Clicks1.3K

Vyplnenie proroctva z La Sallete?

Pravda bude skryta
143
970. Poselství Ježíše ze dne 12. listopadu 2013 v 20:30. PRVNÍM ZNAMENÍM BUDE RYCHLEJŠÍ OTÁČENÍ ZEMĚ. DRUHÉ ZNAMENÍ SE TÝKÁ SLUNCE, BUDE NARŮSTAJÍCÍ HROZBOU, JASNĚJŠÍ A ZAČNE ROTOVATMore
970. Poselství Ježíše ze dne 12. listopadu 2013 v 20:30.

PRVNÍM ZNAMENÍM BUDE RYCHLEJŠÍ OTÁČENÍ ZEMĚ. DRUHÉ ZNAMENÍ SE TÝKÁ SLUNCE, BUDE NARŮSTAJÍCÍ HROZBOU, JASNĚJŠÍ A ZAČNE ROTOVAT

Má vroucně milovaná dcero,
jak se můj čas blíží, mnozí budou spát, ale ti, kdo jsou požehnáni, s očima otevřenýma mému Světlu, poznají znamení. Dostanou také požehnání, aby se připravili a jen ti, kteří se Mě budou držet, dokážou přestát změny.
Čím více se blíží den mého slavného příchodu, tím více lidí, kteří říkají, že Boha milují, se bude ode Mne vzdalovat. Dokonce i ti, kteří říkají, že jsou svatí a vyvyšují se v hierarchii mé církve na zemi, nebudou schopní poznat Pravdu. Neuvidí ji, protože budou příliš zaměstnáni vyřizováním různých záležitostí a účastí na obřadech, které Mě budou urážet.
Prvním znamením bude rychlejší otáčení Země. Druhé znamení se týká Slunce, bude rostoucí hrozbou, jasnější a začne rotovat. Vedle něj uvidíte druhé slunce. Potom počasí přivodí chvění světa a změny se projeví zničením mnoha částí země. Tyto tresty – a bude jich mnoho – zbaví lidstvo jeho arogance tak, že duše budou úpěnlivě prosit o Boží milosrdenství. Nic jiného nepohne kamennými srdci těch, kteří vyloučili Boží lásku ze svých životů.
Hřích lidstva bude rychle narůstat a hřích modlářství natřikrát ovine Zemi. Pohanství, oděné jako královská monarchie, pronikne do mé církve na zemi. Když bezvěrci přijmou mou církev, nebude to k uctívání Boha. Když pohané, ateisté a jiní nevěřící, kteří navenek odmítají Boží existenci, přijmou mou církev, nebude to přede Mnou, Ježíšem Kristem, před nímž pokleknou. Až má církev prohlásí, že vítá všechny, nenechejte se napálit. Nebude to znamenat, že vítají pohany v mé církvi, aby se mohli klanět před mým svatostánkem. Ne, bude to přehlídka modlářství, podnícená hříchem pýchy přede Mnou ke znesvěcení posvátnosti a nejsvětějších svatostánků. Na mé oltáře budou klást pohanské symboly a od nic netušících shromážděných bude vyžadováno, aby se jim klaněli a přijali své spolubratry a sestry důstojně a šlechetně. Všichni budou žádáni, aby zapřeli Pravdu a tak uvítali falešné věřící, kteří pošlapou mé oltáře. Pak dopadne Boží ruka.
Války se rozšíří, zemětřesení otřesou čtyřmi kouty světa a hladomor sevře lidstvo a každé ohavné gesto a urážka vůči Bohu vyústí v strašný trest. Když ti, kdo přijmou moje milosrdenství, povedou moji církev – každý démon bude proklínat tyto Boží děti. Na jejich ochranu Bůh zasáhne a běda těm, kteří plivnou do tváře svého Stvořitele.
Čas nadešel. Ti, kdo Mě proklínají, budou trpět. Ti kdo Mě budou následovat, přežijí toto pronásledování až do dne, kdy přijdu a vezmu je do své milosrdné náruče. A potom jen ti, kdo zbudou, protože odmítli moji ruku milosrdenství, budou ponecháni šelmě, kterou zbožňovali a u níž hledali potěšení.
Tak mnoho lidí Mě bude odmítat až do samého konce. Dvě třetiny na Mne budou plivat, bojovat s mým zásahem a křičet na Mne všechny možné sprostoty. Jak se ten den více a více blíží, nenávist ke Mně bude viditelná všem. Dokonce i ti, kteří dělají na svět dojem, že Boha ctí, budou Mě v tichosti proklínat.
Den, kdy bude podvod šelmy odhalen, aby jej všichni viděli, bude dnem, na který nikdo nezapomene. Protože v ten den, kdy svět spatří podvodníka, antikrista, povstat s mou korunou na hlavě – oděn do červeného roucha – bude dnem, kdy se oheň bude řinout z jeho úst. A jak ta hrůza konečně vyjde najevo, obklopí jej oheň a všichni, kdo mu přísahali věrnost, budou vrženi do propasti. A pak přijdu, jak jsem vám řekl. Pozvednu svou církev a přivedu svět do jednoty se svatou vůlí mého Otce a konečně zavládne pokoj.
Vše, co jsem vám pověděl, je pravda. Vše, co se stane, se stane, jak jsem vám řekl. Stane se to rychle, neboť i přes můj hněv, vyvolaný pokrytectvím a nevděčností člověka, přicházím jen ukončit toto utrpení. Přicházím, abych zachránil všechny hříšníky, ale mnozí nebudou chtít být zachráněni.
Buďte silní, moji milovaní následovníci, protože ochráním všechny hříšníky, kteří přijmou moji ruku milosrdenství během Varování. A tak všechny Boží děti, věřící i nevěřící budou zahrnuti do tohoto velkého zásahu z nebes. Ale po tomto čase Boží anděl oddělí dobré od zlých. Času je málo.

Váš Ježíš
Mates5485 likes this.
Stylita
velká ctnost jest trpělivost
Pravda bude skryta
Zdiskreditovat sa da kazdy a vsetko, bodka.
Monika G likes this.
Pravda bude skryta
Peter Maria mne uplne stacili tie tvoje prispevky o jezuitoch , aby som vedel odkial z tvojej strany vietor fuka...
LuciaHV
Nedaj sa zviest do hadok a slovnym prestrelkam....ved vies, kto sa tomu najviac potesi, ked sa veriaci rozostvavaju....zostan v pokoji, ja osobne s tebou suhlasim, myslim rovnako a tesim sa z tychto posolstiev, lebo su plne Pravdy a Lasky.
Monika G and one more user like this.
Monika G likes this.
Pravda bude skryta likes this.
Pravda bude skryta
Blafy , ktore sa plnia
snakee
Pravda bude skryta před 1 hodinou

918. Poselství Ježíše ze dne 18. září 2013 v 17:08

to jsou blafy které nemají nic společné s naukou KC, začněte studovat církevní nauku než jsem něco vložíte jako slova Krista Pána, nebo jestli to jsem vkládáte jako slova nějakého Jošui, tak na to laskavě upozorněte aby nedocházelo k mýlkám, jinak jste zodpovědný za problémy s tím spojené
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
ľubica likes this.
Pravda bude skryta
Henta presne takto to vyzera ,ked nieco clovek odmietne predtym,ako by sa o to viacej zaujimal.
Pravda bude skryta
918. Poselství Ježíše ze dne 18. září 2013 v 17:08.

PŘI SVÉM DRUHÉM PŘÍCHODU BUDU SOUDIT KAŽDOU OSOBU, ZŮSTÁVAJÍCÍ NAŽIVU V TOMTO ČASE NA ZEMI, PODLE TOHO, CO UDĚLALA PRO SLÁVU BOŽÍ

Má vroucně milovaná dcero,
když jsem řekl, že přijdu znovu, abych soudil živé a mrtvé, myslel jsem právě to. První soud musí být naplněn a tím myslím, že při svém Druhém příchodu budu soudit …More
918. Poselství Ježíše ze dne 18. září 2013 v 17:08.

PŘI SVÉM DRUHÉM PŘÍCHODU BUDU SOUDIT KAŽDOU OSOBU, ZŮSTÁVAJÍCÍ NAŽIVU V TOMTO ČASE NA ZEMI, PODLE TOHO, CO UDĚLALA PRO SLÁVU BOŽÍ

Má vroucně milovaná dcero,
když jsem řekl, že přijdu znovu, abych soudil živé a mrtvé, myslel jsem právě to. První soud musí být naplněn a tím myslím, že při svém Druhém příchodu budu soudit každou osobu, zůstávající naživu v tomto čase na zemi, podle toho, co udělala pro slávu Boží. Můj soud bude tvrdý, protože veškeré mé milosrdenství již bylo v této fázi vylito na zemi.
Vy, kteří zůstanete vzpurní až do konce tím, že Mě odmítnete – přestože vám bude Pravda zjevena, budete ode Mne odvrženi. Nikdy nepřijmete moje milosrdenství, bez ohledu na to, jak naléhavě prosím o vaši spásu. Vaše odmítnutí a nenávist ke Mně vám přinese věčné utrpení a budu pro vás ronit hořké slzy plné smutku. Ach, jak budete toužit po pohodlí země, i když jste tam marnili svůj čas bezbožnou honbou za hříšnými potěšeními a mocí a kde jste utiskovali ostatní. Země vám bude připadat jako toužebný ztracený ráj, až budete křičet v hlubinách temnoty o moji pomoc.
Vy, kteří Mě milujete, ale vaše duše byly zkaženy hříchem, nesmíte mít strach, protože vás zahltí mé milosrdenství, když o to poprosíte. Všichni hříšníci budou spaseni, jakmile se vykoupí v mých očích, bez ohledu na závažnost jejich hříchů.
Živí, v mé přízni, budou vyzdviženi do mého slavného ráje. Bude to každý hříšník, každého vyznání, každé rasy, který volal ke Mně, svému Spasiteli, Synu člověka a všichni ti, kteří Mě poprosí, abych je zachránil.
Vzkřísím mrtvé, ty, kteří byli očišťováni v hlubinách očistce, stejně jako ty, kteří trpělivě vyčkávají v nebi na příchod toho slavného dne. Zbytek bude vyhnán.
O vašem čase na zemi bylo rozhodnuto mým Otcem a tento den Mi stále není znám, ale řeknu vám toto. Vy, z této generace, budete shromážděni a vzati do mého Nového ráje, až se nebe a země stane jedno. Byl vám dán čas na přípravu, tak jej dobře využijte, abyste mohli mít věčný život a sdílet jej se svými milovanými. Nyní vás prosím, zasvěťte Mi každého milovaného, svou rodinu, své přátele a vaše národy, abych je mohl pokrýt ochranou své drahocenné Krve.

Váš Ježíš
zaba and one more user like this.
zaba likes this.
Monika G likes this.
+Joseph+
+Joseph+
Pravda bude skryta
A nevravi sa tam , ze pozdvihne vsetkych.
Pravda bude skryta
Tu sa pise o Varovani a nie o stvoreni sveta.
A uz teraz akoby sa Zem rychlejsie tocila, strasne rychlo ide ten cas.
One more comment from Pravda bude skryta
Pravda bude skryta
719. Poselství Ježíše ze dne 25. února 2013 v 23:00.

BUDE VELMI BLÍZKÝM SPOJENCEM FALEŠNÉHO PROROKA A NEMĚJTE ILUZE O TOM, KÝM JE – SYNEM SATANA

Má vroucně milovaná dcero,
blížící se časy otřesou světem v jeho spánku bez ohledu na náboženství, jaké lidé vyznávají, pokud vůbec nějaké vyznávají, neboť hlas malého rohu zavelí zpozornět celému světu. Sedící na Petrově stolci, bude tent…More
719. Poselství Ježíše ze dne 25. února 2013 v 23:00.

BUDE VELMI BLÍZKÝM SPOJENCEM FALEŠNÉHO PROROKA A NEMĚJTE ILUZE O TOM, KÝM JE – SYNEM SATANA

Má vroucně milovaná dcero,
blížící se časy otřesou světem v jeho spánku bez ohledu na náboženství, jaké lidé vyznávají, pokud vůbec nějaké vyznávají, neboť hlas malého rohu zavelí zpozornět celému světu. Sedící na Petrově stolci, bude tento podvodník halasně pořvávat a pyšně hlásat své řešení na sjednocení všech církví v jednu. Oslavován jako moderní novátor, bude laickým světem odměněn potleskem, protože bude přehlížet hřích.
Zavede nové zákony, které budou nejen protiřečit učení katolické církve, ale které půjdou proti všem křesťanským zákonům. Kněží, kteří se staví proti těmto poselstvím, budou nuceni je znovu zvážit, až hrozná pravda bude odhalena. Pravda mého Slova, dávaná tobě, má dcero, jim začne konečně pomalu svítat. Jak budou plakat v zármutku, až si uvědomí, že jsem to Já, Ježíš Kristus, jenž s požehnáním mého Otce vám odhaluje v každém detailu proroctví posledního času.
Potom budou hltat každé slovo z mých svatých úst, až odhalím příchod více událostí, abych připravil lidstvo. Je podstatné, že lidé naslouchají a odpovídají na mé volání, takže mohu zachránit každého ze sevření šelmy.
Falešný prorok, i když bude zaměstnán svými vznosnými ambicemi, aby udělal dojem na katolíky ve světě, bude na nějaký čas odsunut stranou, protože antikrist, jak bylo předpověděno, vstoupí na jeviště světa. Až uslyšíte, že média podávají zprávy o novém, nadějném, zkušeném mírovém vyjednávači, budete vědět, kdo to je. Bude velmi blízkým spojencem falešného proroka a nemějte iluze o tom, kým je – synem Satana.
Pamatujte, že bez ohledu na to, jak hrozivé to může být, že Já, Ježíš Kristus jsem Král. Žádný člověk, žádný nepřítel nemá větší moc než Bůh. Ale bitva o duše musí být vybojována, jak bylo předpověděno. Šířením mého Slova, mých poselství a mých modliteb Mi pomůžete zachránit duše, které potřebuji, aby můj Nový ráj mohl být naplněn všemi Božími dětmi.
Vždy Mi důvěřujte, vašemu Ježíši, protože vás povedu a budu ochraňovat během této ohavnosti na zemi. Slibuji, že tato doba bude krátká.

Váš Ježíš