Clicks264

Odmena za udávanie kresťanov v Číne. Chceme toto v EÚ? Preto by katolíci mali vo voľbách do parlamentu EÚ voliť kresťanské a národné politické strany

Nové opatrenia sú zamerané predovšetkým na protestantské denominácie, ktoré sa zhromažďujú v súkromných domoch, ale je takmer isté, že sa budú vzťahovať aj na katolíkov a iné náboženstvá v celej …More
Nové opatrenia sú zamerané predovšetkým na protestantské denominácie, ktoré sa zhromažďujú v súkromných domoch, ale je takmer isté, že sa budú vzťahovať aj na katolíkov a iné náboženstvá v celej krajine.

Za informácie sa platí 3000 jüanov; za informovanie o cudzincoch je možné zarobiť 5 000 jüanov; za spoluprácu s políciou až 10 000 jüanov. Vyučovať deti doma katechizmus je teraz vysoko riskantné. Udania je možné podávať telefonicky, písomne alebo osobne.

Úrad pre etnické a náboženské veci v Kuang-čou vydal 20. marca 2019 niekoľko „opatrení“, ktoré ponúkajú stimuly a peňažné odmeny každému, kto podá informácie o „nezákonných náboženských aktivitách“ v meste, ako sú podzemné komunitné stretnutia, vyučovanie katechizmu alebo kontakty so zahraničnými duchovnými.

Výška finančných odmien – 3000, 5000 a 10 000 jüanov (450 USD, 750 USD, 500 USD) – sa líši v závislosti od rozsahu, podrobností a dôležitosti informácie.

Podľa vyjadrenia miestneho kňaza pre AsiaNews, „úrady si nemohli vybrať lepší čas na zavedenie týchto opatrení než práve teraz, pred Veľkou nocou“. „V tomto často rozjímame o Ježišovom utrpení a Judášovej zrade za 30 strieborných. Vláda Kuang-čou chce spraviť z ľudí mini Judášov.“

S najväčšou pravdepodobnosťou tlak na ľudí, aby donášali, pocítia najmä podzemné protestantské komunity, ktoré v Kuang-čou majú silné korene a sú veľmi rozšírené. Minulý rok v decembri úrady zatvorili miestnu modlitebňu, v ktorej sa schádzavala päťtisícčlenná protestantská komunita Rongguili; kresťania sa však naďalej stretávajú a modlia sa v súkromných domoch.

Podľa viacerých katolíkov je isté, že nové opatrenia sa budú uplatňovať na všetky náboženstvá a to nielen v Kuang-čou, ale v celej krajine.

Vo februári 2018 vláda prijala nové opatrenia týkajúce sa náboženských aktivít, ktoré ustanovujú pokuty a zatýkanie osôb spolu so zabavením budov, kde prebiehajú „nezákonné náboženské aktivity“, t.j. ktoré nie sú pod dohľadom Úradu pre náboženské záležitosti a miestnych tzv. vlasteneckých združení.

S novými opatreniami sa teraz úradom rozšírili možnosti kontroly, keď pre spoluprácu a sledovanie môžu získavať susedov, kolegov či náhodných pozorovateľov. „V Číne žijeme v atmosfére Veľkého brata,“ vyjadrila sa jedna novo pokrstená žena.

Stimuly pre donášanie. Nové opatrenia sú rozdelené do piatich častí, ktoré najprv uvádzajú všeobecné pravidlá.

Druhá kapitola vysvetľuje, že ľudia môžu podávať správu „telefonicky“ (s uvedením telefónneho čísla), môžu posielať listy s „konkrétnymi podrobnosťami“ poštou alebo ich osobne doručiť do príslušnej kancelárie; alebo sa môžu „osobne“ dostaviť na príslušný úrad: Úrad pre náboženské záležitosti, alebo na Úrad pre verejnú bezpečnosť. Informátori sú ubezpečovaní o tom, že ich identita bude utajená.

Tretia kapitola podrobne uvádza, „čo“ treba donášať. Na vrchole zoznamu sú náboženské aktivity, ktoré Čínska komunistická strana považuje za ilegálne. Patrí sem „presadzovanie, podpora a financovanie náboženského extrémizmu; využívanie náboženstva na ohrozenie národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti a národnej jednoty snahou o odtrhnutie a terorizmom; porušovanie občianskych a demokratických práv; ohrozenie sociálneho poriadku; porušovanie verejného a súkromného vlastníctva.“

Niektorí ľudia a náboženské aktivity sú uvedené ako nebezpečné, ako napríklad „osoby zakladajúce bez povolenia miesta náboženského kultu, náboženské skupiny, náboženské inštitúcie, posvätné miesta, dočasné miesta pre náboženský kult, náboženské aktivity a náboženské dary“. To ďalej zahŕňa „organizovanie nepovolených náboženských kurzov, prednášok, nepovolených pútí“.

Podľa nových predpisov sa vyučovanie katechizmu deťom doma stáva trestným činom, pretože mládež do 18 rokov veku sa nesmie zúčastňovať na omšiach, ani na výučbe katechizmu.

Potom nasledujú odmeny. Tí, ktorí poskytnú iba „indície“, môžu očakávať 1 000 až 3 000 jüanov; tí, ktorí „poskytnú dôkazy proti zahraničným ilegálnym náboženským organizáciám a zainteresovaným ľuďom“, môžu získať 3 000 až 5 000 jüanov; tí, ktorí „poskytnú dôkazy a pomoc pri vyšetrovaní vedúcom k zatknutiu vedúcich predstaviteľov zodpovedných za nelegálne zahraničné náboženské organizácie“, môžu získať 5 000 až 10 000 jüanov.

Azda v očakávaní záplavy informátorov, opatrenia uvádzajú, že v prípade, ak dvaja ľudia oznámia ten istý prípad, iba prvý z nich dostane odmenu, pričom rozhodujúcim dôkazom bude dátum podania informácie.

Ďalšie dve kapitoly vysvetľujú, že o odmenách bude rozhodovať Mestský úrad pre etnické a náboženské záležitosti, ktorý ich bude aj vyplácať. Finančné prostriedky poskytnú mestské úrady.

alianciazanedelu.sk/archiv/3550
Johanka2
slobodnyvyber.sk/istanbulsky-doh…

Istanbulský dohovor je len jedna z ciest na zavedenie gender ideológie
Posted by Slobodný Výber | 14.04.2019 |

Istanbulský dohovor je dokumentom Rady Európy podobne ako Európsky dohovor o ľudských právach, ktorý je dokonca súčasťou Ústavy SR. V čase jej schvaľovania len málokto by si predstavil, ako ho bude Európsky súd pre ľudské práva interpretovať.
Pozrim…More
slobodnyvyber.sk/istanbulsky-doh…

Istanbulský dohovor je len jedna z ciest na zavedenie gender ideológie
Posted by Slobodný Výber | 14.04.2019 |

Istanbulský dohovor je dokumentom Rady Európy podobne ako Európsky dohovor o ľudských právach, ktorý je dokonca súčasťou Ústavy SR. V čase jej schvaľovania len málokto by si predstavil, ako ho bude Európsky súd pre ľudské práva interpretovať.
Pozrime sa na niektoré jeho rozsudky. V roku 1997 uznal sadomasochizmus za ľudské právo, v roku 2002 skupinový sex, tiež adopciu detí a manželstvo pármi toho istého pohlavia, dokonca i transexuálmi v roku 2002 v prípade Goodwin vs. Spojené kráľovstvo a v roku 2008 rozsudkom E.B. vs. Francúzsko. Prípad Dickson vs. Spojené kráľovstvo bol víťazstvom pre poskytovanie umelého oplodnenia a prípad Scherer vs Švajčiarsko pre pornografiu ako slobodný prejav. Zároveň poprel právo na život plodu, na výhradu svedomia farmaceutom a niekoľko krát na náboženskú slobodu. No a v roku 2002 tu bol ešte jeden pozoruhodný rozsudok.
Rozsudok I. vs. Spojené kráľovstvo potvrdil právo na anonymitu pre transexuála. Muž, ktorý si zmenil pohlavie na ženu a „pracoval ako zubná sestra v armáde, chcel absolvovať kurz pre všeobecné zdravotné sestry, ale nebol prijatý, lebo nedoložil rodný list.
O rok neskôr odišiel na invalidný dôchodok a stal sa transsexuálnym aktivistom. „V roku 2001 chcel študentskú pôžičku, ale znova miestny úrad žiadal aj rodný list„, podobne ako aj „väznica, kde sa uchádzal o pozíciu administratívnej asistentky„. Na základe rozhodnutia Štrasburgu Británia v roku 2004 zaviedla nový proces ako si zmeniť pohlavie a získať k tomu nový rodný list so zmeneným rodom.
Toto je už realita 15 rokov, že Cirkev v Británii ani nevie, či sobáši naozaj muža a ženu, alebo páry toho istého pohlavia. A katolícki biskupi ani netušia, či náhodou do seminárov neprijímajú ženy so zmeneným pohlavím, lebo rodný list im to nepotvrdí.
Samozrejme, byť iným „pohlavím“ nevyžaduje zmenu biologického pohlavia, stačí, že osoba len potvrdí, že už 2 roky žije ako iné pohlavie a plánuje tak až do smrti. Ešte jej dvaja odborníci dajú posudok, že trpí tzv. genderovou dysfóriou, čo je považované za poruchu. Ak žije v partnerstve alebo manželstve, druhá strana jej musí dať súhlas na takúto zmenu „pohlavia“. Netreba ani dodávať, že tieto podmienky sú už samé o sebe považované LGBTI hnutím za porušovania ľudských práv.
Takže ani nám netreba žiadne príručky o LGBTI či gender, stačí, ako to urobila táto vláda, implementovať výchovu o ľudských právach. Keď teraz vidíme, ako sudcovia voľne narábajú s pojmami tohto starého dohovoru, tak čo môžeme čakať od nového dokumentu, ktorý používa ďalšiu nedefinovanú gender terminológiu?
Proti pojmu „gender“ sa postavili konzervatívne krajiny už v roku 1995 na Pekingskej konferencii o ženách v roku 1995. Harvardská profesorka práva Mary Ann Glendon o tom potom intenzívne písala ako o snahe feministiek zaviesť svoju terminológiu, ktorú už používali gender feministky. Gender považovali za rolu oddelenú od biologického pohlavia. Prijatá deklarácia a plan for action mali dať podnety a teda aj nový obsah Dohovoru OSN na eliminináciu všetkých foriem diskriminácie proti ženám, tzv. CEDAW, ktorý SR tiež prijala.
V parlamente minulý štvrtok zaznievali posmešky, že ide o populizmus, na výhrady, že Istanbulský dohovor povedie k ďalšej evolúcií „práv“, privilegií a sankcií, aké si ani len nevieme ešte predstaviť. Ale veď gender terminológia je záväzná pre členov EÚ už v Smernici EÚ o minimálnych štandardoch, právach a ochrane obetí zločinu z roku 2012, kde v definícii zločinu narába s pojmami rod, rodové vyjadrenie a rodová identita. Toto už je teda v súlade s novším, evolučnejším dokumentom EÚ, ktorým je Charta základných práv EÚ. Tu už je uznané právo každého na manželstvo, kým v Dohovore o ľudských právach to bolo len o mužoch a ženách. I právo na založenie rodiny je už od manželstva oddelené, bariéry pre legalizáciu eutanázie odstránené…
Takto vyzerajú vylepšenia, ktoré Smer, SNS, Harabinovo HZDS a prvýkrát podrazácky Bugárova strana SMK odhlasovali podporou Lisabonskej zmluve a teda aj Charte EÚ.
Takže milý otec Kuffa, ak to myslíte so svojim bojom proti genderizmu vážne, musíte sa postaviť aj Rade Európy a Európskej Únii. Ukončiť členstvo v Rade Európy, ktorej dohovory sú záväzné pre 39 členských štátov (teda aj tých mimo EÚ), je možné 6 mesačnou výpovednou lehotou. Európska únia má článok 50 o vystúpení, ktorý je možno realizovať referendom a tak vyjadriť odpor voči tejto ideológii a ďalším neduhom, ktoré členstvo v EÚ a Eurozóne so sebou prináša. Napokon aj krajiny ako Švajčiarsko či Nórsko nie sú členmi EÚ, ale pekne s EÚ obchodujú v tzv. Európskom ekonomickom priestore ako by sme mohli i my. Istanbulský dohovor je len posledný budíček, lebo kresťania už niekoľko alarmov prespali. No už teraz je neskoro.
Môžeme dúfať, že SNS zabojuje o svojich voličov a bude tlačiť na vládu odmietnuť Istanbulský dohovor. Mnohých aj tak stratila tým, že na to doteraz kašľala a robila si svoje kšefty. Uznesenie NR SR na poslednú chvíľu nezachránilo totiž ani Šefčovičovu kandidatúru. Bol to pekný pokus, za ktorý sa treba poďakovať Mariánovi Kotlebovi, ktorý prišiel s takýmto nápadom a zachránil Kuffovi renomé. Bolo by naozaj naivné vymeniť podporu vplyvného kňaza len za prísľub exkomunistovi a eurosocialistovi. Schválenie odmietnutia ratifikácie je dobrý manéver, na ktorom treba stavať a ďalej vysvetľovať, kam až korene gender ideológie siahajú. Také konšpirácie, ako bude púšťať mainstream, že z Ruska, sú hlúposťami, ktoré majú diskreditovať odporcov tejto ideológie.
Ešte jedno treba dodať. Ak sú tieto koncepty ľudských práv zlé, treba ponúknuť alternatívu. A tá je radikálne jednoduchá: ochrana ľudského života a súkromného majetku, na ktorých stojí rodina a manželstvo, sú základné kamene slobodnej a zodpovednej spoločnosti. V takej je rola štátu zredukovaná len na ochranu týchto dvoch princípov.
Zdroj: Blog Jany Ray-Tutkovej
Kresťanská demokracia - Život a prosperita
Štefan Kuffa, riaditeľ hospicu sv. Alžbety,
Marián Tkáč, ekonóm, publicista, spisovateľ
Viliam Oberhauser, národohospodár
Marián Servátka, diplomat, veľvyslanec
Tomáš Janco, právnik,
Mária Benová, psychologička
Matej Šarocký, konateľ firmy
Miroslav Vetrík, publicista, občiansky aktivista, organizátor Korunovačných slávností
Darius Hatok, manažér
Filip…More
Kresťanská demokracia - Život a prosperita
Štefan Kuffa, riaditeľ hospicu sv. Alžbety,
Marián Tkáč, ekonóm, publicista, spisovateľ
Viliam Oberhauser, národohospodár
Marián Servátka, diplomat, veľvyslanec
Tomáš Janco, právnik,
Mária Benová, psychologička
Matej Šarocký, konateľ firmy
Miroslav Vetrík, publicista, občiansky aktivista, organizátor Korunovačných slávností
Darius Hatok, manažér
Filip Kuffa, lesník
Jozef Liday, právnik
Karina Pénzešová, projektová manažérka
Pavol Nižnánsky, živnostník

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS NS)
Martin Beluský, poslanec NR SR
Milan Mazurek, poslanec NR SR
Miroslav Radačovský, emeritný sudca
Lukáš Kopáč, aktivista
Miroslav Urban, primár internej kliniky nemocnice v Ružomberku
Karol Polanský, kresťanský aktivista
Lucia Žužová, kresťanská a pro-life aktivistka
Ondrej Ďurica, spevák
Lenka Bočkayová, pedagogička
Marek Kotleba, športový tréner
Miloš Zverina, aktivista za slovanskú vzájomnosť, predseda o.z. Slavica
Jozef Mihalčin, živnostník
Norbert Lichtner, zakladateľ internetového rádia Infovojna
Milan Uhrík, poslanec NR SR

Čítajte viac: domov.sme.sk/…/volby-do-europs…
Johanka2
tadesco.cz/lenka-mayerova-…

Lenka Mayerová: Čaputová po Harabinovej sťažnosti na ÚS SR nemá istotu, že zostane prezidentkou

Desiateho apríla uplynul termín na podávanie sťažností na prezidentské voľby. Do tohto dátumu prišlo na Ústavný súd SR päť podnetov a medzi nimi bola aj sťažnosť kandidáta na prezidenta SR Štefana Harabina, ktorý skončil pred bránami druhého kola.

Podnet podal ihneď po …More
tadesco.cz/lenka-mayerova-…

Lenka Mayerová: Čaputová po Harabinovej sťažnosti na ÚS SR nemá istotu, že zostane prezidentkou

Desiateho apríla uplynul termín na podávanie sťažností na prezidentské voľby. Do tohto dátumu prišlo na Ústavný súd SR päť podnetov a medzi nimi bola aj sťažnosť kandidáta na prezidenta SR Štefana Harabina, ktorý skončil pred bránami druhého kola.

Podnet podal ihneď po prvom kole voľby hlavy štátu a urobil tak aj po druhom v zákonnej lehote. Vychádzal z rovnakých dôvodov ako po prvom kole. V podaní označil marcové prezidentské voľby za nezákonné a neústavné, navrhuje ich vyhlásiť za neplatné a opakovať ich. Podľa Štefana Harabina Zuzana Čaputová ako víťazka volieb prezidenta pri financovaní svojej volebnej kampane obišla zákon, a to i v dôsledku kumulácie priamej podpory kandidáta Roberta Mistríka, ktorý pred voľbami odstúpil, a tretích strán. Ako nám Štefan Harabin povedal, sťažnosť zopakoval a obidve, podľa logického uvažovania, spojil do jedného konania.

Mistrík zbohatol z večera do rána
Sťažnosť je založená na dvoch dôvodoch – na prekročení limitu financovania volebnej kampane, jednak samotnou Zuzanou Čaputovou, kde sám mainstream priznáva, že išlo o megakampaň a viackrát sa k tomu priznala aj Čaputová. Tá dokonca robila „formu“ a peniaze navyše vrátila svojim sponzorom. Limit jej zväčšil aj odstúpivší Robert Mistrík, ktorý zbohatol z večera do rána a len tak dokázal zaplatiť za svoju predkampaň viac ako štyristotisíc eur. Obidvaja adepti mali spoločného esetového sponzora, ktorý išiel na istotu, a preto ich štedro „fédroval“.

Štefan Harabin poukazuje na fakt, že raz sa môže Eset rozhodnúť podporovať aj desať kandidátov, ktorí využijú limit pol milióna eur na kampaň, a pred prvým kolom sa deviati vzdajú v prospech jedného a zrazu bude stáť kampaň nie 500-tisíc eur, ale päť miliónov eur. Tým by elegantne obišli zákonom stanovený limit a stavili by na istotu, že si kreslo prezidenta jednoducho kúpia. Nakoniec, nebolo by to prvý raz.
Na produkte Made in USA – Kiska si to už odskúšali. Slovenský Trump naznačuje, že by išlo o volebné kupčenie a volebnú korupciu. Pre neho je však oveľa závažnejší druhý dôvod, pre ktorý podal sťažnosť na Ústavný súd SR. Poukazuje v nej na falšovanie volebných hlasov. Podozrenie vzniklo pri vydávaní určitého počtu voličských preukazov, oprávňujúcich držiteľa na odovzdanie jedného hlasu. Harabin však má podozrenie, že práve tu bol založený volebný podvod: „Dopredu takto naplánovaný volebný migrant si sfalšoval – okopíroval možno stokrát voličský preukaz a mohol naň voliť niekoľkokrát, pretože členovia volebných komisií nekontrolovali pravosť alebo nepravosť preukazu. Obce a mestá vydali minimálne desaťtisíc voličských preukazov. Ak si jeho držiteľ voličský preukaz okopíroval len stokrát, tak existuje podozrenie o ich falšovaní. Odhadujeme, že takto mohol byť podvod v rozpätí od pol milióna až do milióna falošných voličov.“
Na snímke Zuzana Čaputová
Ústavný súd môže rozhodnúť do týždňa
Volebnú dokumentáciu môže otvoriť Ústavný súd SR alebo orgán činný v trestnom konaní. Ústavný súd to môže urobiť na podklade individuálnych sťažností, akú práve podal aj Štefan Harabin. Mechanizmus je mimoriadne jednoduchý. Od každej obce a mesta si ÚS SR vyžiada informáciu o počte vydaných voličských preukazov, potom sa otvorí volebná dokumentácia z každého okrsku, ktorých je takmer šesťtisíc, a tie preukážu, koľko bolo zapísaných migrujúcich voličov. Toto preverovanie je možné zrealizovať do jedného týždňa.
„Ak bolo vydaných 10-tisíc preukazov a volilo milión, tak je jasné, že ide o volebný podvod,“ tvrdí Harabin.

Druhú možnosť na odhalenie volebného podvodu majú orgány činné v trestnom konaní, ktoré sú povinné spustiť vyšetrovanie v trestnom konaní, pretože tu ide o podozrenie zo spáchania trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Tiež majú právo otvoriť volebnú dokumentáciu z dôvodu zistenia, kto je páchateľom marenia prípravy a priebehu volieb. Ústavný súd SR má však po otvorení zápisníc a porovnania stavu, ako aj prepočítania volebných hlasov i volebných preukazov zároveň povinnosť v prípade spáchania volebného podvodu zrušiť výsledok volieb z titulu nezákonnosti a neústavnosti.
Na snímke Štefan Harabin
Prinavrátenie práva a poriadku
Otázka je, či vzhľadom na nekompletnosť senátov na ÚS SR je možné predpokladať, že budú výsledky volieb prepočítané do inaugurácie prezidentky, ktorá má byť 16. júna 2019.
Štefan Harabin v tejto súvislosti povedal, že ak ústavný súd nie je obsadený, ide o jednoznačný zámer opozičných i koaličných politikov. „Po ich vzájomnej dohode ide o zámer rozkladať štát. Jasným príkladom je dohoda politikov, keď v parlamente zvolili personálne skorumpovaného generálneho prokurátora, ktorý v zákonných limitoch nestíha riešiť kauzy typu Sitká, Bašternák… Následne na to príde informácia, že práve pre tieto problémy je potrebný európsky prokurátor, čím nastane odoberanie kompetencií štátu a znižovanie suverenity SR. To, že zlyhá ústavný súd, je zámer politikov. Počas celej kampane som hovoril, že nie je možné, aby niekto zámerne rozkladal právny štát, a preto som chcel nastoliť poriadok a panstvo práva. Nefungujúci ústavný súd je rozkladom slovenskej štátnosti. To je treba jasne pomenovať, to, že podávam sťažnosť, tak len pokračujem vo svojej volebnej kampani, pretože som jasne povedal, že sa zasadzujem o prinavrátenie poriadku a právneho štátu,“ hovorí Harabin.

Nové prezidentské voľby?
Dovtedy, kým ústavný súd nerozhodne, platia výsledky volieb, ale to neznamená, že Zuzana Čaputová má stopercentnú istotu, že ostane prezidentkou republiky. „Pokiaľ Ústavný súd SR neprepočíta hlasy, tak budem tvrdiť, že jej víťazstvo je založené na kardinálnom volebnom podvode vydaním volebných preukazov, ktoré boli následne sfalšované v rozsahu, o ktorom som rozprával. Bez prepočítania hlasov sa Zuzana Čaputová nemôže legitimizovať ako prezidentka. Nad ňou visí podozrenie, že jej výhra je založená na volebnom podvode a dovtedy, kým ústavný súd neprepočíta hlasy, tak svoje tvrdenie nezmením,“ skončil svoje vyhlásenie pre Extra plus Štefan Harabin.
Pre Ústavný súd SR by malo byť preskúmanie hlasov migračných voličov povinnosťou a mimoriadne jednoduchou záležitosťou zisťovania vzhľadom na jeho kompetencie. Navyše len prepočítaním a vyvrátením podozrení Štefana Harabina sa dá vyhnúť spochybneniu, že Zuzana Čaputová je v prezidentskom úrade na základe podvodu. Podľa Harabina mu môžu všetci oponovať len vtedy, keď prepočítajú hlasy, inak mu jeho podozrenia nemôžu vyvrátiť. Keď sa tak nestane, pre celú slovenskú históriu ostane Zuzana Čaputová prvou hlavou štátu, ktorá má na svojom mandáte ťažké podozrenie volebného podvodu. Ak Ústavný súd SR nerozhodne do inaugurácie 16. júna, Zuzana Čaputová zasadne do prezidentského kresla a súd rozhodne neskôr, tak bude musieť odstúpiť a budú vyhlásené nové prezidentské voľby. Preto existuje inštitút sťažnosti neúspešného kandidáta daný Ústavou SR.
Lenka Mayerová, šéfredaktorka Extra plus
Coburg
Kto sú Kuffovci? Teda okrem bratov Mariána a Štefana? Kto je ďalej v tej strane? Nie je tam náhodou Jozef Mikloško? Vie o tom niekto niečo?
warez
2? ee! ale číslo 3
Johanka2
Nech sa Vám to nezdá priveľa,podpísať toľko petícií.Dajte si to ako sebazaprenie.
Priveľa je útokov na svätú cirkev a kto to sa má pokúsiť zastaviť ak nie my?

Priatelia,v tomto čase očakávania príchodu sviatkov Veľkej noci zabráňme podpisom petície
urážaniu Pána JEŽIŠA a Panny MÁRIE.
Pri vypĺňaní koloniek nenapíšte vo svojom mene a priezvisku dĺžne,mäkčene,vokáň,...

Podpíšte a rozšírte
petíciu:…More
Nech sa Vám to nezdá priveľa,podpísať toľko petícií.Dajte si to ako sebazaprenie.
Priveľa je útokov na svätú cirkev a kto to sa má pokúsiť zastaviť ak nie my?

Priatelia,v tomto čase očakávania príchodu sviatkov Veľkej noci zabráňme podpisom petície
urážaniu Pána JEŽIŠA a Panny MÁRIE.
Pri vypĺňaní koloniek nenapíšte vo svojom mene a priezvisku dĺžne,mäkčene,vokáň,...

Podpíšte a rozšírte
petíciu:Zastavme

www.americaneedsfatima.org/forms/e19614.html

Podpíšte a rozšírte
petíciu proti ponúkaniu sledovania pornografie deťom.

citizengo.org/pl/169667-szanowny…

Podpisujme a rozširujme túto petíciu

Komediálny Ahoy Comics chce vydať výsmešný a urážlivý komiks o Pánovi Ježišovi.
Zabráňme urážaniu nášho Spasiteľa,Pána JEŽIŠA KRISTA, podpisom tejto petície:

www.tfp.org/…/tell-ahoy-comic…

Sieť obchodov Walmart, predáva celý súbor produktov Satanic vo svojom internetovom obchode.

Patria sem sochy diabla, pentagramové prívesky a dokonca aj „satanská biblia“, ktorú napísal notoricky známy satanista, zakladateľ Satanskej cirkvi, Anton LeVey.

"Walmart sa dostal pod paľbu - oheň pekla - na predaj satanských výrobkov. Ich online katalóg má 22 strán - okolo 440 položiek - démonického tovaru ... Produkty zahŕňajú démonické sochy a postavy, satanskú pornografiu, ktorá rúha Krista ukrižovanie, početné produkty a šperky s pentagramami a inými démonickými obrazmi a knihy, ktoré obsahujú satanskú bibliu a knihy o kúzlach. “
(NCRegister.com; pridané zvýraznenie)

Tieto propagácie vo Walmarte narúšajú normálne bariéry hororu, ktoré máme pre satanizmus. Prosím, podpíšte našu petíciu a vyzývame Walmart, aby prestal podporovať satanizmus a nemorálnosť.

www.returntoorder.org/…/protest-walmart…