Ohavná svätokrádež: Biskupi prinášajú Španielsko k spravodlivosti

Európsky súd pre ľudské práva prijal sťažnosť španielskych biskupov proti španielskemu štátu v júni 2020. Prípad sa týka odpornej sviatosti kriminality, ktorej sa dopustil Abel Azcona (32), ktorý …
ľubica
Posolstvo Pána Ježiša: Eucharistia je jedinou Satanovou prekážkou
Posolstvo Pána Ježiša: Eucharistia je jedinou Satanovou prekážkou. + Panna Mária: Vojna je blízko
Peter(skala)
pre lepšie porozumenie: "Hostitelia" = Hostie