Clicks68

Franjo favorizira i koristi moralno kompromitirane prelate

hr.cartoon
Slika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsHjmndtuhfp