Clicks650

Reforma pápeža Františka v akcií

Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsZwihztzeou
Joske
„Modlím se, aby konzervativní křídlo, které mě odsuzuje coby kacíře, nerozdělilo církev. Ale z nich samotných strach nemám,“ řekl papež novinářům na palubě letadla během návratu do Říma. www.novinky.cz/…/papez-se-modli-…
Papež nemá strach ani před Bohem. To dokazuje velice statečně, když pohanství staví do jedné roviny s křesťanstvím. Na chcíplé kobyle už daleko nedojede.
Samson1
No, v rámci mezináboženského dialogu je třeba zavést do křesťanského učení převtělování.
Asi se málo vzděláváš Samsone, že? A nebo se zde sám převtěluješ na Glorii? Či neznáš Bibli a Katechismus nebo postoje Magisteria? Tak nezlob :)
Proti tomuto chcípáckému reformnímu ZLU je dostatečně silná jedině skutečná a Medžugorií plus Bergogliovými výmysly neznetvořená Maria královna andělů a lidí, přemožitelka všech bludů
Zedad
Nelze dokázat, že někdo vidí Pannu Marii. Není nutné sledovat poselství z Medjugorje. Nemusím sledovat, jak v Medjugorji nebo v Lurdech kvete byznys. Proč? Stojím pred Hospodinem a modlím se. Ten, kdo se modlí a prosí Boha, toho Bůh vždy slyší.@Libor Halik
Libor Halik likes this.
Zedad
@Victory Sláva Isusu Christu!
Zedad
Victory
Je třeba, abychom v této zkoušce obstáli. Proto je třeba, abychom znali Boží slovo, abychom znali ty nejzákladnější pravdy, a hlavně je realizovali.
Theodorá-Máriá likes this.
4 more comments from Zedad
Zedad
Victory
Nemusíme se bát, Pán Ježíš je tu s námi. On to řekl, že s námi bude do konce věků.
Zedad
Victory
V 14. kapitole Janova evangelia je zachyceno, jak Ježíš mluví s apoštoly při poslední večeři. Řekl: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí.“ Zřejmě mezi nimi zavanul určitý duch strachu.
Zedad
@Victory ..běh jsem dokončil, víru zachoval.
Zedad
@Victory
Vykřikl: Pane zachraň mě!
......malověrný, proč jsi pochyboval... Malověrný, proč jsi pochyboval?
Barbarin and one more user like this.
Barbarin likes this.
Mates5485 likes this.