ľubica
Brandmüller odkazuje na obyčajové právo, podľa ktorého odôvodnené námietky voči univerzálnemu cirkevnému zákonu majú odkladný účinok: „To znamená, že zákon sa nesmie dodržiavať, pokiaľ nebola námietka zrušená.“ Hovorí, že „ak existujú pochybnosti, či je zákon záväzný, tak nie je povinný.“ Takáto pochybnosť môže byť založená na chybnej formulácii právneho textu.
-----------------------------
vdak…More
Brandmüller odkazuje na obyčajové právo, podľa ktorého odôvodnené námietky voči univerzálnemu cirkevnému zákonu majú odkladný účinok: „To znamená, že zákon sa nesmie dodržiavať, pokiaľ nebola námietka zrušená.“ Hovorí, že „ak existujú pochybnosti, či je zákon záväzný, tak nie je povinný.“ Takáto pochybnosť môže byť založená na chybnej formulácii právneho textu.
-----------------------------
vdaka za odpor!!!!! len tak dalej!!! smelo!!!
ľubica
😍 😍 😍 Konečne muž v ktorom niet strachu ani lesti! Tak to má byť! Predsa si nazahadže pramen a studnu TLO obradu, ktorý udržiava vieru v nemecky hovoriacih krajinách... keby že niet TLO, tak NOM obrad v Nemecku reprezentuje len tie ohyzdnosti, neuctu, chaos... v liturgii...
DEO GRATIAS!!!!!!! Dobrotivý Pán a Božia Matka nech bdeju nad týmto človekom a pomáhajú mu byť svedkom v tomto šialenom …More
😍 😍 😍 Konečne muž v ktorom niet strachu ani lesti! Tak to má byť! Predsa si nazahadže pramen a studnu TLO obradu, ktorý udržiava vieru v nemecky hovoriacih krajinách... keby že niet TLO, tak NOM obrad v Nemecku reprezentuje len tie ohyzdnosti, neuctu, chaos... v liturgii...
DEO GRATIAS!!!!!!! Dobrotivý Pán a Božia Matka nech bdeju nad týmto človekom a pomáhajú mu byť svedkom v tomto šialenom čase, kedy hlavny uzurpator vo VAT vydáva podobné rozkazy ako ked dal Hitler prikaz bombardovať Nemecko v 2.sv Vojne.!