Stenia
Kiedy Bóg obciążył Jezusa nieprawością nas wszystkich, Chrystus otrzymał sąd należny nam z powodu naszych grzechów.
On dostał karę, na którą zasłużyliśmy i którą według Biblii jest śmierć (zob. List do Rzymian 6:23).
Bóg oznajmił, że gdy uwierzymy w Jezusa Chrystusa jako w naszego własnego Pana i Zbawiciela, odpuści nam wszystkie nieprawości, które popełniliśmy.
1 List Jana 1:7 mówi, że: “... …More
Kiedy Bóg obciążył Jezusa nieprawością nas wszystkich, Chrystus otrzymał sąd należny nam z powodu naszych grzechów.
On dostał karę, na którą zasłużyliśmy i którą według Biblii jest śmierć (zob. List do Rzymian 6:23).
Bóg oznajmił, że gdy uwierzymy w Jezusa Chrystusa jako w naszego własnego Pana i Zbawiciela, odpuści nam wszystkie nieprawości, które popełniliśmy.
1 List Jana 1:7 mówi, że: “... krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.”
Konsekracja podczas Mszy Św. jest porażką szatana, dlatego najczęściej ujawnia się podczas przeistoczenia, demonstrując swoją wściekłość.
Piterek84
Polecam posłuchać calosc modlitw o uwolnienie. Czatachowa.pl
kinia 23
Ciekawe...a ja słyszłam, że w interesie sztana jest być nie ujawnionym, a ujawnia sie, gdy słabnie, gdy czuje zagrożenie, nie wytrzymuje... 😲