언어
5,120x3,620

Nikdy nie je neskoro na návrat,Otec čaká na stratených synov

Vylúčenie z cirkvi sa dá zrušiť, tvrdil Muži by však museli uznať svoju vinu, oľutovať a verejne manifestovať zmenu myslenia.—To nevadí,nič nie je čo by mohlo zadržať kajúcnosť. Апогеєм стало оприлюднення підгорецькими екс-монахами, 3 березня 2008 … [더보기]
댓글 쓰기…
ľubica
PRE USMERNENIE A ZORIENTOVANIE SA VŠETKÝCH NÁVŠTEVNÍKOV GLORIA TV, KTORÝM NIE JE DOTERAZ JASNÉ KTO JE VLASTNE EXKOMUNIKOVANÝ OTEC ELIÁŠ, KŇAZ Antonín DOHNAL:

gloria.tv
gloria.tv
gloria.tv
gloria.tv
gloria.tv
gloria.tv
gloria.tv
gloria.tv
gloria.tv
gloria.tv

old.risu.org.ua/ukr/news/article%3B28964

risu.org.ua/…/38964

risu.org.ua/…/34109

NASLEDOVNÉ ODKAZY SLÚŽIA AKO ORIENTÁCIA PRE KATOLIKOV, KTORÍ HĽADAJÚ PRAVDIVÉ INFORMÁCIE OHĽADOM EX-KŇAZA ANTONÍNA DOHNALA.
ĎALEJ OBSAHUJÚ STANOVISKO SLOVE…
[더보기]
johnfrax
ax— 13.1.2011 17:58:18:
Růženec— 13.1.2011 17:20:28:
@sobino, cítíš dobře.

Ale zde se nedá psát pod videa vložená Norainem nebo johnfraxem. Okamžitě tě smažou, když nemáš stejný názor. Díky Bohu je tu laskavá a tolerantní Lenka, která svou lásku k bližnímu projevuje pravým křesťanským způsobem. Nechává žít.
-------------------------------------------
Ruženec pekný večer.
Prosím ťa,píšeš že si priamy,buď aj pravdiví.
Pokial neurážaš ty i tvoji bratia, či sestry ,prisevky nemažem.
[더보기]
johnfrax
www.tkkbs.sk/view.php

bratia Michal, Bernard, Václav a Charbel. V priebehu niekoľkých dní „pocítili“ povolanie k zasvätenému životu a ako sami tvrdia, založili si aj vlastné rehoľné spoločenstvo, ktoré údajne priamo spadá do kompetencie pápeža. Nezastavili sa však len pri tom. Hrubo a nepodložene napádajú členov rôznych rehoľných spoločenstiev na Slovensku a obviňujú ich z nevernosti duchu zakladateľa a mnohých iných neoverených faktov. Rehoľný a zasvätený život tak dehonestujú na úroveň … [더보기]
johnfrax
35 Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?
36 Ako je napísané: "Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie."
37 Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.
38 A som si istý, že ani smrť ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti,
39 ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
Amen †
Růženec
Stateční slovenští chlapci, Bůh je s vámi!
Rozhodli jste se trpět pro Krista. Jste správní následovníci!
Mám vás rád!
Růženec
Všechny exkomunikace od počátku až do konce tímto prohlašuji za neplatné.
Konečné slovo musí mít Pán žně.

A taky bude! [더보기]
romero7
Johanfrax - "mlč a výjdi z neho"
romero7
johnfrax Ty by si mal prosiť aby sa ti vrátil rozum.
johnfrax
- Kľúčová informacia z Písma svatého.

12 Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.
13 Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!
14 Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!
15 A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!
16 Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdro… [더보기]