Ngôn ngữ

Lượt xem
166
Ai sẽ giải phóng tôi khỏi gánh nặng từ quá khứ?

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsDoydmathrv

Viết một bình luận