Clicks404

Boľševici dnes rušia osemročné súkromné a cirkevné gymnáziá v súlade s odporúčaniami komunistami prijatého Košického vládneho programu

Anton Čulen
1
Po oslobodení Slovenska Červenou armádou bol na slávnostnom zasadaní SNR 5. apríla 1945 v Košiciach vyhlásený Program prvej vlády Národného frontu Čechov a Slovákov. Tento program ratifikoval úplné …More
Po oslobodení Slovenska Červenou armádou bol na slávnostnom zasadaní SNR 5. apríla 1945 v Košiciach vyhlásený Program prvej vlády Národného frontu Čechov a Slovákov. Tento program ratifikoval úplné podriadenie sa obnoveného Československa boľševickému ZSSR, tak na poli vojenskom, ako aj na poli medzinárodno-politickom.

A. Čulen s transparentom za „cirkevné školy“ v Šaštine v.r. 2001. Foto: Vdp. M. Striženec
Program predvídal pozbavenie občianskych a politických práv všetkých občanov nemeckej a maďarskej národnosti, zriadenie koncentračných táborov a násilný odsun 23% obyvateľov Slovenska. To, čo boľševici vyčítali Hitlerovi, sami ešte počas vojny zavádzali do praxe.
V súlade s jaltskými dohovormi veľmocí bol prijatý princíp kolektívnej viny príslušníkov národnostných menšín (nemeckej a maďarskej) za kolaboráciu s nacizmom. Títo mali byť vyhostení na základe prijatia Benešových dekrétov.

Komunisti zrušili všetky maďarské a nemecké školy a poštátnili všetky katolícke a konfesionálne slovenské školy. Rozpustili a zakázali všetky politické strany, ktoré pôsobili na Slovensku do roku 1938 (v slobodných voľbách v roku 1935 získali spolu takmer 75% voličov), okrem komunistickej strany a sociálnodemokratickej strany. (1) Rozhodnutím predsedníctva SNR č. 108/1945-prez. Zo dňa 13. 4. 1945 bol zhabaný aj katolícky vysokoškolský internát Svoradov v Bratislave.(2)

Požadovalo sa zrovnoprávnenie žien vo všetkých oblastiach verejného života a priznanie všeobecného volebného práva mužom a ženám od 18 rokov a príslušníkom brannej moci. Naopak aktívneho a pasívneho volebného práva mali byť zbavení „zradcovia národa a pomáhači nepriateľa“.

Teda medzi prvé inštitúcie, ktoré komunisti ešte na konci vojny poštátnili, resp. zrušili, patrili katolícke školy. Rovnaký postup uplatňujú boľševici aj dnes.

Dňa 22. 10. 1999 Konferencia biskupov Slovenska pozdvihla svoj hlas na obranu existencie cirkevných škôl na Slovensku. Bolo to na základe toho, že ministerstvo školstva SR začalo pripravovať legislatívne normy, diskriminujúce deti, navštevujúce cirkevné školy, čo by v praxi znamenalo ich likvidáciu. Na podporu tohto listu vznikla petícia rodičov za zrovnoprávnenie cirkevných škôl so štátnymi školami, ktorú podpísalo až 220 434 občanov Slovenskej republiky. (3)

Bude mať Slovenský národ znovu biskupov, ktorí sa budú zaujímať o dobro svojích veriacich?
Napriek tomu, že takmer štvrť milióna občanov Slovenskej republiky podpísalo túto petíciu, cirkevné školy nie sú vďaka silnému odporu boľševikov (dnes si hovoria sociálna demokracia) do dnešného dňa zrovnoprávnené so štátnymi školami. Táto petícia totiž už krátko po jej spustení narazila na veľký odpor. Začala sa prejavovať aj nenávistná KDH-ácka politika, ktorej cieľom je eliminovať vplyv kresťanov v spoločnosti, ale aj eštebácko- pacistické štruktúry infiltrované na KBS. Tu sa ukázalo, aké dôležité je to, ak sa laici odvážne postavia na stranu svojho predsedu KBS, ktorému na cirkevných školách naozaj záležalo.

Vláda zavádza poplatok za cirkevný sobáš! Poslanci z ĽS Naše Slovensko hlasovali ako jediní proti

A ako vidíme, tak sa boľševici po odsabotovaní petície za cirkevné školy, o výhrade svedomia, zákona na ochranu nedele a zavedení poplatku za sobáš v kostole (proti VLÁDNEMU NÁVRHU zákona o poplatkom za sobáš v kostole v NRSR hlasovali len poslanci ĽSNS. „Kresťania“ z OĽANO, SAS, SNS a Smeru SD sa buď zdržali, alebo hlasovali za zavedenie tohto diskriminačného poplatku), odhodlali už aj k likvidácii osemročných cirkevných gymnázií. Dôležité bude v prvom rade to, ako sa k tomu postavia rodičia (laici), ale aj to, ako na cirkevných školách záleží súčasnému predsedovi KBS.

Anton Čulen

(1): M. S. Ďurica: Dejiny Slovenska a Slovákov str. 543

(2): M. S. Ďurica: Dejiny Slovenska a Slovákov str. 546

(3): M. S. Ďurica: Dejiny Slovenska a Slovákov str. 761

Z ARCHÍVU:

Zomrel veľký bojovník proti komunizmu, ale aj neokomunizmu PÁN BISKUP Rudolf Baláž.

Viac TU: alianciazanedelu.sk/archiv/945
majina1
Keby boli naši biskupi zasvätili Slovensko Panne Márii a nie zverili, určite by nebol taký tlak na cirkev a veci cirkevné ako je teraz, tak si myslím, že aj toto je dôsledok ich rozhodnutia a konania, nedali Panne Márii plnú a neobmedzenú moc nad Slovenskom.
snakee likes this.