Clicks663

Mass offered at abortuary

Jungerheld
45
In the early morning hours this morning, a Mass was offered from the side of a van near and in view of a late-term abortion clinic. "Late term" means the baby is enough advanced that s/he likely coul…More
In the early morning hours this morning, a Mass was offered from the side of a van near and in view of a late-term abortion clinic.

"Late term" means the baby is enough advanced that s/he likely could survive outside the womb if delivered and given medical attention rather than murdered.

In Maryland abortion is legal for any reason through 26 weeks, and for specific reasons until birth. The "specific reasons" criteria means nothing because what is acceptable is at the discretion of late-term abortionist LeRoy Carhart's himself by his own admission as explained in a talk given at pristigeoue, baby-murdering John's Hopkins University.

The authorities who could put an end to this barbaric practice are not interested in doing so.
charisma and one more user like this.
charisma likes this.
pmfji likes this.
aderito
lets pray for the end of abortion
Jungerheld likes this.
mijailoa likes this.
Jungerheld
Another photo...
De Profundis likes this.
CarolineMari
I de tidiga morgontimmarna denna morgon erbjöds en massa från sidan av en bil nära och med tanke på en sen abortsklinik.

"Sen sikt" betyder att barnet är tillräckligt avancerat som han / hon sannolikt kan överleva utanför livmodern om den levereras och ges läkarvård snarare än mördad.

I Maryland är abort juridiskt av någon anledning genom 26 veckor, och av särskilda skäl till födseln. Kriterier…More
I de tidiga morgontimmarna denna morgon erbjöds en massa från sidan av en bil nära och med tanke på en sen abortsklinik.

"Sen sikt" betyder att barnet är tillräckligt avancerat som han / hon sannolikt kan överleva utanför livmodern om den levereras och ges läkarvård snarare än mördad.

I Maryland är abort juridiskt av någon anledning genom 26 veckor, och av särskilda skäl till födseln. Kriterierna "specifika skäl" betyder ingenting för att det som är godtagbart är efter eget gottfinnande av den sena abortisten LeRoy Carhart själv, enligt vad som förklarats i ett pratstund pristigeoue, barnmord John's Hopkins University.

De myndigheter som kunde få ett slut på denna barbariska övning är inte intresserade av att göra det.
onda and one more user like this.
onda likes this.
Don Reto Nay likes this.
Don Reto Nay
Excellent: Against the demon of abortion only two things work: prayer and fasting.
charisma and 2 more users like this.
charisma likes this.
Jungerheld likes this.
Roberto 55 likes this.