Clicks831

Na Athose Panna Maria uzdravila němého od narození

Libor Halik
56
2.12.2016 kněz oznámil, že na Athose Bohorodička Panna Maria nyní uzdravila od narození němého jugoslávského Makedonce, který se v mysli mlčky modlil před touto její ikonou. Doslovný překlad ruské …More
2.12.2016 kněz oznámil, že na Athose Bohorodička Panna Maria nyní uzdravila od narození němého jugoslávského Makedonce, který se v mysli mlčky modlil před touto její ikonou.
Doslovný překlad ruské zprávy:
Nynější zázrak v athoském klášteře: němý od narození promluvil před divotvornou ikonou "Rychlého vyslyšení".
O zázraku, který se stal v klášteře Dochiar 2.12.2016 řekl kněz, který je mnichem a byl toho svědkem.
V rozhovoru pro agioritikovima svatohorec pověděl, že osmnáctiletý mladík z města Stromnica (z bývalé jugoslávské republiky Makedonie), němý od narození, navštívil klášter Dochiar (Docheiariou), aby vzdal čest Panně Marii na zázračném obraze "Rychlého vyslyšení".
Ocitnuvší se před ikonou mladý muž, který dříve nemohl pronést ani jediné slovo a pouze vydával nesrozumitelné zvuky, zakřičel ve svém rodném jazyce: "Matko Bohorodičko, uzdrav mě." Všichni přítomní byli šokováni zázračnou událostí, ale pokračovali v modlitbách za zdraví mladíka. Po skončení modliteb uzdravený mladý muž oslovil shromážděné: "Děkuji vám všem, už se cítím velmi dobře."
Z řečtiny doplnění: Modlitby vedl opat Řehoř, který se tu denně modlí za stovky nemocných.
L: Bůh však rozhoduje, kdo uzdraven bude a kdo ještě ne. Kdo dostane požadovanou Boží milost uzdravení těla a kdo zatím ne. Tajemství Boží prozřetelnosti. Bůh je zčásti poznatelný a zčásti nepoznatelný. To co nám o sobě zjevil - to poznatelné však nikdy není v rozporu s tím, co zatím nevíme. Bludaři si však myslí, že i když Bůh zjevil, že v pekle budou navěky lidé nepravé víry (včetně bezvěrců ateistů věřících jen v sebe a v lidi) a těžcí hříšníci, tak že se přesto spasí všichni lidé. Bludaři heretici svou lež maskují slovy, že Bůh má smysl pro humor a spasí všechny. To je však největší omyl dnešní doby, který přišel z tehdy komunistického Ruska do celého světa po 2. světové válce skrze ekumenické agenty KGB v kněžských a biskupských oblecích a majících požadované kněžské a biskupské svěcení. Je to osudový omyl pravoslavného biskupa Sergije, kterého Sověti udělali moskevským patriarchou v čase 2.světové války a v čase té války i zemřel. Naplnilo se varovné proroctví Bohorodičky hovořící k 3 svatým dětem v portugalské Fatimě o tom, co se stane, když ji papež Pius XI. neposlechne a nezasvětí veřejně s katolickými biskupy v letech 1929-10.2.1939 sovětské Rusko pod její ochranu, pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie. Pravoslavní Rusové skrze tehdejší praktický ekumenismus s protestantskými německými Prusy, od 19. století odmítají věřit v Neposkvrněnost Panny Marie od dědičného hříchu. Proto Rusko musí zasvětit ti, kteří víru v Neposkvrněnost Bohorodičky vyznávají.

O zázraku zdroj ruský a řecký: www.agionoros.ru/docs/2598.html
www.vimaorthodoxias.gr/…/thavma-sto-agio…

Chvalme Boha a jím vybranou nebeskou královnu ! Šiřme zprávu dál !

Veřejná doména
Zedad
Tvá prosba Matko, divy tvoří.
Zedad and 3 more users like this.
Libor Halik
Souhlasím Coburg
Coburg
Fajn vdaka, dám to do časopisu.
Peter(skala) likes this.
Libor Halik
Coburg už jsem přidal detaily k zprávě.
Coburg
Otec Libor nemôžeš tu uverejniť trocha viac o tejto udalosti?
Stylita and one more user like this.
Stylita likes this.
Caesar likes this.