Language

Clicks
2.3k
Sedembolestná Panna Mária-patrónka Slovenska

ľubica
Obetovanie sa slovenského národa Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska ukrizovananekonecnalaskamilujemta.sk/wordpress O SLOVENSKÝCH MILOSTIVÝCH SOCHÁCH A OBRAZOCH SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE: [More]

Write a comment …
Peter(skala) likes this.
ľubica
modlitba obetovania sa slovenského národa Sedembolestnej
aO SLOVENSKÝCHMILOSTIVÝCH SOCHÁCH A OBRAZOCH
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE


ukrizovananekonecnalaskamilujemta.sk/wordpress

[More]