Ngôn ngữ

Lượt xem
100
Chúng ta sẽ nói với lũ điên rồ Công giáo rằng tôi đã vinh danh bạn 'chỉ vì mục đích ngoại giao', Lilianne ạ.

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsXjrpgajtsx