pisać, że nie można dyskredytować litery na podstawie błędnej jej interpretacji, zasady, na podstawie błędnej praktyki nań się powołującej? POwyżej to właśnie robisz.
IosephusK.
Proszę bardzo. Oto uzasadnienie.

Nauk wierze przeciwnych, zwłaszcza, jeśli przez Kościół potępione zostały, nie tylko nie wolno wiernym bronić jako rzeczywistych zdobyczy wiedzy, ale owszem obowiązani są ściśle mieć je za błędy pod złudnym pozorem prawdy ukryte.
(Sobór Watykański (1870), Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej, Rozdz. 4).

Już ta dogmatyczna Konstytucja nie pozostawia złud…More
Proszę bardzo. Oto uzasadnienie.

Nauk wierze przeciwnych, zwłaszcza, jeśli przez Kościół potępione zostały, nie tylko nie wolno wiernym bronić jako rzeczywistych zdobyczy wiedzy, ale owszem obowiązani są ściśle mieć je za błędy pod złudnym pozorem prawdy ukryte.
(Sobór Watykański (1870), Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej, Rozdz. 4).

Już ta dogmatyczna Konstytucja nie pozostawia złudzeń, że herezja liturgiczna z jaką mamy dzisiaj do czynienia, podlega pod to orzeczenie. Tak samo tzw ''ekumenizm''. Przez delikatność nie wspomnę o masonerii i przynależności do niej najwyższych hierarchów.

Z dogmatu o nieomylności Kościoła

Uchwały i orzeczenia Soborów powszechnych jako zupełnie nieomylne są nieodwołalne i niezmienne. Znieść lub istotnie zmienić nie może ich żaden Papież ani żaden sobór następny; prosta rzecz, że co dziś jest uznane za boską nieomylną prawdę - a sobory tylko prawdę ogłaszać mogą nic może się stać kiedykolwiek nieprawdą. Natomiast może sobór następny uchwały soboru jakiego poprzedniego uzupełnić; tak np. Sobór Watykański uzupełnił i bliżej określił dekret Soboru Trydenckiego o natchnieniu Bożem Pisma św.

No to gdzie się podziały orzeczenia soborów sprzed V2?

Chrześcijanin nie powinien wątpić, że prawnie zgromadzony Sobór Powszechny przedstawia Kościół Katolicki. Dlatego co on postanawia, postanawia Święty Kościół Powszechny... Ponieważ więc Kościół kierowany jest przez Ducha Świętego, w sprawach wiary nie może błądzić. Kto przeto nie wierzy Soborowi Powszechnemu, kto nie zgadza się na to, co przezeń zostało określone, lecz stara się to podać w wątpliwość i ponownie chce roztrząsać to, co raz jego sądem zostało zakończone i prawidłowo ustanowione, ten nie wierzy w Święty Kościół Powszechny, sprzeciwia się Duchowi Świętemu, który przemawia jego ustami i dlatego nie zasługuje na miano Katolika albo Chrześcijanina, lecz zgodnie z nakazem Chrystusa powinien być uważany za poganina i celnika.
(Stanisław kard. Hozjusz, Chrześcijańskie Wyznanie Wiary Katolickiej, Rozdział XXIV. Sobór Powszechny przedstawia Kościół Katolicki, Olsztyn 1999, s. 51).

To czego niegdyś Kościół nauczał jako prawdziwe, także teraz jest prawdziwe, ponieważ prawda jest niezmienna. A więc tym samym, że wiadomo, czego niegdyś Kościół nauczał, również wiadomo, czego teraz naucza, ponieważ nieomylny Kościół, który teraz jest, nie może zaprzeczać nieomylnemu Kościołowi, który był niegdyś.
(O. Krystian Pesch SI, Kompendium Teologii dogmatycznej. Tom I. Fryburg w Bryzgowii 1935, s. 218).

Sobory powszechne zatwierdzone przez Papieża są nieomylną regułą wiary. Albowiem Kościół Katolicki, który jest filarem i utwierdzeniem prawdy, nie może być Nauczycielem błędów; byłby zaś Nauczycielem błędów, jeśliby Sobory powszechne, zatwierdzone przez Papieża, mogły błądzić w wierze; gdyż owe Sobory, jako zjednoczone z Głową Kościoła, przedstawiają Kościół powszechny, i co tego rodzaju Sobory stwierdzają, mówi się że Kościół Katolicki stwierdza i naucza.
(O. Thyrsus Gonzalez de Santalla, Przełożony Generalny całego Towarzystwa Jezusowego, Wykazanie prawdy Religii Katolickiej przeciwko heretykom, czyli Przewodnik do nawrócenia heretyków..., Dylinga 1691, s. 179).
Chcący
tahamata — 2013-04-27 14:25:39:

"to kwestia wiary" Kwestiąwiary jest Nauczanie Kościoła. To, że sobór jest niezgodny z tym nauczaniem kwestią wiary być nie może. Jeśli ktośtak twierdzi, to musi uzasadnić.
IosephusK.
Chcący — 2013-04-27 14:00:44:
NIe uzasadniasz i nie odpowadasz na argumenty
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Argumenty są w dzisiejszych praktykach posoborowych wiernych i księży. Tam nie widać katolickiej wiary. Wiara jest, tylko jakaś inna i po co szukać dalszych dowodów? Za stary już jestem, bym się dawał łapać na parvusowe plewy, którymi oblepia bezmyślnie moje …More
Chcący — 2013-04-27 14:00:44:
NIe uzasadniasz i nie odpowadasz na argumenty
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Argumenty są w dzisiejszych praktykach posoborowych wiernych i księży. Tam nie widać katolickiej wiary. Wiara jest, tylko jakaś inna i po co szukać dalszych dowodów? Za stary już jestem, bym się dawał łapać na parvusowe plewy, którymi oblepia bezmyślnie moje wątki. Dla mnie ksiądz, który się krzywi gdy słyszy ''Msza Trydencka'', nie jest katolikiem, co najwyżej reformowanym katolikiem a i ta ocena wydaje się postawioną na wyrost.
IosephusK.
Chcący — 2013-04-27 14:00:44:
IosephusK. — 2013-04-27 13:45:03:

"oświadczam, że oni się niestety pogubili."

NO właśnie. Oświadczasz, zanim uzasadnisz
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zrobił to już arcybiskup Lefebvre, więc nie muszę wyważać otwartych drzwi.
tahamata
Chcący... to kwestia wiary, a nie potrzeba szukania uzasadnienia. Wiara wymaga krzewienia, nie dyskutowania. Dyskusja spłyca i trywializuje fundamenty naszej wiary, można powiedzieć że dyskusja robi krzywdę wierze. Oczywiście są i tacy, którzy lubią gonić króliczka. Tylko po co?
Chcący
IosephusK. — 2013-04-27 13:45:03:

"oświadczam, że oni się niestety pogubili."

NO właśnie. Oświadczasz, zanim uzasadnisz i na podstawie tego założenia nie interesujesz siętłumaczeniami tych których uznałeś za pogubionych. Skąd wiesz, żę się pogubili, jeśli nie interesuje CIęto co oni pisali i to, co piszą ich zwolennicy? To nielogiczne.

. NIe uzasadniasz i nie odpowadasz na argumenty że jednak …More
IosephusK. — 2013-04-27 13:45:03:

"oświadczam, że oni się niestety pogubili."

NO właśnie. Oświadczasz, zanim uzasadnisz i na podstawie tego założenia nie interesujesz siętłumaczeniami tych których uznałeś za pogubionych. Skąd wiesz, żę się pogubili, jeśli nie interesuje CIęto co oni pisali i to, co piszą ich zwolennicy? To nielogiczne.

. NIe uzasadniasz i nie odpowadasz na argumenty że jednak jest inaczej niż twierdzsz. Tak nie możę wyglądać dyskusja.
IosephusK.
Zaznaczam, że mam dość wszelakich treści, których jest wielka ilość, z racji olbrzymiej przewagi moderny nad katolikami. Jeżeli do dyskusji jest coś potrzebne, to proszę wstawić link do źródła. Mój profil jest otwarty głownie na materiały tych duchownych, którzy nie zgubili katolickiej wiary. Z całym szacunkiem dla posoborowych papieży oświadczam, że oni się niestety pogubili.
Gdzie podziali Mszę…More
Zaznaczam, że mam dość wszelakich treści, których jest wielka ilość, z racji olbrzymiej przewagi moderny nad katolikami. Jeżeli do dyskusji jest coś potrzebne, to proszę wstawić link do źródła. Mój profil jest otwarty głownie na materiały tych duchownych, którzy nie zgubili katolickiej wiary. Z całym szacunkiem dla posoborowych papieży oświadczam, że oni się niestety pogubili.
Gdzie podziali Mszę Trydencką?
IosephusK.
Ile razy możesz to samo przedstawiać? Słowa Benedykta XVI umieszczaj na swoim profilu.Gdy będę miał ochotę, to się do nich odniosę.
One more comment from IosephusK.
IosephusK.
Parvusie!
Swoje dłużyzny zachowaj dla siebie. Mnie one nie interesują z tej przyczyny, że wszędzie ich pełno.
_Stefanek,
Chcący — 2013-04-27 10:11:58:
Doceniam Twoją troskę o Kościół i o czystość wiary.
========================================
kolejny " człowiek kameleon" :
Sobór nie jest z istoty sprzeczny z Tradycją Kościoła . O konwencjonalnym wymiarze języka.
IosephusK.
Chcący — 2013-04-27 10:11:58:
Doceniam Twoją troskę o Kościół i o czystość wiary.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Potrzeba więc, aby wszyscy nadal katolicy, którzy chcą uchodzić za prawdziwych synów matki Kościoła, zupełnie przylgnęli do świętej Ojców świętych wiary i w niej umierali, a bezbożnymi bezbożników nowościami się brzydzili, ich się lękali, nastawali na …More
Chcący — 2013-04-27 10:11:58:
Doceniam Twoją troskę o Kościół i o czystość wiary.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Potrzeba więc, aby wszyscy nadal katolicy, którzy chcą uchodzić za prawdziwych synów matki Kościoła, zupełnie przylgnęli do świętej Ojców świętych wiary i w niej umierali, a bezbożnymi bezbożników nowościami się brzydzili, ich się lękali, nastawali na nie i takowe prześladowali. (Św. Wincenty z Lerynu, Napomnienie przeciwko herezjom. Rozprawa Pielgrzyma o starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw niezbożnym nowościom wszystkich kacerzy, Rozdz. XXXIII).

* * * * * * * * * * * * *

Pozwalać, by rozpleniały się błędy, a pragnąć prawdziwej wolności, to znaczy oszukiwać siebie i drugich... Fałsz stara się z początku żyć w zgodzie z prawdą; później prześladuje ją i gnębi; na koniec, gdy kłamstwem zwycięży, zaczyna miotać na nią obelgi. (O. Gabriel Paláu SI, Katolik uczynkiem i prawdą. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli Jan Popiel i ks. J. Rostworowski SI. Kraków 1910, ss. 80. 81).
IosephusK.
Chcący — 2013-04-27 10:57:21:
Akurat zdanie "Poza KOśćiołem nie ma zbawienia świetnie wyjaśniał ksiądz Stehlin. NIe mogę znaleźć teraz tego filmiku...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nie trzeba. Oto orzeczenie Soboru Florenckiego.
''przekazujemy przedstawicielom ujętą w krótką formę regułę wiary św. Atanazego, której treść jest taka:. „Ktokolwiek chce być zbawiony…More
Chcący — 2013-04-27 10:57:21:
Akurat zdanie "Poza KOśćiołem nie ma zbawienia świetnie wyjaśniał ksiądz Stehlin. NIe mogę znaleźć teraz tego filmiku...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nie trzeba. Oto orzeczenie Soboru Florenckiego.
''przekazujemy przedstawicielom ujętą w krótką formę regułę wiary św. Atanazego, której treść jest taka:. „Ktokolwiek chce być zbawiony, winien przede wszystkim zachować wiarę katolicką; kto nie dochowa jej w całości i nienaruszonej, bez wątpienia ulegnie wiecznej zagładzie
i dalej
16. Mocno wierzy, wyznaje i głosi: że nikt z tych, co są poza Kościołem katolickim, nie tylko poganie, ale i Żydzi, heretycy i schizmatycy, nie mogą stać się uczestnikami życia wiecznego, ale pójdą „w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom”, jeśli przed końcem życia nie będą do niego włączeni; i że jedność ciała Kościoła znaczy tak wiele, iż jedynie ludziom w nim pozostającym sakramenty kościelne, posty, jałmużny i inne dzieła pobożności pomagają do zbawienia, a trudy chrześcijańskiej walki przynoszą nagrody wieczne, gdyż nikt - jakichkolwiek by jałmużn nie udzielał, nawet gdyby dla imienia Chrystusa przelał swą krew - nie może być zbawiony, jeśli nie pozostaje w łonie Kościoła katolickiego i w jedności z nim.''
modernistae prohibere
Chcący — 2013-04-27 10:11:58:

Rozważcie propozycję Benedykta XVI i moją, którąjuż zalinkowałem wcześniej

----------------------------------------------------
Mam rozumieć, że mamy tutaj na portalu personę co najmniej wicepapieża? 🤨
_Stefanek,
Poza kościołem nie ma zbawienia:
2013-01-19 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
Chcący
Akurat zdanie "Poza KOśćiołem nie ma zbawienia świetnie wyjaśniał ksiądz Stehlin. NIe mogę znaleźć teraz tego filmiku...