Cloud
29440
Cloud
Bp Kraszewski przeminął,ks.Poradowski przeminął - a DN trwa niezwyciężenie w służbie Kościołowi Świętemu.
Bractwo św Piusa X
😀
Cloud
Bractwo św Piusa X,to chyba ''błogosławieństwo'' z gajówki Maruchy ? 🙂
Bractwo św Piusa X
Cloud mojej cierpliwości na próbę.
==============================
błogosławieni cierpliwi .................
stanislawp
No a odrzucenie mniejszością głosów na Synodzie juz zrozumiałes czy mam wyjasnić?
Cloud
Bzdury zamieszczasz,@mkatana. W starych kościołach,bazylikach,katedrach Tabernakulum od setek lat znajduje się w specjalnych kaplicach bocznych.
Cloud
Bp PAPROCKI zarzadza TABERNAKULUM W CENTRUM OLTARZA
_______________________________________________________________
OGÓLNE WPROWADZENIE DO MSZAŁU RZYMSKIEGO
Z TRZECIEGO WYDANIA MSZAŁU RZYMSKIEGO RZYM 2002
www.kkbids.episkopat.pl
Miejsce przechowywania Najświętszej Eucharystii
314. Biorąc po uwagę przestrzenny układ każdego kościoła i zgodne z prawem miejscowe zwyczaje, Najświętszy Sakrament należy …More
Bp PAPROCKI zarzadza TABERNAKULUM W CENTRUM OLTARZA
_______________________________________________________________
OGÓLNE WPROWADZENIE DO MSZAŁU RZYMSKIEGO
Z TRZECIEGO WYDANIA MSZAŁU RZYMSKIEGO RZYM 2002
www.kkbids.episkopat.pl

Miejsce przechowywania Najświętszej Eucharystii

314. Biorąc po uwagę przestrzenny układ każdego kościoła i zgodne z prawem miejscowe zwyczaje, Najświętszy Sakrament należy przechowywać w tabernakulum umieszczonym w części kościoła odpowiednio godnej i przyozdobionej oraz sprzyjającej modlitwie124.

Tabernakulum winno być zwykle jedno, nieruchome, mocne i nieprzezroczyste. Ma ono być tak zamknięte, aby wykluczało niebezpieczeństwo profanacji125. Wskazane jest, aby przed oddaniem do użytku liturgicznego zostało pobłogosławione zgodnie z obrzędem podanym w Rytuale Rzymskim126.

315. Z uwagi na znak jest bardziej słuszne, aby na ołtarzu, przy którym sprawuje się Mszę świętą, nie było tabernakulum z Najświętszą Eucharystią127.
Uwzględniając decyzję biskupa diecezjalnego, tabernakulum można umieścić:
a) w prezbiterium, poza ołtarzem, przy którym sprawuje się Mszę świętą, w formie i miejscu bardziej odpowiednim, nie wykluczając dawnego ołtarza, którego nie używa się już do celebracji (por. nr 303);
b) w jakiejś kaplicy, organicznie związanej z kościołem, nadającej się do prywatnej adoracji i modlitwy wiernych128 oraz dla nich widocznej.

316. Według przyjętego zwyczaju przed tabernakulum winna nieustannie płonąć lampka, podsycana olejem lub woskiem, aby wskazywała na obecność Chrystusa i pobudzała do Jego czci129.

317. Należy pamiętać także o wszystkich innych przepisach prawnych dotyczących przechowywania Najświętszej Eucharystii130.
stanislawp
Cloud 13:12
Co do ''odrzucenia mniejszością głosów'' jak pisał @stanislawp - od kiedy mniejszość głosów decyduje o przyjęciu,lub odrzuceniu czegokolwiek ?
========
re
dziwię się że tego nie wiesz...More
Cloud 13:12

Co do ''odrzucenia mniejszością głosów'' jak pisał @stanislawp - od kiedy mniejszość głosów decyduje o przyjęciu,lub odrzuceniu czegokolwiek ?

========

re

dziwię się że tego nie wiesz...
Cloud
Co do ''odrzucenia mniejszością głosów'' jak pisał @stanislawp - od kiedy mniejszość głosów decyduje o przyjęciu,lub odrzuceniu czegokolwiek ?