Clicks61

Francis giam giữ tại gia Giám mục Schneider 11 tháng trong một năm

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsNjgqacnzmf