Clicks13
vi.news

Enzo Bianchi bị loại khỏi chính cộng đồng do ông thành lập

Francis đã loại bỏ Enzo Bianchi khỏi cộng đồng của mình ở Bose, một điểm nóng của chủ nghĩa hiện đại ở Ý.

Quyết định được đưa ra sau khi căng thẳng nảy sinh giữa Bianchi, người đã nghỉ hưu khỏi tư cách thượng cấp và thượng cấp mới, Luciano Manicardi.

Một sắc lệnh ngày 13 tháng 5 được ký bởi Ngoại trưởng Pietro Parolin và được xác nhận rõ ràng bởi Francis cũng loại bỏ Goffredo Boselli, Lino Breda và Antonella Casiraghi khỏi nhóm.

Ngày nay, cộng đồng gồm khoảng chín mươi anh chị em, thuộc sáu quốc tịch, hầu hết tất cả đều là giáo dân. Bianchi cho đến nay vẫn là một môn đệ vô điều kiện của Francis.

#newsRvckynmnlc