Jazyk

Zobrazení
689
Svatý Gabriel (Urgebadze) Samtavrijský, Gruzínský

Stylita 2 4
Starec říkával: Kdo se naučí milovat, ten bude také šťastný. Jenom si nemyslete, že láska je vrozený dar. Lásku se můžeš učit, a my jsme povinni to dělat. Bez oběti pro Hospodina a bližního nic v … Více
Stylita zmínil tento příspěvek v Diadéma starce-sv. Gabriel Urgebadze.
Libor Halik
Těžké to měl, když tento svatý nesměl od 1.5.1965, když spálil portrét Lenina, sloužit bohoslužby, ač byl kněz. Dokonce nesměl z nařízení církevních představených ani vstoupit do chrámu.
Stylita
V posledních dnech lidi spasí láska, pokora a dobrota. Dobrota otevře dveře Ráje, pokora je tam uvede a láska zjeví Boha.