Jazyk

Zobrazení
162
Abba Ammon

Stylita 21 4
Jestliže někdo nemá lásku, tak bez ní, jak říká apoštol (1Kor 13,1-13), třebaže bychom mluvili jazyky andělskými, měli celou pravou víru a hory přenášeli, rozdali všechen náš majetek chudým a tělo … Více
Napsat komentář
Samson1
Tak toto od henty pořádně smrdí. Celý den tu dělá opak.

henta před 50 minutami
Abba Ammon
Abba Poimén řekl: „Někdo vypadá, že mlčí, ale jeho srdce přitom odsuzuje druhé. Takový člověk stále mluví. A někdo jiný zase mluví od rána do večera, ale přitom dodržuje mlčení, to znamená, že neříká nic bez duchovního prospěchu.“
Rozumíte někdo té druhé části.
Henta možná.
Napsat komentář
Samson1 zmínil tento příspěvek v Tak toto od henty pořádně smrdí. Celý den tu dělá opak. henta před 50 minutami Abba Ammon Abba ….
henta
Abba Poimén řekl: „Někdo vypadá, že mlčí, ale jeho srdce přitom odsuzuje druhé. Takový člověk stále mluví. A někdo jiný zase mluví od rána do večera, ale přitom dodržuje mlčení, to znamená, že neříká nic bez duchovního prospěchu.“
Rozumíte někdo té druhé části.
Henta možná.
Napsat komentář
Zedad
Hoki - no sentimentalita ti jde.
Napsat komentář
Hoki
Tak tak Kokso, chundelatá němá tvář... Kolik lidí v ní nalezne citovou vazbu, náhradní vazbu pro život v osamění.... I toto štěňátko je roztomilé, ale vyroste z něj pořádný pes jak má být :) www.faunatrhy.cz/…/Q9Mkp3kZhoFJjvV…
Napsat komentář
Hoki
Bylo Kokso, bylo... Někdy jsou lidé asociální záměrně, prostě lenost a nebo mají duševní poruchu... Většina takových je viditelně na ulici, ti jiní umírají žel neviděni a opuštěni... Nicméně neznamená, že jim není třeba pomáhat a soudům je třeba se vyhnout... Na jejich místě bychom mohli být klidně my...
Napsat komentář
Hoki
Jakýkoli milodar láskou ani být nemůže, ale samozřejmě jak jinak - pouhým nepatrným projevem této lásky. Láska je a bude vždy toto:
1 KOR 13
Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych … Více
Napsat komentář
Zedad
Milodar není dokonalou láskou, ale je to jen jeden z projevů lásky.
Napsat komentář
Hoki
Co mne trápí v reálu? Mohlo by dost věcí, ale netrápím se tím Kokso, přijímám to. Stav trápení je většinou bezútěšný a netvůrčí. Jednám intuitivně a přiznám se, že impulsivně a tím mi život ukazuje svůj okamžitý rozměr v dané příležitosti. Nepotřebuji si dokazovat něco, protože vždy jsem nehoden... Důležité je být svůj a mít vztah - k Bohu i lidem. Ale jen velikostí soucitu nebo finančního … Více
Napsat komentář
Hoki
Jsou věci, kterými se druzí sami pohřbívají. I ta sestra, pokud je to skutečně sestra... Škodí sami sobě. Už jsem v tomto směru otupěl a vnímám jejich šlehy jako pouze jejich nešťastné sebepoškozování před Bohem. Chtějí poškozovat jiné a v konečném důsledku poškozují jen sami sebe. Vůbec se tím netrap. Jsou věci, které potkáváme na ulici, v životě zcela naživo a to nás má bolet...
Napsat komentář
Hoki
Kde se napadáme prosím?
Napsat komentář
Hoki
A co má být N0B0DY, tím lépe že to vím... Člověk zraje na překážkách i na chybách a selháních... Někdo uzraje, někdo se zlomí, někdo zůstane apatický a rezignovaný. Důležité je - odříznout minulost. Hřích není kvůli tomu, abychom ho vláčeli s sebou. Bůh ti žehnej Kokso! A díky.
Napsat komentář
Hoki
Nešťastným se člověk nerodí, ale nešťastným se stává. A často - vlastním přičiněním. Hříchem.
Napsat komentář
henta
Pokud mluvíš o sobě. I pro tebe je rada!
Vrať se do hrobu. Páchneš mrtvolným pachem.
Napsat komentář
Hoki
Tam, kde není na co roubovat nepomůže ani vůle. Nejdřív se musí obnovit to, co bylo zohyzděno, potraceno a opuštěno. Pochop, kdo můžeš. Pak teprve může vyrůstat něco nového a krásného...
Napsat komentář
henta
N0B0DY.SK
Existuje opovážlivé spoléhání na
Boží milosrdenství, třeba udělat
co je v silách.....
SI jak svatý Petr
"Pane odejdi ode mne jsem člověk
hříšný".
Předsevzetí máš chválihodné
už jen zapojit vůli a KONAJ, KAM
TĚ VEDE DUCH.
+++!
Napsat komentář
Hoki
N0B0DY je vnímavý člověk a má upřímně srdce. Možná by se nechal dominantně nakazit Benem a nebo zmravňovat hentou, ale obojí by bylo špatně... Samozřejmě z mého pranepatrného úhlu pohledu... Jalovice nenosí telata a vůl nemá žádné potomky. N0B0DY nepatří mezi tyto, patří mu mnohem víc - velká duchovní plodnost a soucit, který umí nezištně projevit. Toho si cením.
Napsat komentář
janevanj
Nemám ambície niečo znamenať na zemi alebo v Nebi, chcem len nejako slúžiť Bohu, už keď existujem.

Ale brat modlitba je zostupúca Sila a Pokoj zhora aby som bol účastný Života v Kristovi a vykupoval svoj pozemský čas v pokore a pokiaľ možno v radosti života aj keď sme veľký hriešnici.
Napsat komentář
henta
N0B0DY.SK
Ještě si moc mladý, tak to s tebou lomcuje.
Internet, facebuk, tam nepochytíš nic až tak
duchovního. Třeba se hodně modlit, naslouchat
a potom špitnout :-)))
Napsat komentář
janevanj
Pomoc, modlitba a láska. Pomoc a modlitba sú vecou dobrej vôle kresťana a láska mnohokrát v slzách vecou kresťanského citu a súcitu na záchranu a obrátenie duše a vrátenie ju do normálneho bežného života. Pomoc sama nestačí lebo hriech má veľmi silné korene ...
Napsat komentář
henta
Také milovat se musí člověk učit.
Jednou mně bylo řečeno, že neumím
milovat, že to jen dělám. :-(
Já na to, že láska je ve vůli,
ne v citu.
Napsat komentář
henta
Pána Boha nadevše a bližního
jako sebe samého . Může nastat
problém ,když jsi přísný na sebe
a vyžaduješ to i od druhých.
Když miluješ Boha a jeho přikázání
a vyžaduješ to i od druhých.
Jako sebe samého. Do srdce vidí
jen Pán Bůh zná všechny motivy
našeho jednání a o tom a na tom
to "visí"... -:) /stačí/
Napsat komentář