Clicks352

Osláv reformácie sa zúčastní aj RKC na Slovensku

ľubica
101
ľubica
........ zatiaľ čo sa modlila, zjavil sa jej - jej anjel strážny a povedal: "Vstaň, to je kostol protestantský". A potom dodal: "Ale chcem ti ukázať miesto, kde Luther odsúdený k večnému trestu podstupuje muky za svoju pýchu".
Po týchto slovách uzrela hroznú pekelnú priepasť s nečakaným nebezpečným počtom duší. Na dne tejto priepasti bol muž, Martin Luther, obklopený démonmi, ktorí ho prinútili …More
........ zatiaľ čo sa modlila, zjavil sa jej - jej anjel strážny a povedal: "Vstaň, to je kostol protestantský". A potom dodal: "Ale chcem ti ukázať miesto, kde Luther odsúdený k večnému trestu podstupuje muky za svoju pýchu".
Po týchto slovách uzrela hroznú pekelnú priepasť s nečakaným nebezpečným počtom duší. Na dne tejto priepasti bol muž, Martin Luther, obklopený démonmi, ktorí ho prinútili padnúť na kolená a vyzbrojení veľkými kladivami usilovali vbiť mu do jeho hlavy veľký klinec, ale márne.
Budúca sestra a zakladateľka rádu bl. Maria Serafína od Najsvätejšieho Srdca (svetským menom Klotillda Micheli (1849-1911), zakladateľka Kongregácie sestier od Anjelo,si pomyslela: Keby ľudia z týchto slávností videli túto dramatickú scénu, iste by mu nevzdávali pocty a neoslavovali by túto osobnosť ". Kedykoľvek sa jej potom neskôr naskytla príležitosť, pripomínala svojim sestrám, aby žili v pokore a skrytosti. Bola presvedčená, že Martin Luther bol v pekle predovšetkým pre svoju pýchu.
viacFrantišek, prečo vedieš Cirkev k Lutherovi, ktorý skončil v pekle? Bl. Maria Serafína svedčí...
ľubica
Často sú kresťania rozdelení v rámci jednej a tej istej rodiny zhora vytvoreným zmätkom. Už nejdú na rovnakú omšu, už nečítajú tie isté knihy. Sú kňazi, ktorí už často nevedia, čo majú robiť: či slepo poslúchať to, čo im ich predstavení nanútia, a potom istým spôsobom strácajú vieru svojho detstva a mladosti, čím porušujú slávnostný sľub, ktorý urobili pred vysviackou, keď zložili prísahu proti …More
Často sú kresťania rozdelení v rámci jednej a tej istej rodiny zhora vytvoreným zmätkom. Už nejdú na rovnakú omšu, už nečítajú tie isté knihy. Sú kňazi, ktorí už často nevedia, čo majú robiť: či slepo poslúchať to, čo im ich predstavení nanútia, a potom istým spôsobom strácajú vieru svojho detstva a mladosti, čím porušujú slávnostný sľub, ktorý urobili pred vysviackou, keď zložili prísahu proti modernizmu; alebo klásť odpor, a potom majú pocit, že sa odtŕhajú od pápeža, ktorý je naším otcom a zástupcom Krista. Aká rozorvanosť v obidvoch prípadoch! Mnohí kňazi predčasne zomreli od tejto bolesti.

A koľkí ďalší boli donútení vzdať sa svojich farností, v ktorých vykonávali službu celé roky, lebo boli vystavení otvorenému prenasledovaniu hierarchiou, hoci sa za nich ich veriaci, ktorých takto zbavili pastierov, zasadzovali! Mám pred sebou otrasný rozlúčkový list jedného takého kňaza, ktorý adresoval obyvateľom obidvoch farností, ktorých bol farárom: „Pri rozhovore mi môj biskup dal ultimátum: buď prijmem, alebo odmietnem nové náboženstvo; nemohol som sa tomu vyhnúť. Aby som teda zostal verný povinnostiam vyplývajúcim z môjho kňazstva... bol som proti svojej vôli donútený rozlúčiť sa... Prostá poctivosť a predovšetkým moja kňazská česť mi dávajú za povinnosť, aby som bol verný práve v tejto veci, ktorej dôležitosť sa týka samého Boha a to je svätá omša... Tento dôkaz vernosti a lásky musím dať Bohu a ľuďom, osobitne vám, a podľa toho budem v deň Posledného súdu súdený, ako ostatne všetci tí, ktorým tento poklad viery bol zverený.“ V diecéze Campos v Brazílii boli po odchode biskupa de Castro Mayera takmer všetci kňazi vyhnaní z kostolov, lebo sa nechceli vzdať omše všetkých čias, ako ju ešte prednedávnom slávili.

Rozdelenie sa dotýka aj tých najjednoduchších náboženských úkonov. V departemente Val-de-Marne, v diecéze Metz, dal biskup vyhnať políciou 25 katolíkov, ktorí sa modlili ruženec v kaplnke, ktorá roky nemala farára. V tej istej diecéze Metz biskup nechal zakročiť komunistického starostu, aby presadil vypovedanie prenájmu jedného podniku, ktorý bol k dispozícii skupine tradicionalistov. V Kanade bolo postavených pred súd a odsúdených šesť veriacich, lebo trvali na tom, aby mohli pokľačiačky prijímať (zákony tejto krajiny dovoľujú, aby sa takéto veci riešili pred súdom). Biskup z Antigonisha ich obžaloval „pre úmyselné rušenie poriadku a dôstojnosti bohoslužby“. „Rušiteľov“ sudca prepustil so šesťmesačným podmienečným trestom! Biskupský zákaz kresťanom pokľaknúť pred Bohom na kolená. V poslednom roku sa skončila púť mládeže do Chartres s omšou v záhrade katedrály, lebo v samotnej katedrále bola omša svätého Pia V. zakázaná. Dva týždne po tom boli dvere katedrály dokorán otvorené pre duchovný koncert, pri ktorom istá bývalá karmelitánka predvádzala svoje tance. Dve náboženstvá si navzájom odvážne čelia; nachádzame sa v tragickej situácii a musíme sa rozhodnúť. Nejde tu však o rozhodnutie medzi poslušnosťou a neposlušnosťou. To, čo od nás chcú a k čomu nás výslovne vyzývajú, kvôli čomu nás prenasledujú, spočíva v tom, že sa od nás chce zdanlivá poslušnosť. Lebo Svätý Otec nemôže naozaj od nás žiadať, aby sme sa vzdali našej viery.
Pravá poslušnosť - Arcibiskup Lefebvre, bezradným katolíkom...
ľubica
Martin Luther - profil Reformátora z roku 1947 - Čítanie pre Pápeža Františka
a NIELEN PRE p. F. ale aj našich biskupov a zodpovedných kňazov za šírenie tejto brožúry!!!
ľubica
Tak toto slovač od KBS nikdy nebude počuť!!!! HANBA SK biskupom!!!
Prečo NEPOCUT NAMIETKY OD NASICH BISKUPOV????

3.11.2016 Mons. Schneider "Už máme neomylnú odpoveď na chyby Martina Luthera: Tridentský koncil. Učenie Tridentského koncilu k chybám Luthera - opakujem- je neomylné ex cathedra. Pripomienky pápeža v lietadle nie sú ex cathedra." Biskup Athanasius Schneider, pomocný…More
Tak toto slovač od KBS nikdy nebude počuť!!!! HANBA SK biskupom!!!
Prečo NEPOCUT NAMIETKY OD NASICH BISKUPOV????

3.11.2016 Mons. Schneider "Už máme neomylnú odpoveď na chyby Martina Luthera: Tridentský koncil. Učenie Tridentského koncilu k chybám Luthera - opakujem- je neomylné ex cathedra. Pripomienky pápeža v lietadle nie sú ex cathedra." Biskup Athanasius Schneider, pomocný biskup arcidiecéze Astana, na základe pripomienok Františka v súvislosti s Martinom Lutherom a "pripomínaním reformácie" v Lunde, vo Švédsku. www.katholisches.info/…/msgr-schneider-…
Tina 13 likes this.
ľubica