Ngôn ngữ

Lượt xem
64
Francis lấy 12 triệu Dollar từ "Quỹ từ thiện Giáo hoàng" mà không có một lời giải thích

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsShfhjszwqs
Viết một bình luận