Clicks15

Pāvests Francisks mudina bīskapus "brīvi" runāt

lv.cartoon
Attēls: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsBhshblltfx