Clicks993

Liberálna zberba z Postoja a antikristovej progresívnej sekty koordinovane znovu zaútočili na Mons. M. Chautura. Kňaz v kázni o kauze Chautur: “Ježiš si vzal na kolená dieťa a objal ho. Keby boli pri ňom Kocúr so Sudorom, obvinili by ho z pedofílie”

Stojíme na strane biskupa M. Chautura a odmietame mediálny lynč, šikanovanie a iné boľševické metódy antikresťanského Denníka N a Postoj Judáš vracia peniaze: Kauza Mons. M. Chautura je z 80. rokov …More
Stojíme na strane biskupa M. Chautura a odmietame mediálny lynč, šikanovanie a iné boľševické metódy antikresťanského Denníka N a Postoj

Judáš vracia peniaze: Kauza Mons. M. Chautura je z 80. rokov minulého storočia. Ubehlo teda viac ako 40- rokov

Advokát Martiny O’Connor: Z postupu vyšetrovateľky som zhrozený
O priebehu vyšetrovania sexuálneho zneužívania, z ktorého 40-ročná žena obvinila biskupa Chautura, sme sa rozprávali s jej advokátom Matúšom Kanisom.

Denník N dnes priniesol rozhovor so Slovenkou žijúcou vo Veľkej Británii Martinou O’Connor, ktorá v auguste 2018 podala trestné oznámenie na košického eparchiálneho biskupa Milana Chautura. Tvrdí, že ju v období detstva a dospievania sexuálne zneužíval. Biskup Chautur všetky obvinenia odmietol, polícia prípad stále vyšetruje.

Polícia: Biskup nevykonal žiaden trestný čin, žena bola doňho zaľúbená. RTVS usvedčuje teológa Kocúra z klamstva

Advokát Matúš Kanis, ktorý zastupuje aj Katarínu Danovú z kauzy Chachaland, hovorí pre Postoj o tom, že cirkevní vyšetrovatelia sa k prípadu Martiny O’Connor postavili zodpovednejšie ako slovenské orgány.

Harabin: Toto je útok na kresťanov. Predstavitelia liberálneho fašizmu obvinia z niečoho, čo sa nedá dokázať ani vyvrátiť a Chautur nech sa vyviňuje a hlavne nech Cirkev robí tak, ako si liberálni fašisti želajú

Ako ste sa dostali k zastupovaniu ženy, ktorá obvinila biskupa Chautura zo sexuálneho zneužívania?

Oslovila ma minulý rok v októbri.

Trestné oznámenie na biskupa ale podala už v auguste. Kto ju vtedy zastupoval?

Kňaz v kázni o kauze Chautur: “Ježiš si vzal na kolená dieťa a objal ho. Keby boli pri ňom Kocúr so Sudorom, obvinili by ho z pedofílie”

Nikto. Zo začiatku konala na vlastnú päsť a nemala svojho právneho zástupcu.

Prečo sa teraz rozhodla verejne prehovoriť? Chce tak vyvinúť tlak na rýchlejšie riešenie svojho prípadu?

Nemyslím si to. Podľa mňa chce iba pomôcť iným ľuďom, ktorým sa stalo čosi podobné.

Predseda Rady KBS pre rodinu Mons. M. Chautur vydal kladné stanovisko k zákonu ĽSNS o ochrane nenarodených. Boľševici sa ho snažia eštebáckymi metódami mediálne popraviť

Minulý rok vaša klientka pre RTVS vyhlásila, že nechcela, aby sa jej vec medializovala predtým, ako by sa to riadne vyšetrilo pred policajnými a cirkevnými orgánmi. Prečo potom v spolupráci s reportérmi RTVS v novembri 2017 zorganizovala fingované nahrávanie relácie Návraty a stretnutia, v rámci ktorého spolu s kameramanom navštívila biskupa a na konci vzájomného rozhovoru ho konfrontovala so situáciu spred mnohých rokov?

V tom čase som ju nezastupoval, takže ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Zrejme chcela mať v rukách nejaký dôkaz vzájomného stretnutia a konfrontácie.

Mnohí nechápu, prečo sa ozvala až po toľkých rokoch.

V podobných prípadoch je to úplne bežné, obete často prehovoria až potom, keď prejdú nejakou formou terapie. Môžu mať rôzne životné problémy, no nevedia si to spojiť s tým, čo sa stalo kdesi v minulosti. Až keď to začnú hlbšie riešiť, pochopia tie prepojenia.

Denník Postoj zákerne namieril na biskupa Chautura

Poznáte dôvod, ktorý priviedol vašu klientku k tomu, že to začala riešiť práve teraz?

Súvisí to s rodinnými vecami, s narodením detí, ale bližšie by som sa k tomu nechcel vyjadrovať.

Nie je jej prípad už premlčaný?

Môže byť, ale nemusí. V čase, keď malo dôjsť ku skutku, bola lehota premlčania 20 rokov od spáchania skutku. Z tohto pohľadu sa to môže javiť ako premlčané, ale je potrebné to zistiť a vyšetriť. Dnes je v prípade sexuálneho zneužívania premlčacia lehota 25 rokov po dosiahnutí plnoletosti. Ale tu zrejme nejde len o tento samotný skutok. Preto požadujeme, aby celá vec bola riadne vyšetrená.

Naznačujete, že viete aj o ďalších prípadoch?

Existujú indície, že mohli byť aj iné obete. Zo strany orgánov činných v trestnom konaní, teda zo strany polície a okresnej prokuratúry, je ale základný pohľad na tento prípad taký, že je premlčaný, a preto ho nechceli ďalej vyšetrovať.

Ale napokon sa ďalej vyšetruje…

Čo viem, tak pokračovanie vo vyšetrovaní nariadila Krajská prokuratúra v Prešove, ktorá si spis vyžiadala. Aj pri vyšetrovaní zneužívania v Chachalande sa začalo intenzívnejšie konať až po tlaku zhora.

Keď sme sa pred časom začali intenzívnejšie zaujímať o stav vyšetrovania kauzy Chautur, tak nám z Krajskej prokuratúry v Prešove po trojtýždňovom naťahovaní odpísali, že momentálne sa vykonávajú úkony prípravného konania a sú vypočúvaní svedkovia, ktorých navrhla vypočuť oznamovateľka, teda vaša klientka. Môžete to potvrdiť?

Neviem posúdiť, či to je alebo nie je pravda, keďže akákoľvek komunikácia s vyšetrovateľkou kriminálnej polície v Humennom je veľmi zložitá a neúmerne zdĺhavá. Odkedy som začal zastupovať svoju klientku, dožadoval som sa nahliadnutia do spisu, ale dostal som sa k tomu až v januári tohto roku. A rôzne obštrukcie pretrvávajú dodnes. Vyšetrovateľka takisto na môj vkus dáva príliš najavo, aký je jej názor na celú vec.

Dáva to najavo pred vami?

Nielen pred mnou. Od niektorých svedkov viem, akým spôsobom ich vypočúvala, čo pri tom hovorila. Jej postoj je zjavný aj z uznesenia, ktorým prvýkrát odmietla trestné stíhanie. To uznesenie bolo brutálne neprofesionálne.

V čom?

Napríklad v tom, že hodnotila psychický stav mojej klientky bez toho, žeby ho dala preveriť nejakému odborníkovi. Ďalšou nepochopiteľnou vecou je, že ju chce vypočuť znova.

Viac TU: alianciazanedelu.sk/archiv/3673

Asi na to má nejaký dôvod…

Zo zápisnice aj z komunikácie s vyšetrovateľkou vyplýva, že v auguste minulého roku, keď moja klientka podala trestné oznámenie, nebola nevypočutá ako obeť, ale de facto ako podozrivá osoba podľa ustanovenia § 196, ods. 2 druhá veta Trestného poriadku. Z postupu vyšetrovateľky som absolútne zhrozený. Nedokážem sa ubrániť pocitu, že chce moju klientku opätovne vypočuť len preto, aby jej kládla otázky, ktorými by ju zdiskreditovala. Z rôznych lokálnych zdrojov sa k nám tiež dostávajú informácie o tom, že vyšetrovateľka má cez nejakého svojho rodinného príslušníka väzbu na biskupa Chautura. Ale neviem to potvrdiť.

Nejakým spôsobom ste na to reagovali?

Obrátil som sa na krajskú prokuratúru, aby vyhodnotila postup vyšetrovateľky, ktorý je podľa môjho názoru nezákonný. Moja klientka, na ktorú sa nepochybne vzťahuje zákon o obetiach trestných činov, bola vypočutá na kameru a bez ďalšieho závažného dôvodu a bez súhlasu dozorovej prokurátorky nemá čo byť v tejto veci opätovne vypočúvaná.

Veľmi znepokojivé je aj to, ako v septembri minulého roku unikli do televízie JOJ informácie z policajného uznesenia, ktorým bolo trestné oznámenie odmietnuté. Osobne sa domnievam, že ho televízii posunula buď samotná vyšetrovateľka, alebo iná osoba z prostredia orgánov činných v trestnom konaní, ktorá mala prístup do spisu.

Máte nejaký dôkaz?

Televízia JOJ v spomenutej reportáži informovala, že moja klientka v súčasnosti žije v Írsku. Práve tam, na istú konkrétnu adresu, vyšetrovateľka opakovane doručuje všetku korešpondenciu. Lenže moja klientka síce žije na presne tejto adrese, ale vo Veľkej Británii. V Írsku nikdy nežila, na čo sme ju viackrát upozornili. Takže vyšetrovateľka operuje nesprávnou krajinou, ktorej názov sa objavil aj v televízii JOJ. Keď vo vysielaní informovala o spomenutom uznesení, moja klientka ho preukázateľne ešte ani nemala k dispozícii.

Práve v tomto uznesení sa píše aj o tom, že vaša klientka počas výpovede priznala, že bola do Chautura zaľúbená a že čakala, že s ňou bude žiť. Preto sa objavili pochybnosti, či to celé nie je z jej strany len pomsta za nešťastnú lásku.

Po 25 rokoch? Keby sa chcela pomstiť, tak by to predsa urobila vtedy, nie? Neexistuje logický argument, prečo by to po toľkých rokoch otvorila, keby to celé nebola pravda. Vyšetrovateľka v uznesení píše, že moja klientka je psychicky nevyrovnanou osobou, ktorá si vsugerovala isté skutočnosti. Nemala na to najmenšie právo, pretože ona nie je psychológom, psychiatrom ani znalcom. Aj tá informácia o „nešťastnej láske“ je v uznesení značne prekrútená.

Nemá byť zo zákona v takýchto prípadoch pri vypočúvaní prítomný psychológ?

Samozrejme, že má byť. Psychológ má pri vypočúvaní poskytovať súčinnosť obete, aby ju výsluch druhotne neviktimizoval, aby to pre ňu bolo čo najmenej zaťažujúce. Pri vypočúvaní mojej klientky však psychológ nebol prítomný.

Nesnažil sa biskup Chautur kontaktovať vašu klientku s tým, aby trestné oznámenie stiahla?

Nie. On to celé stavia do roviny, že pritúliť si a pohladiť dieťa je normálne.

Kde všade malo dochádzať k ich vzájomnému kontaktu?

Na rôznych miestach – u nich doma v byte v Michalovciach aj u jej starých rodičov v dome v Ubli. Chodieval k nim ako rodinný známy, bol pre rodičov i starých rodičov mojej klientky absolútne dôveryhodnou osobou a autoritou, ktorá mala prístup aj do jej izby.

Pretrvával ich kontakt aj potom, ako sa stal biskupom?

K zneužívaniu malo dochádzať v rokoch 1985 – 1995. Biskupom sa stal, myslím, v roku 1992, takže odpoveď na vašu otázku je áno.

Prípad už rieši aj samotný Vatikán, aká je skúsenosť vašej klientky s cirkevným vyšetrovaním?

Má ten pocit, že cirkev sa k jej prípadu postavila omnoho zodpovednejšie ako svetská moc.

Aké budú vaše ďalšie kroky?

Mojou úlohou nie je rozhodovať, či sa niečo stalo alebo nestalo, ale hájiť to, aby trestné oznámenie mojej klientky bolo riadne prešetrené, aby sa zachovala zákonnosť samotného konania a aby boli ochránené práva a oprávnené záujmy mojej klientky. To je pre mňa úplne najpodstatnejšie.

Zuzana Hanusová, Imrich Gazda

dennikn.sk/…/ako-dieta-ma-zn…

Viac TU: alianciazanedelu.sk/archiv/3673
Autenticko-kresťanská poľovačka na biskupa Chautura. Denník Postoj tento prípad môže zároveň vnímať ako podnet na rozobratie « kauzy Srholec » rovnako ako starostlivo pokrýva « kauzu Chautura. »
Historik F. Vnuk: Komu nevyhovujú bohoslužby v Pliberku? V pozadí tohto odmietnutia treba vidieť tie isté zákerné sily a tú istú slabosť niektorých cirkevných hodnostárov, ktoré prekazili slovenské púte do Altӧttingu alianciazanedelu.sk/archiv/3681
One more comment from Anton Čulen
1. máj – spomienka sv. Jozefa Robotníka. Zabudla Cirkev na encykliku Rerum novarum? Iba málo sa dnes zaujíma o problémy pracujúcich, ktorí sú vykorisťovaní a nedostávajú ani spravodlivú odmenu za prácu
to je osud krestana! krestan vie preco to robi.