Jazyk

Zobrazení
680
Svatý Gabriel (Urgebadze) Samtavrijský, Gruzínský

Stylita 5 5
Starec říkával: Kdo se naučí milovat, ten bude také šťastný. Jenom si nemyslete, že láska je vrozený dar. Lásku se můžeš učit, a my jsme povinni to dělat. Bez oběti pro Hospodina a bližního nic v … Více
Napsat komentář
Stylita zmínil tento příspěvek v Diadéma starce-sv. Gabriel Urgebadze.
Hoki
Libore, počítat křivdy je na nic. Je to ztracená cesta, slepá cesta... Existuje jisté rčení o tom, zda se člověk už naučil radovat z překážek... A ono je v tom hodně moudrého, protože radovat se z překážek může buď masochista a nebo opravdu moudrý člověk. Ten druhý překážky nepočítá, ale překonává, protože jsou součástí duchovní a lidské cesty... Každý roste a má šanci růst a to je na životě … Více
Libor Halik
Těžké to měl, když tento svatý nesměl od 1.5.1965, když spálil portrét Lenina, sloužit bohoslužby, ač byl kněz. Dokonce nesměl z nařízení církevních představených ani vstoupit do chrámu.
ľubica se to líbí. 
Zobrazit dalších 2 líbí se mi to.
Hoki
Tyto věci mají šanci spasit člověk vždy a za jakékoli situace. A to je OK.
Stylita
V posledních dnech lidi spasí láska, pokora a dobrota. Dobrota otevře dveře Ráje, pokora je tam uvede a láska zjeví Boha.