Clicks19

Francisks un desmit baušļi

lv.cartoon
Attēls: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsXlvqfkcdcs