Jazyk

Pozretia
365
Zrnká pravdy

alica111 2 3
Pri hodnotení heretických náboženských náuk sa možno v pokoncilovom „newspeaku“ často stretnúť s tvrdeniami typu: „Aj keď to-ktoré nekatolícke vierovyznanie obsahuje nejaké nepravdy, predsa sa v ňom … Viac
Napísať komentár
alica111 zmienil tento príspevok v Bl. Alžběta Canori Mora a její proroctví (2002).