Clicks646

Istanbulský dohovor 2011- Kto zapríčinil tento úpadok?

Anton Čulen
13
Jaroslav Haščák v prevratovom bestselleri „Gorila“ postrehol: „volič je *****. Volič vníma iba absolútny povrch“ – pamätá si posledné 3 mesiace. A to sa našim politikom veľmi hodí. Historia Magistra …More
Jaroslav Haščák v prevratovom bestselleri „Gorila“ postrehol: „volič je *****. Volič vníma iba absolútny povrch“ – pamätá si posledné 3 mesiace.

A to sa našim politikom veľmi hodí. Historia Magistra Vitae: keďže voľby – Deň Voliča – sú za dverami, pozrime sa, kto je kto. A akú masku nosí dnes. A čo môžeme od neho očakávať zajtra…

ISTANBUL je nepochybne slovom týždňa. Kompetentné právne analýzy ste už iste čítali na základni hnutia odporu otca Mariána Kuffu zo Žakoviec pod Tatrami (viď skromný portál s krkolomným názvom SlovenskýDohovorZaRodinu.sk ) i tu od PATRIKA Danišku, HFI: Prečo by Slovensko nemalo ratifikovať Istanbulský dohovor a Zuzany Brixovej: ID – Vlk v ovčom rúchu.

Vo vášnivých diskusiách sa najčastejšie opakovala otázka: Kto to vlastne podpísal? Jasné, že premiér Fico to na tlačovke odbavil okrídlenou vetou: „Môže za to Radičovej vláda“. Ústnym podaním sa šíri, že podpis je Žitňanskej. Vraj „tej kresťanskej demokratky“ – teda ktorej?: svokry (vtedy SDKÚ), či nevesty (vtedy KDH)? A naši novinári spia Nemajú ani kúska chlapskej hrdosti a spolupatričnosti, aby vytiahli expremiéra Mikuláša Dzurindu z nezaslúženého tieňa jeho súdružiek. VeĎ ako vtedajší minister zahraničných vecí sa dokonca sám urputne dožadoval, aby na obale materiálu – pod časťou „Predkladá“ doplnili časť „Spolupodpisuje: Mikuláš Dzurinda, minister zahraničných vecí SR“.

Pre zachovanie pamäte národa a rovnosti všetkých členov vlády toto je úplný zoznam 15 kompetentných koaličných špičiek v pomere 5:4:3:3, ktorí rozhodovali o orientácii Slovenska pre ďalšie generácie a 4.5.2011 slobodne,dobrovoľne a svorne odhlasovali súhlas s podpísom Istanbulského dohovoru i následné kroky k jeho uvedeniu do praxe:

Hlasovali za Istanbulský dohovor:

2011:

Predsedníčka vlády SR
Iveta Radičová – podpredsedníčka SDKÚ
SDKÚ-DS

1. podpredseda vlády
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Ján Figeľ – predseda KDH 2009-16
KDH

Podpredseda vlády pre ľudské práva a menšiny
Rudolf Chmel
MOST-HÍD


Podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Jozef Mihál
SaS


Podpredseda vlády a minister financií
Ivan Mikloš – podpredseda SDKÚ
SDKÚ-DS


Minister hospodárstva
Juraj Miškov
SaS


Minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
Zsolt Simon
MOST-HÍD

Minister vnútra

Daniel Lipšic – podpredseda KDH
KDH


Minister obrany
Ľubomír Galko
SaS

Iveta Radičová (poverená riadením)
SDKÚ-DS


Ministerka spravodlivosti

Lucia Žitňanská – podpredsedníčka
SDKÚ-DS


Minister zahraničných vecí
Mikuláš Dzurinda – predseda SDKÚ
SDKÚ-DS

Minister školstva, vedy, výskumu a športu
Eugen Jurzyca
SDKÚ-DS


Minister kultúry
Daniel Krajcer
SaS


Minister zdravotníctva
Ivan Uhliarik
KDH


Minister životného prostredia
József Nagy
MOST-HÍD


Takéto zásadné rozhodnutie progresívna vláda akčne prijala po skrátenom pripomienkovom konaní a bez Výkladového memoranda. Dzurindovo MZV dokonca požiadalo „doložku prednosti a doložku vybraných vplyvov z materiálu na rokovanie vlády vypustiť“, čo predkladateľka akceptovala napriek vedomiu, že „Naplnenie cieľov dohovoru a jeho budúca ratifikácia zo strany SR súvisia so zabezpečením plnenia záväzkov, ktoré sa nemôžu zaobísť bez finančných vplyvov, ekonomických vplyvov, vplyvu na zamestnanosť a vplyvov na podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti. Preto dohovor bude mať finančný vplyv, ekonomický vplyv, ako aj vplyv na zamestnanosť, vplyvy na podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti. Dohovormá zároveň pozitívny vplyv na rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť.“

Najtriezvejší prístup preukázala paradoxne Generálna prokuratúra, ktorá aj v stave bezhlavosti (v medzivládí po Trnkovi a pred Čentéšom) statočne namietala všetko: nezabezpečené financovanie, nerealizovateľnosť vzhľadom na naše podmienky (legislatívne, historické, kultúrne, sociálne …), všeobecnosť ustanovení, pričom „konzekvencie vyplývajúce z nich majú dopad na viaceré odvetvia nášho štátu, jeho orgány, orgány miestnej štátnej správy a samosprávy, ale aj tzv. tretí sektor, súkromný sektor a aj médiá. …

Preto by mala prijatiu tohto dohovoru predchádzať široká diskusia zainteresovaných strán, … nevyhnutná ešte pred prijatím Dohovoru.“ Minister Dzurinda však zjavne mal víziu (alebo misiu?) prijať Dohovor rýchlo a zbesilo a potichu, a tak aj k diskusii ex-post mali byť prizvaní len „zástupcovia vybraných mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti predchádzania násiliu na ženách a domácemu násiliu a boja proti nemu“. Za jeho ratifikáciu viedli kampaň slovenskí umelci a športovci ako Richard Stanke (známy synom, ktorého vychováva s partnerom z Brna), či Peter a Pavol Hochschornerovci, Michal Handzuš …

Nepomohla ani výzva 346 lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí k MDD v 2014.

Niektoré krajiny už Istanbulský dohovor aj ratifikovali a už ho zavádzajú do praxe. Napríklad španielski socialisti na župnej úrovni už takto pokročili:
Keby som mala tú moc, spýtam sa v tomto pôstnom čase vtedajších ministeriek a ministrov – aspoň tých „kresťanských“:

Naozaj toto chcete pre svoje deti na Slovensku?

Postupovali ste v 2011 pri svojom rozhodovaní vedome, odborne, štátnicky, v mene svojich voličov a v súlade s identitou svojej strany?

Aj dnes by ste hlasovali rovnako?

Trváte na ratifikácii Istanbulského dohovoru?


Jeden z menovaných už šepká svoj nový názor – Pán Boh zaplať za lastovičku – a čo ostatní verejní funkcionári?

Múdry sa poučí na chybe druhého, hlupák až na vlastnej. Máme návod: „Podľa ovocia ich spoznáte“ – učme sa ho používať, lebo už čoskoro ožijú mnohí kostlivci z tabuľky povyše a zas budú chcieť náš hlas – a duše našich detí. A možno je už neskoro: podľa obživnutého „ústavného právnika“ R. Procházku je už všetko jasné: „keby sa rozhodol kandidovať Mikuláš Dzurinda, tak to vyhrá” (denník SME)

Ale najprv nás ešte čaká boj KDH vs. KDH – o tom nabudúce …

Vanda Rybanská

Viac TU: alianciazanedelu.sk/archiv/1244
ľubica
vdaka za prehlad kto hlasoval za I. D., hľadala som to aj ja....Pre zachovanie pamäte národa a rovnosti všetkých členov vlády toto je úplný zoznam 15 kompetentných koaličných špičiek v pomere 5:4:3:3, ktorí rozhodovali o orientácii Slovenska pre ďalšie generácie a 4.5.2011 slobodne,dobrovoľne a svorne odhlasovali súhlas s podpísom Istanbulského dohovoru i následné kroky k jeho uvedeniu do …More
vdaka za prehlad kto hlasoval za I. D., hľadala som to aj ja....Pre zachovanie pamäte národa a rovnosti všetkých členov vlády toto je úplný zoznam 15 kompetentných koaličných špičiek v pomere 5:4:3:3, ktorí rozhodovali o orientácii Slovenska pre ďalšie generácie a 4.5.2011 slobodne,dobrovoľne a svorne odhlasovali súhlas s podpísom Istanbulského dohovoru i následné kroky k jeho uvedeniu do praxe:
Hlasovali za Istanbulský dohovor:2011:
Predsedníčka vlády SR
Iveta Radičová – podpredsedníčka SDKÚ
SDKÚ-DS
1. podpredseda vlády
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Ján Figeľ – predseda KDH 2009-16
KDH
Podpredseda vlády pre ľudské práva a menšiny
Rudolf Chmel
MOST-HÍD

Podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Jozef Mihál
SaS

Podpredseda vlády a minister financií
Ivan Mikloš – podpredseda SDKÚ
SDKÚ-DS

Minister hospodárstva
Juraj Miškov
SaS

Minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
Zsolt Simon
MOST-HÍD
Minister vnútra
Daniel Lipšic – podpredseda KDH
KDH

Minister obrany
Ľubomír Galko
SaS
Iveta Radičová (poverená riadením)
SDKÚ-DS

Ministerka spravodlivosti
Lucia Žitňanská – podpredsedníčka
SDKÚ-DS

Minister zahraničných vecí
Mikuláš Dzurinda – predseda SDKÚ
SDKÚ-DS

Minister školstva, vedy, výskumu a športu
Eugen Jurzyca
SDKÚ-DS

Minister kultúry
Daniel Krajcer
SaS

Minister zdravotníctva
Ivan Uhliarik
KDH

Minister životného prostredia
József Nagy
MOST-HÍD
ľubica and 2 more users like this.
ľubica likes this.
Peter(skala) likes this.
tŕnie likes this.