Peter(skala)
Mons.Tencra poznam osobne...milí k ludom, aj viera jednoducha ako z dediny - prave preto ho tam dali, ale teologia a Výzvy svätých... su mu dosť vzdialené. Takže niet sa čo čudovať, ked niekto čakal Tradiciu Cirkvi.
ľubica
coburg , 🤗 nemáte čo ľutovať.... na TV LUX je zrejme niečo poriadne...ale to čo rozpráva na S 1 , ten SK- kapucín a biskup Tencer...... samý modenizmus, pripomína mi tým/ čo hovorí samozrejme / arc. Bezáka..... no bude nás zrejme menej čo budú súhlasiť so mnou...väčšina bude tlieskať 👏 tomuto modernistovi..... Tencerovi.... slabá homília, strašná homília o ničom homília!!!!
Coburg
Apropo, v Nitre sa deje veľká vec - a čo vysiela TV LUX? No pozrite sa.... A bude prenos z Terchovej!!! Čo Jánošík je už azda adept na svätca - mučeníka?
Coburg
Peter niečo podobné sa chystá aj u Premenenia. Už sú avíza, že vraj Ježiš povedal "Toto robte na moju pamiatku" - teda urobia z toho len symbol, ako u evanjelikov. Môžme vziať na to jed, že sa na tom už "pracuje"... Prečo také postupné "prepájanie sa" s evanjelikmi? Či oni niekedy dali nejaké avízo o tom, že by prijali katolícke Prememenie? Že by prijali Pannu Máriu? Ktorý luterán sa ti pomodlí …More
Peter niečo podobné sa chystá aj u Premenenia. Už sú avíza, že vraj Ježiš povedal "Toto robte na moju pamiatku" - teda urobia z toho len symbol, ako u evanjelikov. Môžme vziať na to jed, že sa na tom už "pracuje"... Prečo také postupné "prepájanie sa" s evanjelikmi? Či oni niekedy dali nejaké avízo o tom, že by prijali katolícke Prememenie? Že by prijali Pannu Máriu? Ktorý luterán sa ti pomodlí Zdravas? Toho by som chcel vidieť. Ale katolícki biskupi (mnohí) sa idú pretrhnúť, aby evanjelikov nejako "neurazili" a aby sa im "priblížili". .
ľubica
prosím vás, kto momentálne počúvate Lumen alebo STV 1...... kto máte ten istý pocit,????? že modernizmus prenikol do radov duchovného preláta pozvaného kto vie kým??????..konkrétne do jazyka kazateľa na dnešnej sv. omši zo slávnosti sv. Cyrila a Metoda....kapucína a reykjavického diecézneho biskupa na Islande , pochádzajúceho z SR - Mons. Dávida Bartimeja Tencera OFMCap.... hned na začiatku sa …More
prosím vás, kto momentálne počúvate Lumen alebo STV 1...... kto máte ten istý pocit,????? že modernizmus prenikol do radov duchovného preláta pozvaného kto vie kým??????..konkrétne do jazyka kazateľa na dnešnej sv. omši zo slávnosti sv. Cyrila a Metoda....kapucína a reykjavického diecézneho biskupa na Islande , pochádzajúceho z SR - Mons. Dávida Bartimeja Tencera OFMCap.... hned na začiatku sa vysmieva tradícii, krojom, národným zástávám..... a jasne sa radí k vyznavačom DVK a všetkého moderného.... " treba žiť vieru v tomto svete a novým spôsobom" ....
Peter(skala)
.....tiež si myslim, že u niektorých to je zámerne-naschvál, čiže nechcu, aby sa zasväcovalo Panne Márii, lebo su nastrčení cirkevní slobodomurári, ale iní to robia z vlastnej pýchy, pretože vo svojej namyslenosti (z vedomostných poznatkov) ale neskusení z plnenia Výzviev Panny Márie sa tak zamotávaju do svojich predstáv, že nedokážu prijať skutočnosť, aby sa zasväcovali Panne Márii.

Svojim …More
.....tiež si myslim, že u niektorých to je zámerne-naschvál, čiže nechcu, aby sa zasväcovalo Panne Márii, lebo su nastrčení cirkevní slobodomurári, ale iní to robia z vlastnej pýchy, pretože vo svojej namyslenosti (z vedomostných poznatkov) ale neskusení z plnenia Výzviev Panny Márie sa tak zamotávaju do svojich predstáv, že nedokážu prijať skutočnosť, aby sa zasväcovali Panne Márii.

Svojim zmýšľanim - konkretne v tomto pripade - su ešte na urovni protestantov.
Aj keby oficialne sa v Cirkvi učilo, že sa mame zasväcovať, čiže keby vyšiel dokument kongregaciou pre liturgiu, ktorý by papež schvalil aj tak by učili ludi, že zasväcovať sa mame len Bohu. Pýcha-namyslenosť totiž nedokaže preklenuť vlastné prestavy a taký človek je ako male decko, ktore si nedá dohovoriť ani vlastnými rodičmi.

Tu nepomôže len sa braniť a zakazovať takým ludom sa verejne vyjadrovať k takým temam, či nepovoliť im vysoke funkcie, kde by širili svoje herezy, ale tu je potrebne širiť o zasvätení modlitby, zasväcovať ... byť hlasom verejeným a tak svetlo Pravdy prekryje tamu klamstva a omylu.
Coburg
Zverenie: Znamená dať sa pod ochranu, teda dávam svoje peniaze na zverenie banke, záhradu počas dovolenky zverím susedovi, deti zverím škôlke, škole alebo pestúnke. Zasvätenie znamená DAROVANIE sa. Teda vzdávam sa seba a dávam sa k dispozícii - Bohu, Panne Márii - teda celý a bezvýhradne - ako to píše sv. Ľudovít Mária Grigion. Panna Mária hovorí o zasvätení sa z vážnych dôvodov, vzhľadom na …More
Zverenie: Znamená dať sa pod ochranu, teda dávam svoje peniaze na zverenie banke, záhradu počas dovolenky zverím susedovi, deti zverím škôlke, škole alebo pestúnke. Zasvätenie znamená DAROVANIE sa. Teda vzdávam sa seba a dávam sa k dispozícii - Bohu, Panne Márii - teda celý a bezvýhradne - ako to píše sv. Ľudovít Mária Grigion. Panna Mária hovorí o zasvätení sa z vážnych dôvodov, vzhľadom na milosti, ktoré z neho vyplývajú. Teda zasvätením sa dávam sám seba k dispozícii ako nástroj Boha, Panny Márie.
Podľa všetkého máme u nás vyslovene nepriateľov zasvätenia, pretože takú námahu vynaložiť, akú títo vynakladajú, aby vlastne znemožnili zasvätenie, - to je priam aktivita nejakej piatej kolóny, ktorá vnikla do Cirkvi a nie nepriateľsky - teda nasilu - ale prekrútením pojmov chcú toto zasvätenie vlastne znemožniť. Za posledné: Prečo obchádzajú Pannu Máriu ktorú sám BOH (Boh si to žiada - povedala vo Fatime) ustanovil na Jej úlohu v závere dejín, a poukazujú na to, že Ježiš je "hierarchicky" vyššie? Čo Boh to azda nevie? Je to priam tak diabolsky vymyslené ako súčasné prekrucovanie poslušnosti v Cirkvi
Peter(skala)
Rozoberiem to ešte hlbšie:

Pri zvereni očakávame, že Boh a Panna Mária sa o nas postaraju, čiže nás obdaruju svojou ochranou, anjelmi a svätými na pomoc, daruju nam milosti, dary, charizmy, sprevadzaju nas na cestach a apoštolate, misie atd.. odovzdavame im celu svoju bytosť, takže sa aj od nas očakáva, že budeme veriť a mať otvorene srdce pre prijatie týchto milosti.

Ašak pri zasvätení ...…More
Rozoberiem to ešte hlbšie:

Pri zvereni očakávame, že Boh a Panna Mária sa o nas postaraju, čiže nás obdaruju svojou ochranou, anjelmi a svätými na pomoc, daruju nam milosti, dary, charizmy, sprevadzaju nas na cestach a apoštolate, misie atd.. odovzdavame im celu svoju bytosť, takže sa aj od nas očakáva, že budeme veriť a mať otvorene srdce pre prijatie týchto milosti.

Ašak pri zasvätení ... sa od nas očakáva všetko, čiže aj odhodlanosť plniť Božie a Máriine plany tak, ako nás k tomu vyzýva. Tu už neide len o to, aby nám Svätí niečo dávali, ale aj my aby sme dávali - služili a v tom je rozdiel.

Pretože aj deti, ked len dostavaju od rodičov dary, tak to je málo.
Oni sice su vdačne a plné radosti, že maju dobrý vzťah s rodičmi, ale to nestači.
Aby bola ich radosť vzajomna a uplna, musia aj deti dávať so svojich darov iným-deliť sa s nimi a to je zaroven aj sučasť planu, ktorý s nimi maju, takže naplnaju vôlu rodičov.

Ako sa hovorí: zveriť môžeš kluče niekomu a to ešte neznamena, že ste priatelia.
Môže isť len o pracovnu povinnosť.
Zveriť môžeme do opateri svoje deti učitelkam v škôlke, ked musime do prace, ale to neznamená, že by sme za nich "ruku do ohna dali". Zverujeme im, lebo dufame, že su na to kvalifikovaní.

Lenže zasvätiť sa do planu či už pracovneho alebo duchovneho znamená, že sme nie len oboznámený do detailov služby, ale zaroven sa od nas očakáva, že splnime ulohu, ktorá nam bola daná. Tu už my sme aktermi planu - od nas sa očakava, že splnime plan, do ktoreho sme boli zasvätení.

Ten rozdiel je vidieť, až ked sa vie, že sme boli oboznamení s tajomstvami a skuška spravnosti su skutky - splnenie ulohy-služby.
Peter(skala)
toje ako medzi protestantmi a katolikmi, kedy protestanti sice uznávaju, že Mária počala ako Panna ale to nestačí, lebo už neuznávaju, že je VŽDY Panna, čiže aj po pôrode.

Zveriť sa je nedostačujuce podobne ako veriť že Panna Mária bola len Pannou pred pôrodom.
Treba veriť, že bola Pannou aj po pôrode a je VŽDY Pannou.
Takisto treba veriť, že zasvätenie je viac ako len zveriť sa Panne Márii
markus55
Tak teraz už neviem, čo je správne... 🥴
Peter(skala)
alica111 pred 14 hodinami
Zaujímavé je to, že 2000 rokov sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zasväcovalo a nikomu to oči neklalo. Nuž dnešní niektorí teologovia musia vykazovať nejakú činnosť.
Inak markus, tento pojem zverenia sa vyšiel prvýkrát z úst p.F.
✍️
už som na top reagoval inde, ale zopakujem:
pp.František nie je prvý kto použil slovo "zverenie" v modlitbe, lebo už pp.JPII. to použil a …More
alica111 pred 14 hodinami
Zaujímavé je to, že 2000 rokov sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zasväcovalo a nikomu to oči neklalo. Nuž dnešní niektorí teologovia musia vykazovať nejakú činnosť.
Inak markus, tento pojem zverenia sa vyšiel prvýkrát z úst p.F.
✍️
už som na top reagoval inde, ale zopakujem:
pp.František nie je prvý kto použil slovo "zverenie" v modlitbe, lebo už pp.JPII. to použil a keby sme išli dalej, tak zistime že aj jeho predchodcovia.

Problem nie je ani tak v samotnom zverení, ale že sa vynechava zasvätenie!
Peter(skala)
ľubica pred 47 minútami
Modlitba zasvätenia Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie z roku
😲
tá modlitba je síce dobrá, ale názov takisto pomýlený:
V nazve sa píše, že je to modlitba zasvätenia sa Srdcu Ježiša a Márie, ale v danej modlitbe chýba doslovne zasvätenie sa Srdcu Panny Márie.

Ten istý problem ako u TKKBS.
Peter(skala)
Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička!
Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k Tvojim nohám a volíme si Ťa dnes za svoju ochrankyňu a Matku, za svoju orodovníčku u Tvojho Syna, Ježiša.

Zasväcujeme Ti seba, svoje telo a dušu so všetkým, čo máme a čím sme.
Darujeme ti svoje srdcia a prosíme o miesto v Tvojom Nepoškvrnenom Srdci!
Panna Mária Fatimská, Matka …
More
Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička!
Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k Tvojim nohám a volíme si Ťa dnes za svoju ochrankyňu a Matku, za svoju orodovníčku u Tvojho Syna, Ježiša.

Zasväcujeme Ti seba, svoje telo a dušu so všetkým, čo máme a čím sme.
Darujeme ti svoje srdcia a prosíme o miesto v Tvojom Nepoškvrnenom Srdci!
Panna Mária Fatimská, Matka Cirkvi, ochraňuj nášho pápeža Františka., nášho biskupa ..., jeho pomocného biskupa ...., všetkých kňazov, diakonov a všetok Boží ľud, aby sme sa vždy viac pripodobňovali Tvojmu Synovi, nášmu Spasiteľovi a boli šťastní, že sme synmi a dcérami Cirkvi, Božej rodiny.
Sedembolestná Matka, patrónka našej vlasti, naši predkovia sa vinuli k Tebe v úzkostiach i bolestiach s veľkou dôverou a láskou.
Neopúšťaj nás, chráň nás a prihováraj sa za nás, aby sme žili vo svornosti a pokoji.
Zhliadni svojim milostivým pohľadom i na našu farnosť ... (arcidiecézu)
a pros za ňu u svojho Syna.
Pozri na tých, ktorí sa zmietajú v osídlach hriechu, ujmi sa rodín, v ktorých vychladla láska,
ujmi sa mládeže, ktorá stratila chuť žiť.
Posilni starých, chorých a sociálne biednych, aby sa dokázali boriť so svojimi ťažkosťami. Bohatým ukáž, že najväčšiu radosť prináša rozhodnutie podeliť sa s inými.
Prosíme Ťa, zhliadni na nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet.
Nech všetci kresťania otvorene a s láskou ohlasujú evanjelium života ľuďom dnešnej doby. Matka milosrdenstva, opatruj nás všetkých, aby Kristov kríž nebol zbytočný,
aby človek nezišiel z cesty dobra, aby si vedel uvedomiť i oľutovať svoje hriechy a aby vzrastala jeho nádej v Boha.
Mária, znamenie nádeje a útechy! Pomáhaj nám, aby sme v tomto roku storočnice Fatimy pocítili naliehavosť pozvania vrátiť sa do domu Otca a aby sme počúvali Tvoj materinský hlas: Urobte, čo vám Kristus povie!
Nech Tvoju starostlivosť pocítia všetci kresťania, aby sa vrátili do plného spoločenstva Cirkvi, aby bol jeden ovčinec a jeden pastier. Panna Mária Fatimská, Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov.
Amen

Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita ABÚ Košice,
Prot. č. 62/17
Peter(skala)
MODLITBA zasvätenia sa
Panne Márii od pp.Františka

O Najsvätejšia Panna Mária,

Ja, hoci nehodný patriť k tvojim synom a dcéram, zato plný túžby mať podiel na tvojom milosrdenstve, padám k tvojim nohám a

zasväcujem ti svoju myseľ, aby vždy myslela na lásku, ktorú si zasluhuješ,

zasväcujem ti svoj jazyk, aby ťa vždy chválil a šíril úctu k tebe,
zasväcujem ti svoje srdce, aby ťa po Bohu milovalo…
More
MODLITBA zasvätenia sa
Panne Márii od pp.Františka

O Najsvätejšia Panna Mária,

Ja, hoci nehodný patriť k tvojim synom a dcéram, zato plný túžby mať podiel na tvojom milosrdenstve, padám k tvojim nohám a

zasväcujem ti svoju myseľ, aby vždy myslela na lásku, ktorú si zasluhuješ,

zasväcujem ti svoj jazyk, aby ťa vždy chválil a šíril úctu k tebe,
zasväcujem ti svoje srdce, aby ťa po Bohu milovalo nadovšetko.

Prijmi ma, Kráľovná s nikým neporovnateľná, ktorú nám ukrižovaný Kristus dal za Matku, do blaženého počtu tvojich synov a dcér,
vezmi ma pod svoju ochranu, pomáhaj mi vo všetkých mojich potrebách, duchovných i časných, zvlášť v hodine mojej smrti.
Žehnaj ma, o Nebeská Spolupracovníčka, a svojím mocným príhovorom ma povzbudzuj v mojich slabostiach,
aby som ťa - verne ti slúžiac v tomto živote - mohol chváliť, milovať a vzdávať ti vďaku v Nebi po celú večnosť.

Nech sa tak stane!

AMEN.


(23. 7. 2013 v Mariánskej bazilike v Aparecide)
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
"Tobě a Tvému Neposkvrněnému srdci v tomto 100. výročí fatimských zjevení znovu zasvěcujeme sami sebe nejen ve spojení s církví, mystický Tělem tvého Syna, ale také s celým světem" - pronesl londýnský arcibiskup před shromážděním, pro které nestačila tří tisícová kapacita katedrálního chrámu (foto). Obnovil tak zasvěcení, které učinil jeho předchůdce, westminsterský arcibiskup, kardinál Bernard …More
"Tobě a Tvému Neposkvrněnému srdci v tomto 100. výročí fatimských zjevení znovu zasvěcujeme sami sebe nejen ve spojení s církví, mystický Tělem tvého Syna, ale také s celým světem" - pronesl londýnský arcibiskup před shromážděním, pro které nestačila tří tisícová kapacita katedrálního chrámu (foto). Obnovil tak zasvěcení, které učinil jeho předchůdce, westminsterský arcibiskup, kardinál Bernard Griffin, v roce 1948.
2017-jubilejny-rok4.webnode.sk/…/zasveceni-angli…
Caesar
Navrhujem napísat nasim panom biskupom, aký je rozdiel medzi zasvatením a zverením, asi to nevedia, treba im preto v tom pomoct.
markus55
Caesar-nenáš ľahšiu otázku?... 🥴 🥴
markus55
Alica111-súhlas. Aj ja to tak cítim. Všetko možné ale to podstatné tam akosi chýba. Preto sa v daný deň pripojím k tomuto zasväteniu Slovenska a pridám aj danú modlitbu.
One more comment from markus55
markus55
Nech sa na mňa nikto nehnevá ale vôbec tam nie je jasná zmienka, že Slovensko osobitným spôsobom zasväcujeme Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Takisto nebola na to náležitá duchovná príprava ako na referendum. Buskupský list bol nejastný, tak ako modlitba zasvätenia. Všetko možné tam je len to podstatné nie. KTO SA BOJÍ TOHO ÚPRIMNÉHO ZASVÄTENIA? KTO SA BOJÍ PRAV…More
Nech sa na mňa nikto nehnevá ale vôbec tam nie je jasná zmienka, že Slovensko osobitným spôsobom zasväcujeme Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Takisto nebola na to náležitá duchovná príprava ako na referendum. Buskupský list bol nejastný, tak ako modlitba zasvätenia. Všetko možné tam je len to podstatné nie. KTO SA BOJÍ TOHO ÚPRIMNÉHO ZASVÄTENIA? KTO SA BOJÍ PRAVDY? Preto, Peter, by som navrhoval aby sme sa v deň zasvätenia viacerý pomodlili túto modlitbu, ktorú uvádzaš na konci, preto že toto je potrebné počuť a vysloviť. Slovensko je ohrozené hriechom a tak zmobilizujme svoje sily pre jeho ochranu a záchranu.
Nie, nechcem nič a nikoho kritizovať ale hnevá ma, že nechápeme význam zasvätenia. Čím je viac človek teologický vzdelaný, tým viac všetko domotá a skomplikuje tak, že bežný človek tomu nerozumie. Preto sa v tento deň zasvätenia pomodlime sa aj túto modlitbu pridanú od Petra. Ja rešpektujem akt dobrej vôle našich otcov biskupov a toto je len doplnok k tomuto zasväteniu::::Zasväťte sa Srdcu Ježiša a Márie:

Sedembolestná Panna Mária, tvoje Srdce je otvorené pre nás, aby sme sa Ti zasvätili úplne a tvoji verní služobníci sa s ochotou skláňajú k tvojim nohám i tvojmu Srdcu, aby sme sa ti úplne a doslovne zasvätili pre tento čas i večnosť.

Zasväcujeme Ti Slovensko a zvlášť tie krajiny, ktoré si vyslovene žiadaš, aby sa ti úplne a bezvýhradne zasvätili. Nech závladne mier v ich srdciach i národoch, lebo Ty si Matka všetkých národov a tvojou túžbou je, aby všetci boli tvojimi deťmi skrze Ducha Svätého, ktorý nás spája s nebeským Otcom.

Srdce Ježišovo, plné lásky a svätosti – Tebe zasväcujeme Slovensko a zvlášť tie krajiny, ktoré si tvoje Srdce veľmi želá, nech prebývajú v tvojom Srdci naveky a úplne sa Ti zasvätia ako jedinému Bohu, ktorý má Srdce otvorené pre svojich vyvolených i maličkých, čo v Teba veria.

Spojené Srdcia Ježiša a Márie – vašim Srdciam zasväcujeme slovenský národ, každé miesto i osobu, všetky plány a predsavzatia, aby sme boli za jedno s Vami a tak plní milosti uskutočňovali plán, ktorý máte so slovenským národom.

Patróni slovenského národa, orodujte za nás.