Clicks338

Dar od luteranov 13.10.2016 - 95 téz Luthera!

ľubica
12
ľubica
ľubica
........ zatiaľ čo sa modlila, zjavil sa jej - jej anjel strážny a povedal: "Vstaň, to je kostol protestantský". A potom dodal: "Ale chcem ti ukázať miesto, kde Luther odsúdený k večnému trestu podstupuje muky za svoju pýchu".
Po týchto slovách uzrela hroznú pekelnú priepasť s nečakaným nebezpečným počtom duší. Na dne tejto priepasti bol muž, Martin Luther, obklopený démonmi, ktorí ho prinútili …More
........ zatiaľ čo sa modlila, zjavil sa jej - jej anjel strážny a povedal: "Vstaň, to je kostol protestantský". A potom dodal: "Ale chcem ti ukázať miesto, kde Luther odsúdený k večnému trestu podstupuje muky za svoju pýchu".
Po týchto slovách uzrela hroznú pekelnú priepasť s nečakaným nebezpečným počtom duší. Na dne tejto priepasti bol muž, Martin Luther, obklopený démonmi, ktorí ho prinútili padnúť na kolená a vyzbrojení veľkými kladivami usilovali vbiť mu do jeho hlavy veľký klinec, ale márne.
Budúca sestra a zakladateľka rádu bl. Maria Serafína od Najsvätejšieho Srdca (svetským menom Klotillda Micheli (1849-1911), zakladateľka Kongregácie sestier od Anjelo,si pomyslela: Keby ľudia z týchto slávností videli túto dramatickú scénu, iste by mu nevzdávali pocty a neoslavovali by túto osobnosť ". Kedykoľvek sa jej potom neskôr naskytla príležitosť, pripomínala svojim sestrám, aby žili v pokore a skrytosti. Bola presvedčená, že Martin Luther bol v pekle predovšetkým pre svoju pýchu.
viacFrantišek, prečo vedieš Cirkev k Lutherovi, ktorý skončil v pekle? Bl. Maria Serafína svedčí...
One more comment from ľubica
ľubica
pondělí 21. listopadu 2016
Dopis P. Chazala k setkání v Lundu (2016)


Drazí věřící,

události v Lundu by neměly projít nepovšimnuty, protože nám dávají předběžný náhled na náboženství Antikrista. Vzpomeňte si, že u ekumenických setkání v Assisi jsme byli ujišťováni, že oni se jen „setkali, aby se pomodlili“ a ne, aby „se spolu modlili“. Ale jako obvykle papež František tlačí věci ke svému …More
pondělí 21. listopadu 2016
Dopis P. Chazala k setkání v Lundu (2016)


Drazí věřící,

události v Lundu by neměly projít nepovšimnuty, protože nám dávají předběžný náhled na náboženství Antikrista. Vzpomeňte si, že u ekumenických setkání v Assisi jsme byli ujišťováni, že oni se jen „setkali, aby se pomodlili“ a ne, aby „se spolu modlili“. Ale jako obvykle papež František tlačí věci ke svému logickému závěru, protože jestliže všechna náboženství na jejich shromáždění jsou dobrá, jak učí [koncilní Deklarace o poměru Církve k nekřesťanským náboženstvím] Nostra Aetate (plná herezí, ale krátká a snadná pro všechny k přečtení), proč je nenechat modlit se spolu, jako společný akt, vzhledem ke skutečnosti, že je to nyní 50 let toho, že „co nás sjednocuje, je silnější, než to, co nás rozděluje“?

Někdo se možná obával společné „Eucharistie“ těchto dvou náboženství. Uznejme však, že věci ještě nedošly do bodu úplného „Communicatio in Sacris“. Takový počin zůstává přáním luteránů (viz níže).

František předsedal oficiálnímu obřadu, který zahajuje oficiální oslavu 500. výročí luteránství. Protestanti stejně jako v roce 1617, 1717, 1817 a 1917 skutečně potřebují celý rok na to, aby si vychutnali vyvěšení [Lutherových] 95 tezí na dveře kostela ve Wittenbergu. Namísto, aby oslavy zahájil nějaký protestant, chtěli, aby to byl František a aby měl prezidenta a sekretáře Světové luteránské federace po své pravici a levici. Všichni tři oblečení v luteránském biskupském oděvu (alba a dlouhá purpurová štola) koncelebrovali s „arcibiskupkou“, která na obřadu měla za úkol přečíst evangelium. „Modlíme se v této katedrále společně jako luteráni a katolíci,“ řekl František. Jsme spolu, abychom se modlili, a modlili se spolu, ale každý jako člen své vlastní denominace.

To Františkovi nezabraňuje, aby uznal naprostou platnost luteránství, protože prosí Ježíše Krista a Ducha Svatého o „milost radovat se v darech, jež na Církev dopadly skrze reformaci“ a uznat „s vděčností, že reformace pomohla dát centrálnější roli Písmu svatému v životě Církve“ a že „zkušenost Martina Luthera s konceptem, [že] ´vírou samou´[jsme spaseni] nám připomíná, že iniciativu má vždy Bůh... [a že] nauka o ospravedlnění tudíž vyjadřuje podstatu lidské existence před Bohem.“

František v protikladu k dvojznačné augsburgské deklaraci kardinála Ratzingera ve stylu „každý podle sebe“, jasně prohlašuje za platnou Lutherovu herezi „Sola Gratia“ [sine operibus] a takřka hájí druhou herezi „Sola Scriptura“ [sine Traditione nec Magisterio]. Lutherova reformace je dogmaticky platná a znamená prospěch, a radovat se v ní je milost.

Kardinál Koch hovoří o „obnově a podnětech reformace“, což nezabraňuje tomu, aby byl tento obřad tak cukrkandlový a hloupý jako je moderní mše, i když varhany nebyly tak špatné. Díky Bachovi unikli tomu, aby takovým byl, ale i ten luteránský [obřad] byl nevkusný ... a feminizovaný, stejně jako další „biskupka“, která prohlašovala, že „mnozí chtěli přijímat Eucharistii u jednoho stolu, což je cílem našich snah“, nebo ten ministrant, který během přímluvných modliteb prosil Boha, „aby nás společně přivedl k jeho eucharistickému stolu“.

Prezident Světové luteránské federace dvakrát trval na sjednocujícím a „dostředivém“ charakteru křtu a onoho stolu, kde můžeme sdílet chléb a víno a přítomnost Krista.

Je tedy cosi nedokončeného na synkretistickém pokroku Halloweenu 2016. Vsaďme se, že Antikrist bude díky osobní nepřítomnosti Krista jeho definitivním vyvrcholením.

Prosme Blahoslavenou Pannu Marii, aby naše naprosté odmítnutí tohoto náboženství, které začíná povstávat, bylo dobrou přípravou na bitvu konce času.

V Ježíši a Marii,

Francois Chazal+

Zdroj: Archbishop Lefebvre Forum

Překlad: D. Grof
ľubica
3.11.2016 Mons. Schneider "Už máme neomylnú odpoveď na chyby Martina Luthera: Tridentský koncil. Učenie Tridentského koncilu k chybám Luthera - opakujem- je neomylné ex cathedra. Pripomienky pápeža v lietadle nie sú ex cathedra." Biskup Athanasius Schneider, pomocný biskup arcidiecéze Astana, na základe pripomienok Františka v súvislosti s Martinom Lutherom a "pripomínaním reformácie" v Lunde, …More
3.11.2016 Mons. Schneider "Už máme neomylnú odpoveď na chyby Martina Luthera: Tridentský koncil. Učenie Tridentského koncilu k chybám Luthera - opakujem- je neomylné ex cathedra. Pripomienky pápeža v lietadle nie sú ex cathedra." Biskup Athanasius Schneider, pomocný biskup arcidiecéze Astana, na základe pripomienok Františka v súvislosti s Martinom Lutherom a "pripomínaním reformácie" v Lunde, vo Švédsku. www.katholisches.info/…/msgr-schneider-…
7 more comments from ľubica
ľubica
ľubica
František při setkání zopakoval své varování před obracením lidí, které pronesl již na začátku října. Několik týdnů poté, co papež František řekl, že je „velmi těžkým hříchem proti ekumenismu“, pokoušejí-li se katolíci obracet pravoslavné křesťany, sdělil poutníkům, že „není správné přesvědčovat [nekatolíky] o své víře“. Papež rovněž poskytl neotřelou definici slova „vlažný“, které podle něj …More
František při setkání zopakoval své varování před obracením lidí, které pronesl již na začátku října. Několik týdnů poté, co papež František řekl, že je „velmi těžkým hříchem proti ekumenismu“, pokoušejí-li se katolíci obracet pravoslavné křesťany, sdělil poutníkům, že „není správné přesvědčovat [nekatolíky] o své víře“. Papež rovněž poskytl neotřelou definici slova „vlažný“, které podle něj označuje křesťany, kteří „chtějí na jedné straně horlivě bránit křesťanství na Západě, ale na druhé straně se stavějí nepřátelsky k uprchlíkům a jiným náboženstvím.“
www.duseahvezdy.cz/…/lutherova-socha…
ľubica
Ak niekto obhajuje heretikov, sám je heretik.
Papež Inocenc III.
Ak niekto neodsudzuje heretikov, anathema platí pre neho.
Papež Vigilius
Ak sa niekto modlí s heretikmi, je to heretik.
Papež Benedikt XV.
Protestantismus neboli reformované náboženstvá, ako ich pyšne nazvali ich zakladatelia, je súhrnom všetkých heréz, ktoré boli pred ním, ktoré vznikli po ňom a které sa môžu ešte zrodit, aby …
More
Ak niekto obhajuje heretikov, sám je heretik.
Papež Inocenc III.
Ak niekto neodsudzuje heretikov, anathema platí pre neho.
Papež Vigilius
Ak sa niekto modlí s heretikmi, je to heretik.
Papež Benedikt XV.
Protestantismus neboli reformované náboženstvá, ako ich pyšne nazvali ich zakladatelia, je súhrnom všetkých heréz, ktoré boli pred ním, ktoré vznikli po ňom a které sa môžu ešte zrodit, aby zabíjali duše.
sv. papež Pius X.