Clicks467

Bergoglio uprednostnil 13.10.2016 luteránov

ľubica
12
25.okt,2016 (LifeSiteNews) — Pápež František pôjde budúci týždeň do švédskeho Lundu, kde sa zúčastní zahájenia celoročných oslav 500. výročí 95 téz, ktoré Martin Luther 31.okt. 1517 pribil na dvere…More
25.okt,2016 (LifeSiteNews) — Pápež František pôjde budúci týždeň do švédskeho Lundu, kde sa zúčastní zahájenia celoročných oslav 500. výročí 95 téz, ktoré Martin Luther 31.okt. 1517 pribil na dvere zámockého kostola vo Wittenbergu.

V rámci prípravy na tuto návštevu pápež 13.okt. vo vatikánskej aule Pavla VI. prijal tisíc luteránov a katolíkov z Nemecka a prehovoril k nim z pódia, na ktorom stála Lutherova socha. Tento pohľad mnohých katolíkov šokoval, pretože pápež Lev X. v roku1520 Luthera exkomunikoval a jeho tézy odmietol. Rozštiepenie kresťanov, ktoré Luther spôsobill, zostáva jedným z najhorších za 2000 rokov dejín Cirkvi.

František pri stretnutí zopakoval svoje varovanie pred obracaním ľudí/ proselytizmus /, ktoré predniesol už na začiatku októbra . Niekoľko týždňov potom, čo pápež František povedal, že je „veľmi ťažkým hriechom proti ekumenizmu“,ak sa pokúšajú katolíci obracať pravoslavnych křesťanov oznámil pútníkom, že „nie je správne presvedčovať [nekatolíkov] o svojej viere“.

Pápež rovnako poskytol definíciu slova „vlažný“, ktoré podľa neho označuje křesťanov, ktorí chcú na jednej strane horlivo brániť kresťanstvo na Západe, ale na druhé strane sa stavajú nepriaťeľsky k utečencom a iným náboženstvám.“

Pre kresťanov má slovo „vlažný“ veľký význam, lebo upozorňuje na Kristove slová v Zjavení sv. Jána: Poznám tvoje skutky: nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci ! Takto však, pretože si vlažný, ani horúci , ani studený, vyvrhnem ťa zo svojich úst“ (Zj 3:15-16).

Tieto verše sa obvykle vykladajú ako odsúdenie praxe, ktorá si z Kristovho učenia vyberá, čo sa jej hodí, miesto aby ho prijímala celé. Ako sa vyjadrila americká biskupská konferencia, „z polovičatej vernosti viere sa Kristovi robí na nič.“

V odpovedi na otázku, čo sa mu páči na luteránoch, pápež uviedol: „Mám skutočne rád dobrých luteránov, luteránov, ktorí skutočne praktikujú svoju vieru v Ježiša Krista. Nemám rád vlažných katolíkov a vlažnývh luteránov.“

Webové stránky Vatican Insider prevádzkované talianskym denníkom La Stampa citujú pápežov výrok, že ak kresťania „chcú na jednej strane horlivo brániť kresťanstvo na Západe, ale na druhej strane sa stavajú nepriateľsky k utečencom a iným náboženstvám,“ je v tom „rozpor“.

To, že pápež aplikoval dôrazné Kristovo odsúdenie na ľudí prejavujúcich nechuť voči iným náboženstvám, je možno varovaním tých, ktorí by niečo namietali proti jeho nadchádzajúcemu velebeniu Luthera, ktoré je naplánované na 31. okt. Švédsky katolícky profesor Clemens Cavallin v jednej eseji k blížiacim sa oslavám s pápežom Františkem v Lundu upozorňuje, že v spoločnej pobožnosti, ktorá má byť použitá, sa prejavuje veľmi pozitivny názor na Luthera.

„Tento text vykresľuje Luthera ako náboženského hrdinu, ktorý našiel cestu k pravdivejšej podobe katolicizmu.“ Cavallin poznamenáva, že v liturgickej príručke společnej pobožnosti je oddiel nazvaný Vďakyvzdanie, ktorého cieľom je vyjadriť „našu spoločnú radosť z darov prijatých a rôznym spôsobom znovunájdených vďaka obnove a podnetom reformácie. Po ďakovnej modlitbe sa celé zhromaždenie spojí ku spevu vďaky a chvály za Božie dielo.“

„Ekumenická cesta umožňuje luteránom a katolíkom společne oceniť náhľad a duchovnú skúsenosť Martina Luthera s evanjeliom o Božej spravodlitvosti, ktorá je tiež Božím milosrdenstvom,“ uvádza text. Oddiel uzatvára táto ďakovná modlitba:

Ďakujeme Ti, Bože, za mnohé smerodajné teologické a duchovné poučenia, ktoré sme všetci prijali skrze reformáciu. Ďakujeme Ti za všetky dobré zmeny a reformy, ktoré uviedla do chodu reformácia alebo ktoré vznikli v reakcii na jej výzvy. Ďakujeme Ti za hlásánie evanjelia, ku ktorému za reformácie dochádzalo a ktoré od tej doby nespočetné davy posilňovalo k tomu, aby žili z viery v Ježiša Krista. Amen.

John-Henry Westen (blogy na LSN.com jsou ZDE)

Přeložila Lucie Cekotová


www.lifesitenews.com/news/a-statue-of-lut…

Do které církve patří Jorge Mario Bergoglio?
ľubica
Epidemie kobylek
Kapitola 9 , Apokalypsy
se otevírá strašlivou vizí svatého Jana:
„I zatroubil pátý anděl. Tu jsem spatřil hvězdu, která spadla s nebe na zem. Té byl dán klíč od jícnu propasti.“
„I otevřela jícen propasti a z jícnu vystoupil kouř jako z veliké pece, takže se slunce i ovzduší zatmělo dýmem z jícnu.“
„A z kouře vyletěly na zem kobylky. Těm byla dána moc, jakou mají štíři na zemi..…More
Epidemie kobylek
Kapitola 9 , Apokalypsy
se otevírá strašlivou vizí svatého Jana:
„I zatroubil pátý anděl. Tu jsem spatřil hvězdu, která spadla s nebe na zem. Té byl dán klíč od jícnu propasti.“
„I otevřela jícen propasti a z jícnu vystoupil kouř jako z veliké pece, takže se slunce i ovzduší zatmělo dýmem z jícnu.“
„A z kouře vyletěly na zem kobylky. Těm byla dána moc, jakou mají štíři na zemi...“
(Apok. 9:1-3) Zbožní katoličtí komentátoři Písma svatého v posledních 500 letech v této vizi viděli předpověď Luthera a jeho protestantské revolty.
rexcz.blogspot.sk/…/oslava-apokalyp…
Samson1 likes this.
10 more comments from ľubica
ľubica
........ zatiaľ čo sa modlila, zjavil sa jej - jej anjel strážny a povedal: "Vstaň, to je kostol protestantský". A potom dodal: "Ale chcem ti ukázať miesto, kde Luther odsúdený k večnému trestu podstupuje muky za svoju pýchu".
Po týchto slovách uzrela hroznú pekelnú priepasť s nečakaným nebezpečným počtom duší. Na dne tejto priepasti bol muž, Martin Luther, obklopený démonmi, ktorí ho prinútili …More
........ zatiaľ čo sa modlila, zjavil sa jej - jej anjel strážny a povedal: "Vstaň, to je kostol protestantský". A potom dodal: "Ale chcem ti ukázať miesto, kde Luther odsúdený k večnému trestu podstupuje muky za svoju pýchu".
Po týchto slovách uzrela hroznú pekelnú priepasť s nečakaným nebezpečným počtom duší. Na dne tejto priepasti bol muž, Martin Luther, obklopený démonmi, ktorí ho prinútili padnúť na kolená a vyzbrojení veľkými kladivami usilovali vbiť mu do jeho hlavy veľký klinec, ale márne.
Budúca sestra a zakladateľka rádu bl. Maria Serafína od Najsvätejšieho Srdca (svetským menom Klotillda Micheli (1849-1911), zakladateľka Kongregácie sestier od Anjelo,si pomyslela: Keby ľudia z týchto slávností videli túto dramatickú scénu, iste by mu nevzdávali pocty a neoslavovali by túto osobnosť ". Kedykoľvek sa jej potom neskôr naskytla príležitosť, pripomínala svojim sestrám, aby žili v pokore a skrytosti. Bola presvedčená, že Martin Luther bol v pekle predovšetkým pre svoju pýchu.
viacFrantišek, prečo vedieš Cirkev k Lutherovi, ktorý skončil v pekle? Bl. Maria Serafína svedčí...
ľubica
3.11.2016 Mons. Schneider "Už máme neomylnú odpoveď na chyby Martina Luthera: Tridentský koncil. Učenie Tridentského koncilu k chybám Luthera - opakujem- je neomylné ex cathedra. Pripomienky pápeža v lietadle nie sú ex cathedra." Biskup Athanasius Schneider, pomocný biskup arcidiecéze Astana, na základe pripomienok Františka v súvislosti s Martinom Lutherom a "pripomínaním reformácie" v …More
3.11.2016 Mons. Schneider "Už máme neomylnú odpoveď na chyby Martina Luthera: Tridentský koncil. Učenie Tridentského koncilu k chybám Luthera - opakujem- je neomylné ex cathedra. Pripomienky pápeža v lietadle nie sú ex cathedra." Biskup Athanasius Schneider, pomocný biskup arcidiecéze Astana, na základe pripomienok Františka v súvislosti s Martinom Lutherom a "pripomínaním reformácie" v Lunde, vo Švédsku. www.katholisches.info/…/msgr-schneider-…
ľubica
ľubica
Pápež František nechcel slúžiť omšu pre katolíkov. Keď bol vyvinutý tlak na neho aby tak urobil, predĺžil si o jeden deň pobyt vo Švédsku, pretože ODMIETOL sláviť omšu v deň oslavy reformácie. Hovorí toto:

Preto som na začiatku neplánoval sláviť omšu pre katolíkov pri tejto ceste: chcel som nástojiť na ekumenickom svedectve. Potom som dobre zvážil moju úlohu pastiera katolíckeho stáda, ktoré …More
Pápež František nechcel slúžiť omšu pre katolíkov. Keď bol vyvinutý tlak na neho aby tak urobil, predĺžil si o jeden deň pobyt vo Švédsku, pretože ODMIETOL sláviť omšu v deň oslavy reformácie. Hovorí toto:

Preto som na začiatku neplánoval sláviť omšu pre katolíkov pri tejto ceste: chcel som nástojiť na ekumenickom svedectve. Potom som dobre zvážil moju úlohu pastiera katolíckeho stáda, ktoré príde aj z iných blízkych krajín ako Nórsko a Dánsko. A tak ako odpoveď na vrúcnu žiadosť katolíckej komunity som sa rozhodol sláviť omšu a predĺžiť tak cestu o jeden deň. Vskutku som nechcel, aby sa omša slávila v ten istý deň a na tom istom mieste ako ekumenické stretnutie, aby som sa vyhol tomu, že sa pomiešajú jednotlivé roviny.

Čo to znamená pre nás drahí katolíci? Znamená to, že pápež odmietol priniesť samotného Krista - Krista Eucharistického, ktorého podrobil a pokoril pod herézu luteranizmu, satanistického ekumenizmu a slobodomurárskeho protestantizmu. Kristus je Kráľ - dnes slávime všetci praví katolíci sviatok Krista Kráľa. Kristus Kráľ je v rukách svojho nehodného zástupcu na zemi Pápeža - odstavený na vedľajšiu koľaj - pritom je velebená reformácia a v ten deň pápež odmieta vysluhovať omšu s Pravým Kristom.

Preto na tohto nášho pápeža platia slová Krista Pána - Ale keby si zlý sluha (pápež) v srdci povedal: »Môj pán voľajako nejde« (pápež neverí v príchod Krista!) a začal by biť svojich spolusluhov (likvidácia katolíckych tradičných veriacich), jesť a piť s opilcami (heretikmi a nekatolíkmi), pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami. Mt 24:48-51.

Záverom pápež hovorí v reči zednárskej:


To, čo mi teraz spontánne prichádza na myseľ ako dodatok, je jednoducho: ísť, kráčať spoločne! Neostávať uzavretí v rigidných perspektívach, lebo v takýchto niet možnosti reformy.

Rigídne perspektívy, alebo inak povedané - zastaralé názory, učenia, zastaralá viera - to treba všetko zahodiť. Ešte inak povedané - celú katolícku vieru našich predkov je potrebné zničiť a odsúdiť ako dobu temna. Prečo? Pápež si sám odpovedá - pretože treba uskutočniť reformy! Katolícka viera sa nedá reformovať, nedá vyvíjať - kto mal vždy záujem reformovať a vyvíjať vieru? Nepriatelia Cirkvi - židia a ich poskokovia slobodomurári. Kristus naproti tomu hovorí:

Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Mt 5:18

Kristus Pán dal zákon, dal vieru, dal Cirkev svetu, dal učenie. Dal v Písme aj proroctvá, na rozdiel od tých diabolských dnešného veku, tieto proroctvá sú nadčasové a platia ako na danú dobu, tak aj na všetky veky. Jeho slovo platí vždy rovnako, v každom čase, bez nejakého vývoja alebo reformy. Je to to isté slovo vždy platné.

Kam diabolské učenie druhého vatikánskeho koncilu priviedlo Cirkev? Kto by čo i len povedal, čo narobí malé zlé semeno ekumény a synkretizmu. Čo asi dnes hovoria všetci tí zodpovední za tento nepodarený koncil, ktorý sa na to pozerajú z druhej strany - či už z pekelnej jamy alebo nebeskej vlasti?! Čo asi hovoria reformátori, ktorý zavrhli starú vieru a nahradili ju novou - Ján XXIII. a Pavol VI.? Sú v tej istej vlasti ako sú Svätí poslední pápeži - Pius X. LEV XIII. a ďalší? Onedlho sa dozvieme.

Spájať sa s Luteránmi a protestantami, znamená spájať sa s peklom. Nám tradičným zostáva iba modlitba a pôst za túto prekliatu dobu, na druhej strane vieme, že je to trest Boží, že je to napĺňanie pohára Fatimy, že iba malé stádočko prežije túto dobu s jedinou spasiteľnou vierou: Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Lk 12:32

Jedinou cestou pre luteránov a protestantov je návrat do Cirkvi katolíckej, Cirkvi ktorá je Telom Krista Pána. Načo by sa mali vrátiť? Pretože potrebujú ísť do neba a ísť do neba sa nedá cestou širokou: Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Mt 7:13

Aby sme dokázali kráčať úzkou bránou, - ktorou iba veľmi veľmi málo katolíkov prechádza, protestant ani jeden - musíme sa na tejto ceste posilňovať a to je možné iba cez sviatosti, cez Krista ktorý je prítomný v Eucharistii - to hlavne. Ale ako málo ľudí má Eucharistiu ako posilu v každodennom boji?! Katolíci ktorí katolíkmi nie sú sa nazdávajú, že spása je z nejakého postoja alebo názoru - veril som pápežovi, veril som Cirkvi ktorá zablúdila, veril som že stretnutie vo Švédsku je dobrá vec. Z tohto spása nie je - spása je z posväcovania cez sviatosti, svätú spoveď, svätú Eucharistiu v prítomnosti Krista, svätú omšu všetkých vekov a to všetko nie preto, aby sme mali dobré svedomie, ale preto, aby sme sa odvrátili od tohto sveta a kráčali v stopách Krista. Protestantizmus toto nemá a čo je horšie - odmieta to. A pápež aby im ukázal ich omyl, utvrdzuje ich v tomto omyle, že je možná spása v názore akéhosi ekumenizmu.

Pápež sa potrebuje posväcovať, pretože na neho platí dvojnásobne aby to konal. Protestanti to nedokážu, lebo nemajú k tomu prostriedky. Je to ako keby sme sa hrali na pretekárov, ibaže by sme nemali auto. Cirkev je prostriedkom - jediným ku spáse, ako hovorí Svätý Augustín - kto nemá Cirkev za Matku, nemôže mať Boha za Otca.

A preto hovorí náš Pán, že širokou cestou ide väčšina a len málo ľudí nachádza spásu, lebo o spásu musí človek bojovať, musí sa zriecť tohto sveta, musí sa zriecť dokonca sám seba pre Krista, čoby Jeho otrok. A tak Ježiš smutne konštatuje slová, ktoré sú tak neznáme dnešnému katolíckemu svetu - len veľmi veľmi málo ľudí bude spasených. Naproti tomu dnešná Cirkev hovorí o milosrdenstve bez boja a posväcovania, čo je v protiklade ku Kristovmu slovu ktoré nás hlboko varuje: Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú! Mt 7:14

Málo je tých ktorí ju nachádzajú. Preto protestanti nemôžu byť spasení, lebo oni NIKDY v histórii túto bránu nenašli, nikdy sa v histórii nevydali cestou úzkou, s úzkou bránou na konci. Katolíci majú mnohých svätých ktorí to učinili, ale bez posilňovania sa sviatosťami, zvlášť Eucharistiou, by tiež nezašli ďaleko.

Takže sa pýtame - čo chce pápež týmto krokom svetu dokázať? Sám ide širokou cestou a sám zvádza mnohých na túto cestu. Aká desná doba - zakončime žalmom, ktorý sa hodí na dnešnú Cirkev modernistickú a jej hlavu pápeža:

Neprávosť našepkáva hriešnikovi v hĺbke jeho srdca; pred jeho očami nieto bázne Božej (Ak by sa pápež bál Boha, nikdy by do švédska nešiel). Sám sebe lichotí do vlastných očí (popularita je ťažkým hriechom ktorá zviedla mnohé duše), aby nemusel poznať svoju neprávosť a zanevrieť na ňu. Slová jeho úst sú neprávosť a klam; prestal už myslieť rozvážne a robiť dobre. Na svojom lôžku premýšľa o neprávosti, dáva sa na cesty nedobré, nijakej zloby sa neštíti. Ž 36:1-4

A to všetko pápež koná v mene humanity, v mene ľudskosti, v mene mieru a prosperity. Slepci naleteli na tieto sladké motúzy. Preto musíme potvrdzovať každým dňom viac a viac - pápež je v rukách satana a k tomu dodajme - modlime sa za neho viac a viac, lebo my budeme súdení zato, že sme sa za neho neobetovali...
Pápež ide do Švédska sláviť reformáciu - pár postrehov z jeho vyjadrení pred touto cestou pekla...
ľubica
25.okt,2016 (LifeSiteNews) — Pápež František pôjde budúci týždeň do švédskeho Lundu, kde sa zúčastní zahájenia celoročných oslav 500. výročí 95 téz, ktoré Martin Luther 31.okt. 1517 pribil na dvere zámockého kostola vo Wittenbergu.

V rámci prípravy na tuto návštevu pápež 13.okt. vo vatikánskej aule Pavla VI. prijal tisíc luteránov a katolíkov z Nemecka a prehovoril k nim z pódia, na ktorom …More
25.okt,2016 (LifeSiteNews) — Pápež František pôjde budúci týždeň do švédskeho Lundu, kde sa zúčastní zahájenia celoročných oslav 500. výročí 95 téz, ktoré Martin Luther 31.okt. 1517 pribil na dvere zámockého kostola vo Wittenbergu.

V rámci prípravy na tuto návštevu pápež 13.okt. vo vatikánskej aule Pavla VI. prijal tisíc luteránov a katolíkov z Nemecka a prehovoril k nim z pódia, na ktorom stála Lutherova socha. Tento pohľad mnohých katolíkov šokoval, pretože pápež Lev X. v roku1520 Luthera exkomunikoval a jeho tézy odmietol. Rozštiepenie kresťanov, ktoré Luther spôsobill, zostáva jedným z najhorších za 2000 rokov dejín Cirkvi.

František pri stretnutí zopakoval svoje varovanie pred obracaním ľudí/ proselytizmus /, ktoré predniesol už na začiatku októbra . Niekoľko týždňov potom, čo pápež František povedal, že je „veľmi ťažkým hriechom proti ekumenizmu“,ak sa pokúšajú katolíci obracať pravoslavnych křesťanov oznámil pútníkom, že „nie je správne presvedčovať [nekatolíkov] o svojej viere“.

Pápež rovnako poskytol definíciu slova „vlažný“, ktoré podľa neho označuje křesťanov, ktorí chcú na jednej strane horlivo brániť kresťanstvo na Západe, ale na druhé strane sa stavajú nepriaťeľsky k utečencom a iným náboženstvám.“

Pre kresťanov má slovo „vlažný“ veľký význam, lebo upozorňuje na Kristove slová v Zjavení sv. Jána: Poznám tvoje skutky: nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci ! Takto však, pretože si vlažný, ani horúci , ani studený, vyvrhnem ťa zo svojich úst“ (Zj 3:15-16).

Tieto verše sa obvykle vykladajú ako odsúdenie praxe, ktorá si z Kristovho učenia vyberá, čo sa jej hodí, miesto aby ho prijímala celé. Ako sa vyjadrila americká biskupská konferencia, „z polovičatej vernosti viere sa Kristovi robí na nič.“

V odpovedi na otázku, čo sa mu páči na luteránoch, pápež uviedol: „Mám skutočne rád dobrých luteránov, luteránov, ktorí skutočne praktikujú svoju vieru v Ježiša Krista. Nemám rád vlažných katolíkov a vlažnývh luteránov.“

Webové stránky Vatican Insider prevádzkované talianskym denníkom La Stampa citujú pápežov výrok, že ak kresťania „chcú na jednej strane horlivo brániť kresťanstvo na Západe, ale na druhej strane sa stavajú nepriateľsky k utečencom a iným náboženstvám,“ je v tom „rozpor“.

To, že pápež aplikoval dôrazné Kristovo odsúdenie na ľudí prejavujúcich nechuť voči iným náboženstvám, je možno varovaním tých, ktorí by niečo namietali proti jeho nadchádzajúcemu velebeniu Luthera, ktoré je naplánované na 31. okt. Švédsky katolícky profesor Clemens Cavallin v jednej eseji k blížiacim sa oslavám s pápežom Františkem v Lundu upozorňuje, že v spoločnej pobožnosti, ktorá má byť použitá, sa prejavuje veľmi pozitivny názor na Luthera.

„Tento text vykresľuje Luthera ako náboženského hrdinu, ktorý našiel cestu k pravdivejšej podobe katolicizmu.“ Cavallin poznamenáva, že v liturgickej príručke společnej pobožnosti je oddiel nazvaný Vďakyvzdanie, ktorého cieľom je vyjadriť „našu spoločnú radosť z darov prijatých a rôznym spôsobom znovunájdených vďaka obnove a podnetom reformácie. Po ďakovnej modlitbe sa celé zhromaždenie spojí ku spevu vďaky a chvály za Božie dielo.“

„Ekumenická cesta umožňuje luteránom a katolíkom společne oceniť náhľad a duchovnú skúsenosť Martina Luthera s evanjeliom o Božej spravodlitvosti, ktorá je tiež Božím milosrdenstvom,“ uvádza text. Oddiel uzatvára táto ďakovná modlitba:

Ďakujeme Ti, Bože, za mnohé smerodajné teologické a duchovné poučenia, ktoré sme všetci prijali skrze reformáciu. Ďakujeme Ti za všetky dobré zmeny a reformy, ktoré uviedla do chodu reformácia alebo ktoré vznikli v reakcii na jej výzvy. Ďakujeme Ti za hlásánie evanjelia, ku ktorému za reformácie dochádzalo a ktoré od tej doby nespočetné davy posilňovalo k tomu, aby žili z viery v Ježiša Krista. Amen.

John-Henry Westen (blogy na LSN.com jsou ZDE)

Přeložila Lucie Cekotová


www.lifesitenews.com/news/a-statue-of-lut…
ľubica
Jestliže někdo obhajuje heretiky, sám je heretik.

Papež Inocenc III.

Jestliže někdo neodsuzuje heretiky, anathema platí pro něho.

Papež Vigilius

Jestliže se někdo modlí s heretiky, je to heretik.

Papež Benedikt XV.

Protestantismus neboli reformované náboženství, jak je pyšně nazvali jeho zakladatelé, je souhrnem všech herezí, které byly před ním, které vznikly po něm a které se mohou ještě …
More
Jestliže někdo obhajuje heretiky, sám je heretik.

Papež Inocenc III.

Jestliže někdo neodsuzuje heretiky, anathema platí pro něho.

Papež Vigilius

Jestliže se někdo modlí s heretiky, je to heretik.

Papež Benedikt XV.

Protestantismus neboli reformované náboženství, jak je pyšně nazvali jeho zakladatelé, je souhrnem všech herezí, které byly před ním, které vznikly po něm a které se mohou ještě zrodit, aby zabíjely duše.

sv. papež Pius X.
ľubica