Dana22

Kardinál Nazývá Druhého Kardinála "Nedůvěryhodným"

Kardinál Parolin sa zúčastnil Bilderbergu?
Dana22

Kardinál Nazývá Druhého Kardinála "Nedůvěryhodným"

Kardinál Zen,vystavený tlaku štátnych úradov a nezáujmu Vatikánu.
BOH mu pomáhaj!
Dana22

El Evangelio del día. Nuestra Señora del Santo Rosario. P. Justo A. Lofeudo, MSE. (07.10.2020)

Petition
traditionalvalues.us/…etflix-Cuties-S.aspx?pid=1008a
Netflix has gone off the deep end
Since I last wrote to you about the movie Cuties, Netflix has publicly announced that they still support their decision to promote this abomination.
And with your help, we can derail the Homosexual Lobby's plans to sexualize our youth by showing their allies at Netflix that you and I will not stop until …More
Petition

traditionalvalues.us/…etflix-Cuties-S.aspx?pid=1008a

Netflix has gone off the deep end

Since I last wrote to you about the movie Cuties, Netflix has publicly announced that they still support their decision to promote this abomination.

And with your help, we can derail the Homosexual Lobby's plans to sexualize our youth by showing their allies at Netflix that you and I will not stop until they remove Cuties.

lifenews.sk/…-zatajuju-najobscennejsi-obsah
Dana22

Becciu bíboros tagadja, hogy "beavatkozott" volna a botrányos Pell perbe

Petition
traditionalvalues.us/…etflix-Cuties-S.aspx?pid=1008a
Netflix has gone off the deep end
Since I last wrote to you about the movie Cuties, Netflix has publicly announced that they still support their decision to promote this abomination.
And with your help, we can derail the Homosexual Lobby's plans to sexualize our youth by showing their allies at Netflix that you and I will not stop until …More
Petition

traditionalvalues.us/…etflix-Cuties-S.aspx?pid=1008a

Netflix has gone off the deep end

Since I last wrote to you about the movie Cuties, Netflix has publicly announced that they still support their decision to promote this abomination.

And with your help, we can derail the Homosexual Lobby's plans to sexualize our youth by showing their allies at Netflix that you and I will not stop until they remove Cuties.

lifenews.sk/…-zatajuju-najobscennejsi-obsah
Dana22

Hände weg vom Grundgesetz – 'Kinderrechte' sind gefährlich!

Petition
traditionalvalues.us/…etflix-Cuties-S.aspx?pid=1008a
Netflix has gone off the deep end
Since I last wrote to you about the movie Cuties, Netflix has publicly announced that they still support their decision to promote this abomination.
And with your help, we can derail the Homosexual Lobby's plans to sexualize our youth by showing their allies at Netflix that you and I will not stop until …More
Petition

traditionalvalues.us/…etflix-Cuties-S.aspx?pid=1008a

Netflix has gone off the deep end

Since I last wrote to you about the movie Cuties, Netflix has publicly announced that they still support their decision to promote this abomination.

And with your help, we can derail the Homosexual Lobby's plans to sexualize our youth by showing their allies at Netflix that you and I will not stop until they remove Cuties.

lifenews.sk/…-zatajuju-najobscennejsi-obsah
Dana22

Catholic priest sues state and local leaders over COVID-19 restrictions

Petition
traditionalvalues.us/…etflix-Cuties-S.aspx?pid=1008a
Netflix has gone off the deep end
Since I last wrote to you about the movie Cuties, Netflix has publicly announced that they still support their decision to promote this abomination.
And with your help, we can derail the Homosexual Lobby's plans to sexualize our youth by showing their allies at Netflix that you and I will not stop until …More
Petition

traditionalvalues.us/…etflix-Cuties-S.aspx?pid=1008a

Netflix has gone off the deep end

Since I last wrote to you about the movie Cuties, Netflix has publicly announced that they still support their decision to promote this abomination.

And with your help, we can derail the Homosexual Lobby's plans to sexualize our youth by showing their allies at Netflix that you and I will not stop until they remove Cuties.

lifenews.sk/…-zatajuju-najobscennejsi-obsah
Dana22

Encyklika svobodného zednáře

petícia proti filmu,ktorý je namierený proti nevinnosti detí
TU:
traditionalvalues.us/…etflix-Cuties-S.aspx?pid=1008a
Odkedy som vám naposledy písal o filme Cuties, Netflix verejne oznámil, že stále podporuje ich rozhodnutie propagovať túto ohavnosť.
lifenews.sk/…-zatajuju-najobscennejsi-obsah
Toto vyhlásenie urobili aj potom, čo ich milióny prorodinných ľudí, ako ste vy, vyzvali, aby odstránili …More
petícia proti filmu,ktorý je namierený proti nevinnosti detí

TU:

traditionalvalues.us/…etflix-Cuties-S.aspx?pid=1008a

Odkedy som vám naposledy písal o filme Cuties, Netflix verejne oznámil, že stále podporuje ich rozhodnutie propagovať túto ohavnosť.

lifenews.sk/…-zatajuju-najobscennejsi-obsah

Toto vyhlásenie urobili aj potom, čo ich milióny prorodinných ľudí, ako ste vy, vyzvali, aby odstránili tento podlý film.

Preto ma tak potešilo, že veľká porota z Texasu obvinila Netflix z filmu Cuties.

Netflix samozrejme odpovedal, že tento film je iba formou „umeleckého prejavu“, ktorý podporuje skutočné spoločenské problémy.
Dana22

Encyklika svobodného zednáře

Verejný rozvrat morálky
protiproud.cz/…galizaci-zla-co-na-to-deti.htm
WHO: Pedofilie, zoofilie a nekrofilie již nejsou choroby? Když zvrhlík, tak se vším všudy! Rozpory v klasifikaci nemocí na ideologickou objednávku. Salámovou metodou k legalizaci zla. Co na to děti?
Dalibor Jurášek studuje nový ústřední dokument Světové zdravotnické organizace, který (po již dřívějším vypuštění homosexuality …More
Verejný rozvrat morálky

protiproud.cz/…galizaci-zla-co-na-to-deti.htm

WHO: Pedofilie, zoofilie a nekrofilie již nejsou choroby? Když zvrhlík, tak se vším všudy! Rozpory v klasifikaci nemocí na ideologickou objednávku. Salámovou metodou k legalizaci zla. Co na to děti?

Dalibor Jurášek studuje nový ústřední dokument Světové zdravotnické organizace, který (po již dřívějším vypuštění homosexuality) legitimizuje další nebezpečné sexuální úchylky i za cenu ohnutí veškeré logiky přirozeného světa

V Mezinárodní klasifikaci nemocí, verzi 11, několik diagnóz z předchozí verze 10 úplně vypadlo. Jiné byly kontroverzním způsobem pozměněny, takže například ne všechny projevy pedofilie, či dokonce nekrofilie, jsou již považovány za poruchu. Takové trendy jsou v souladu s normalizací a následnou akceptací společensky zhoubného chování.

Mezinárodní klasifikace nemocí
International Classification of Disorders (ICD) je diagnostickým nástrojem, který tvoří Světová zdravotnická organizace (WHO), jež je agenturou OSN. ICD je používána po celém světě hlavně pro účely zdravotnické statistiky. Díky jednotně používané definici nemocí je možné porovnávat rozšíření nemocí (poruch) v různých zemích, úmrtnost na ně a podobně.
ICD je pravidelně aktualizována, při čemž je velmi zajímavé sledovat právě změny mezi různými verzemi. Verze ICD-10 začala být používána v 90. letech. Verze ICD-11 byla schválena WHO v roce 2019 a od roku 2022 začne v praxi nahrazovat ICD-10.
Transsexualita a sexuální poruchy v ICD-10
ICD-10 obsahuje kategorii "duševní poruchy a poruchy chování", jejíž součástí jsou i poruchy pohlavní identity a poruchy sexuálního zaměření. Mezi poruchy pohlavní identity patří i transsexualita (touha "být akceptován jako příslušník opačného pohlaví, obvykle doprovázená pocitem nepohody z vlastního anatomického pohlaví") či transvestitismus ("oblékání a nošení šatů opačného pohlaví na přechodnou dobu").
Mezi poruchy sexuálního zaměření je řazen i fetišismus ("používání neživého objektu jako dráždidla na sexuální vzrušení"), fetišistický transvestitismus ("nošení šatů opačného pohlaví zejména kvůli sexuálnímu vzrušení"), pedofilie, sadomasochismus či jiné poruchy sexuálního zaměření, kam se řadí i zoofilie a nekrofilie.
Důležité je, že v ICD 10 jsou poruchy sexuálního zaměření definovány tak, že jde o určitou sexuální preferenci. Nejde o to, zda člověk v souladu s ní i koná nebo zda mu skutečnost, že má takovou preferenci, způsobuje stres nebo neklid. Jde o poruchy i v tom případě, pokud se člověk se svou sexuální preferencí ztotožňuje.

Čtěte ZDE: Kanibalismus: Další stupeň multikulti? Po homosexualismu a pedofilii přijde další progres. Necháme se postupně vykastrovat jídlem? S hovězím je prý třeba skoncovat. Také muslimům naproti. On vás ten smích přejde…
Transsexualita a sexuální poruchy - změny v ICD-11
V ICD-11 se již poruchy pohlavní identity nenacházejí. Byly nahrazeny pohlavní inkongruencí (gender incongruence), která však není řazena do kategorie duševních poruch a poruch chování jako v ICD-10, ale mezi spíše neutrálně znějící "stavy spojené se sexuálním zdravím" (conditions related to sexual health).
Pohlavní inkongruence znamená "značný a dlouhodobý nesoulad mezi jednotlivcem prožívaným rodem a určeným pohlavím". Transsexualita ani transvestitismus (ani fetišistický) se již v ICD-11 vůbec nenacházejí. Podle ICD-11 tedy uspokojování sexuálních tužeb převlékáním se za opačné pohlaví není poruchou.
Poruchy sexuálního zaměření byly nahrazeny parafilními poruchami, které jsou kategorizovány jako duševní poruchy, poruchy chování a poruchy neurologického vývoje. I zde došlo k zásadnímu předefinování.
O parafilní poruchu jde však jen v tom případě, že daná osoba v souladu se svými sexuálními preferencemi koná bez souhlasu sexuálního objektu (resp. je tento objekt neschopný dát souhlas pro svůj věk nebo stav), nebo je daná osoba těmito preferencemi značně znepokojena (markedly distressed).
Pro úplnost je třeba dodat, že o parafilní poruchu může jít i když je sexuální aktivita prováděna se souhlasem sexuálního objektu (a ten je způsobilý souhlas dát) a zároveň hrozí velké riziko smrti nebo poškození zdraví v souvislosti se sexuální aktivitou - například asfyxofilie (škrcení s cílem vyvolání sexuálního vzrušení).
Kdo je a kdo není deviant
Jinak řečeno, pokud má dospělý člověk fantazie, touhy a nutkání sexuálního charakteru směrem k dětem, podle ICD-11 ještě nejde o poruchu pedofilie. O pedofilní poruchu by šlo až tehdy, kdyby podle těchto nutkání i konal (není uvedeno, zda je za takové jednání považována pouze sexuální aktivita s dítětem nebo i autoerotické chování, z kontextu popisu parafilních poruch se však zdá, že jen to první), případně tehdy, když mu tyto fantazie či nutkání způsobují znepokojení.
Podle ICD-11 tedy dospělý člověk sexuálně toužící po dítěti, který však tuto touhu sám považuje za zvrhlou a vyčítá si ji, nemocný je, ovšem člověk, který je s touto touhou ztotožněn je a považuje ji za správnou (jen podle ní zrovna nejedná), nemocný není!
Totéž platí v případě nekrofilie a zoofilie. Pokud člověk má tyto touhy, ale nejedná podle nich a není jimi značně znepokojen, nejde o poruchy. Sadomasochismus byl také předdefinovaný ve výše uvedeném duchu. Sexuální sadismus ani masochismus tedy podle ICD-11 nejsou poruchami, pokud s takovými praktikami dotyčné osoby souhlasí (a zároveň u nich nehrozí velké riziko poškození zdraví).
Takové předefinování poruch je dokonale absurdní. Podle této logiky by například paranoidní schizofrenie nebyla poruchou, kdyby člověk měl "jen" bludy a paranoické myšlenky, ale nejednal by podle nich. Nebo obsedantně-kompulzivní člověk, který by měl nutkání excesivně si mýt ruce, ale vždy by tomu dokázal odolat, by neměl psychickou poruchu. ICD-11 však není konzistentní - při těchto zmíněných dvou poruchách kupodivu neaplikuje takovou logiku, jako při parafíliích.
Z ICD-11 také úplně vypadli fetišismus a již zmíněný fetišistický transvestitismus.

Čtěte ZDE: Geneze globálního rozvratu morálky a tradičních hodnot: Od sexuální revoluce k sodomii. Veřejná podpora sexuální zvrácenosti nezná mezí. Mravní prznění dítek na pořadu dne? Gayové obcují na ulici pod lucernou
Skandální jednání
Světová zdravotnická organizace je totiž významnou odbornou autoritou, která navíc představuje i jistý společensko-politický konsenzus opírající se o legitimitu OSN, jejímž členem jsou téměř všechny země světa.
Ukazuje se, jak těžké je oddělit rovinu hodnotovou (resp. ideologickou, filozofickou či politickou) od odborné. I když je oficiálně WHO odbornou zdravotní institucí, nelze ji oddělit od ostatních sfér života společnosti - například morálky či práva.
Těžko si představit pádný "odborný" důvod, proč pedofilní jednání poruchou je, ale "jen" pedofilní touhy či nutkání, které daný člověk považuje za správné, jsou v pořádku. Nebo proč v roce 1995 (nebo i 2020) bylo poruchou již sexuální zaměření na děti, ale v roce 2022 toto již samo o sobě poruchou nebude.
Rozhodnutí WHO neovlivňují společnost jen v "odborné" rovině, ale mají dopad i na společnost jako celek, včetně představ o morálce či právní systémy. Skutečnost, že WHO už nepovažuje sexuální preference včetně pedofilie, nekrofilie zda zoofilie samy o sobě za poruchu, podporuje snahy o jejich postupnou normalizaci a legalizaci, čehož svědkem jsme již delší dobu v médiích (o pochodech hrdosti a podobných aktivitách nemluvě).
Je přirozené, že myšlenky, touhy a nutkání neexistují jen samy o sobě, ale jsou úzce provázány s činy. Pokud dospělý člověk touží po sexuálním styku s dětmi, tuto svou touhu schvaluje a považuje ji za správnou, ale (zatím) podle ní ještě nekonal, jednoznačně to nelze označit za zdravé. Jednání WHO je však jednoznačně skandální a společensky nebezpečné.

protiproud.cz/…ti-on-vas-ten-smich-prejde.htm

protiproud.cz/…cuji-na-ulici-pod-lucernou.htm
Dana22

Polský (!) Biskup Obhajuje Přijímání Do Ruky

Modlime sa za kresťanov v Arménsku,kde moslimovia
páchajú zverstvá na nevinných obyvateľoch.
Proislamská elita EÚ sa tvári,že o ničom nevie.
Naše médiá mlčia.
Je zajímavé jak Brusel a spol hraje mrtvého brouka vždy když mobilní džihádistické síly provedou etnické a náboženské čistky vůči křesťanským národům a komunitám.
Ať už jde o genocidu Srbů v Kosovu, křesťanských enkláv v Sýrii a …
More
Modlime sa za kresťanov v Arménsku,kde moslimovia

páchajú zverstvá na nevinných obyvateľoch.

Proislamská elita EÚ sa tvári,že o ničom nevie.
Naše médiá mlčia.

Je zajímavé jak Brusel a spol hraje mrtvého brouka vždy když mobilní džihádistické síly provedou etnické a náboženské čistky vůči křesťanským národům a komunitám.
Ať už jde o genocidu Srbů v Kosovu, křesťanských enkláv v Sýrii a Iráku, nyní Arménů v Náhorním Karabachu.


quintus-sertorius.webnode.cz/…-evropskych-emiratu-v-bruselu/

youtube.com/watch?v=cNtjAeSPRaY
Dana22

Polský (!) Biskup Obhajuje Přijímání Do Ruky

christianitas.sk/…tou-satanovho-utoku-na-cirkev/
(Pripomíname text z roku 2018, aj v súčasnom kontexte obzvlášť aktuálny)
Kardinál Robert Sarah vyzýva katolíkov, aby sa vrátili k prijímaniu Eucharistie na jazyk a v kľaku. V predslove knihy Frederica Bortoliho “La distribuzione della comunione sulla mano“ (Podávanie sv. prijímania na ruku) kardinál Sarah uvádza, že vo Fatime bolo jasne povedané …More
christianitas.sk/…tou-satanovho-utoku-na-cirkev/

(Pripomíname text z roku 2018, aj v súčasnom kontexte obzvlášť aktuálny)
Kardinál Robert Sarah vyzýva katolíkov, aby sa vrátili k prijímaniu Eucharistie na jazyk a v kľaku. V predslove knihy Frederica Bortoliho “La distribuzione della comunione sulla mano“ (Podávanie sv. prijímania na ruku) kardinál Sarah uvádza, že vo Fatime bolo jasne povedané ako treba prijímať Telo a Krv Ježiša Krista. Takisto forma „intercommunio“ je podľa kardinála Saraha ťažkou urážkou pána Ježiša.
V treťom videní, ktoré deti vo Fatime mali, sa zjavil anjel s kalichom, nad ktorým sa vznášala Eucharistia. Anjel dal potom Eucharistiu Lucii a krv z kalicha Hyacinte a Františkovi, deti prijímali na kolenách. Anjel vyzval deti, aby konali nápravu za nevďačných ľudí, ktorí urážajú Telo a Krv Ježiša Krista, deti sa potom spolu s anjelom modlili.
Podľa kardinála Saraha sa ukázalo, že modlitba za nápravu diktovaná anjelom, je dnes veľmi aktuálna. Dnes prichádza k neuveriteľným profanáciam Eucharistie zo strany satanistov. Sväté prijímanie, ktoré nie je prijímané v stave Božej milosti, alebo v prípade ak Eucharistiu prijímajú nekatolíci a bez splnenia náležitých podmienok, je takisto urážkou Pána Ježiša Krista.
Podľa kardinála Saraha náš pán Ježiš Kristus trpí aj za duše, ktoré znesväcujú Eucharistiu a odmietajú Krista a jeho obetu. Ježiš trpí o to viac, keď mimoriadny dar jeho božsko-ľudskej prítomnosti nemôže mať účinky na duše veriacich. Diablovým najzákernejším útokom sú snahy uhasiť vieru v Eucharistiu zasievaním chýb, omylov a presadzovaním nevhodných spôsobov svätého prijímania. Vojna medzi archanjelom Michalom a Diablom sa odohráva dnes aj v srdciach veriacich. Terčom hlavného satanovho útoku je obeta svätej omše a skutočná prítomnosť Ježiša v Eucharistii.

Suvisiaci článok
Sväté prijímanie na ruku nie je vhodné

Kardinál Sarah uviedol, že diabol útočí dvoma spôsobmi. Snaží sa oslabiť vieru katolíkov v skutočnú prítomnosť Krista v Eucharistii a pokúša sa odstrániť zmysel pre posvätnosť zo sŕdc veriacich. Dnes existuje mnoho teológov, ktorí zosmiešňujú alebo bagatelizujú význam transsubstanciácie, čo je v rozpore s magistériom Cirkvi.
Kardinál Sarah zdôrazňuje, že liturgia pozostáva z mnohých rituálov a giest, ktoré vyjadrujú našu „lásku, synovskú úctu a adoráciu k Bohu“. Preto je potrebné vrátiť sa k prijímaniu Eucharistie do úst a na kolenách, pretože táto prax vychádza z dlhoročnej tradície Cirkvi. Veľkosť a ušľachtilosť človeka, ako aj najvyšší prejav jeho lásky k Bohu, spočívajú v pokľaknutí pred Bohom. Sám Ježiš sa modlil na kolenách k svojmu Otcovi. Podľa kardinála Saraha je aj dehonestujúce, keď veriaci prijímajú Eucharistiu do rúk a postojačky podobne, ako obyčajné jedlo na ulici.
Kardinál Sarah uvádza príklady dvoch svätcov našej doby, ktorí počas celého svojho života vyjadrovali hlbokú úctu k Eucharistii – sv. Jána Pavla II. a sv. Teréziu z Kalkaty.
Svätý Ján Pavol II. vždy kľačal pred Najsvätejšou sviatosťou, a to aj vtedy, keď nemal dostatok síl a potreboval pomoc ostatných. „Do posledných dní nám chcel dať veľké svedectvo o úcte k Najsvätejšej sviatosti,“ píše kardinál Sarah. „Prečo sme takí pyšní a necitliví ku znameniam, ktoré sám Boh ponúka pre naše duchovné dozrievanie a blízky vzťah s Ním? Je skutočne také ponižujúce skloniť sa a zostať na kolenách pri pánovi Ježišovi Kristovi? “

Podobne Matka Tereza z Kalkaty, ktorú ťažko možno „považovať za tradicionalistu, fundamentalistu alebo extrémistu“, celý život vyjadrovala úctu k svätej Eucharistii. “Každý deň sa dotýkala Kristovho tela v oslabených a trpiacich telách tých najchudobnejších a najslabších. A napriek tomu, naplnená obdivom a úctivou k Eucharistii s bolesťou a smútkom hľadela na kresťanov, ktorí prijímali Eucharistiu na ruku“.
Prečo veriaci, ktorí prijímajú Eucharistiu postojačky a na ruku, neakceptujú príklady veľkých svätcov, ktorí prijímali Eucharistiu s náležitou úctou pokľačiačky a do úst? Podľa kardinála Saraha by sme mali Eucharistiu prijímať ako deti a s úctou a pokorou. Kňazi by tiež nemali prekračovať svoje právomoci a odmietať podať Eucharistiu tým, ktorí si želajú prijímať Eucharistiu pokľačiačky a do úst.

Kardinál Sarah zdôraznil pozitívnu úlohu príkladu Benedikta XVI. a vyjadril spokojnosť so skutočnosťou, že mnoho mladých ľudí sa rozhodlo začať opäť prijímať Eucharistiu s úctou do úst a na kolenách. Na záver svojich úvah upriamil pozornosť na triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktoré nakoniec zvíťazí, rovnako ako zvíťazí pravda o Eucharistii a liturgii.
Dana22

Španělští Zednáři: František Přijímá Zednářské Zásady

To nemá obdobu v dejinách,čo si dovoľujú niektoré spoločnosti.
Všetku svoju špinu,ktorú obhajujú a žijú,váľajú na Božieho SYNA.
returntoorder.org/…cancel-blasphemous-habit-film/
preklad textu bol robený cez translator
Nový film s názvom „Zvyk“ bude zobrazovať Ježiša Krista, ktorého hrá žena. Paris Jackson, „bisexuálna“ hudobníčka a dcéra zosnulého Michaela Jacksona, hrá rolu ako „pohlavia …More
To nemá obdobu v dejinách,čo si dovoľujú niektoré spoločnosti.
Všetku svoju špinu,ktorú obhajujú a žijú,váľajú na Božieho SYNA.

returntoorder.org/…cancel-blasphemous-habit-film/

preklad textu bol robený cez translator

Nový film s názvom „Zvyk“ bude zobrazovať Ježiša Krista, ktorého hrá žena. Paris Jackson, „bisexuálna“ hudobníčka a dcéra zosnulého Michaela Jacksona, hrá rolu ako „pohlavia ohýbajúci“ Kristus s nosovým krúžkom. Natáčanie výroby bolo ukončené a momentálne je vo vývoji. Podľa správ:

„[Paríž] Jackson ... bude hrať Ježiša vo filme o street-smart party dievčati s Ježišovým fetišom, ktoré sa zmieša s násilným drogovým obchodom a nájde možné východisko maskovaním ako mníška. Donovan Leitch, 852 Filmy, Martingale Pictures, Voltage Pictures, Cloudlight and Elevated Films produkujú ...

„Jackson je dcérou zosnulého Michaela Jacksona ...“ (ScreenDaily.com; zvýraznenie bolo pridané)

Samotná Kristova osoba je vykreslená nielen v nemorálnom prostredí, ale je to aj spôsob, ktorý je v úplnom rozpore s Jeho ľudskou prirodzenosťou. Náš Pán bol vždy trpezlivý aj s tými najnižšími hriešnikmi. Ale vždy ich volal k obráteniu a pokániu. Toto zobrazenie ho robí neprirodzeným a vulgárnym. Podpíšte našu petíciu a naliehajte na spoločnosť Elevated Films, aby zastavila uvedenie filmu „Habit“.
Dana22

Oktober, mesiac ruženca. Október, mesiac ruženca 7. októbra je sviatok Panny Márie Ružencovej a pri …

Prosím,rozširujte túto petíciu.
Po tom,čo mimovládke so sídlom v Bratislave povolili stretnutie viac ako 1000 účastníkov,veriaci majú byť
podpisem.sk/…ohosluzbach-musime-pokracovat/More
Prosím,rozširujte túto petíciu.
Po tom,čo mimovládke so sídlom v Bratislave povolili stretnutie viac ako 1000 účastníkov,veriaci majú byť

podpisem.sk/…ohosluzbach-musime-pokracovat/