Ngôn ngữ

Lượt xem
269
Trừng phạt một người và bạn sẽ làm gương cho những kẻ còn lại

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVyqznoczct
Viết một bình luận